Câu13:phân tích nội dung của “ chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”? diễn biến và kết quả của cao trào “ kháng nhật cứu nước”?

Trả lời:1. nội dung chỉ thị nhật pháp bắn nhau và hành dộng của chúng ta

Hoàn cảnh lịch sử: ctranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối cùng. Hồng quân liên xô quýet sạch phát xít đức ra khỏi lãnh thổ của mình và tiến như vũ bão về phía Béclin. Phát xít đức sắp bị tiêu diệt hoàn toàn.

Ở mặt trận thái bình dương, phát xít nhật lâm vào tình trạng nguy khốn. Bọn pháp ở đông dương hoạt động ráo riết chờ quân đồng minh đổ bộ vào đông dương sẽ nổi lên đánh nhật, khôi phục lại quyền thống trị của chúng. để trừ mối nguy cơ từ phía pháp, ngày 9/3/1945, nhật tiến hành đảo chính hất pháp để độc chiếm đông dương.

        Hội nghị thường vụ TW đảng mở rộng đc triệu tập từ tối ngày 9/3/1945 đến sáng ngày 12/3/1945 tại Từ sơn Bắc Ninh dưới sự chủ trì của tổng bí thư Trường Chinh. Ban thường vụ TW đản đã ra chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, chỉ đạo toàn đảng toàn dân tiến hành cao trào kháng nhật cứu nc, gấp rút chuẩn bị mọi mặt tiến tới tổng khởi nghĩa toàn quốc.

        Xác định kẻ thủ chính trước mắt of ndân đông dương là phát xít nhật. Vì vậy khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít pháp nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít nhật”. Hơn nữa để chống lại chính quyền of bọn tay sai thân nhật, chỉ thị đưa ra khẩu hiệu “Thành lập chính quyền cmạng of ndân đông dương”.

         Nhận định về tình thế cmạng những điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi, vì pháp tuy tan rã nhưng nhật chưa hoang mang, do dự đến mức cực điểm. Các tầng lớp trung gian chưa ngã hẳn về phía cmạng. Còn đội tiên phong nói chung vẫn còn ở thời kỳ chuẩn bị, chưa sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên những cơ hội tốt đang giúp cho những đkiện khởi nghĩa mau chín muồi.

        Dự kiến những thời cơ cụ thể để phát động tổng khởi nghĩa. Dự kiến về trường hợp quân đồng minh kéo vào đông dương đánh nhật, chỉ thị đã nêu rõ: khi quân đồng minh kéo vào đông dương đánh nhật ko phải ta có thể phát động tổng khởi nghĩa ngay tức khắc phải đợi cho quân đồng minh ko những đc bám chắc mà còn tiến đc trên đất ta. Đồng thời phải chờ quân nhật kéo ra mặt trận ngăn cản quân đồng minh để phía sau tương đối sơ hở lúc đó phát động tổng khởi nghĩa mới có lợi.

        Chủ trương ko chỉ đc trông chờ vào đkiện khách quan, mà phải luông giữ quyền chủ động trong các cuộc tác chiến. Và ngay từ bây giờ phá động du kích chiếm căn cứ địa, duy trì và mở rộng ctranh du kích, phải là phương pháp duy nhất of dtộc ta để đóng vai trò chủ động trong việc đánh đuổi quân ăn cướp nhật bản ra khỏi nc/

        Từ những nhận định trên ban thường vụ TW đảng quyết định: “Phát động 1 cao trào kháng nhật cứu nc mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc khởi nghĩa”.

2. Cao trào chống nhật cứu nc.

        Cao trào kháng nhật cứu nc đc phát động. Phong trào đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị và khởi nghĩa từng phần đã diễn ra sôi nổi ở Thương du,trung du miền bắc, Vnam tuyên truyền giải phóng quân, cứu quốc quân đã phối hợp với nhân dân nổi dậy giải phóng hàng loạt châu huyện xã thuộc các tỉnh Cao bằng, Bắc cạn, Lạng sơn, Thái nguyên, Tuyên quang, Hà giang. Ở Băcgiang nhân dân nổi dậy thành lập uỷ ban dtộc giải phóng, ở nhiều làng thàh lập đội du kích.Ở Quảng ngãi số đảng viên đang bị giam trong trại An trí-Ba tơ đã khởi nghĩa chiếm đồn thành lập đội du kích Ba tơ.

        Hàng nghìn cán bộ cmạng bị giam trong các nhà tù đtranh buộc địch phải trả tự do hoặc nổi dậy phá nhà giam, vượt ngục ra ngoài hoạt động, tham gia lđạo phong trào kháng nhật cứu nc.

        Giữa lúc ptrào đang phát triển mạnh do chính sách bóc lột vơ vét of nhật pháp, nạn đói xảy ra nghiêm trọng ở các tỉnh phía bắc. Đảng đã kịp thời đề ra khẩu hiệu “phá kho thóc giải quyết nạn đói”và coi đó là khẩu hiệu chính để phát động ptrào chống nhật cứu nc. Cuộc đấu tranh phá kho thóc diễn ra ở khắp các tỉnh miền bắc, đưa hàng triệu quần chúng đi từ đấu tranh cho quyền lợi ktế hằng ngày đến giác ngộ chính trị khởi nghĩa giành chính quyền

       15/4/45 hội nghị wuân sự CM bắc kì do ban thường vụ TƯ đảng triệu tập đã họp ở hiệp hoà. Quyết định dặt nghiệp vụ quân sự hàng đâù gấp rút chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa.Hội nghị thống nhất xác nhập VN tuyên truyền giải phóng wân và cứu quốc quân, lấp tên là VN giải phóng quân, quyết định xây dựng 7 chiến khu trên cả nước.

       Ngày 6/4/45 tổng bộ việt minh ra chỉ thị tổ chức uỷ ban dân tộc giải phóng các cấp, chuẩn bị thành lập uỷ ban giải phóng dân tộc VN, tức chính phủ CM lâm thời. Đầu tháng 5/45 đ/c HCM từ cao bằng về tuyên quang, chọn tân trào làm căn cứ để chỉ đạo CM cả nc và chuẩn bị đại hội quốc dân, theo chỉ thị của người đầu tháng 6/ 45 khu giải phóng việt bắc được thành lập.

       Trong 2 tháng tháng 5 và tháng 6/45 các cuộc khởi nghĩa từng phần liên tục xảy ra và nhiều chiến khu được thành lập ở cả 3 miền theo nghị quyết họi nghị wân sự bắc kì,Ở khu giải phóng ở 1 số địa phương chính quyền ndân đã hình thành tồn tại song2 với chính quyền tay sai của phát xít nhật

       Cao trào chống nhật cứu nc đã ptriển tới đỉnh cao sau khi phát xít đức ký văn bản đầu hàng liên xôvà đồng minh đầu tháng 5/45và phát xít nhật đầu hàng giữa tháng 8/45

Comments