Puolimaratonin ja kympin säännöt

    1.  
Säännöt v. 2022

Luusuan Luomu Puolimaraton ja Luusuan Kymppi 
Järjestäjä: Luusuan kyläseura ry 
Kilpailun suojelija,  Monitaituri  Jarmo Lampela. 
Tuomaristo: Kilpailunjohtaja Reima Alaluusua p.0400398846 sekä juoksuj Teuvo Alaluusua ja 
Kyösti Alaluusua. 
 
Osallistujat sitoutuvat ilmoittautuessaan noudattamaan näitä sääntöjä. 
 
 
Sarjat 
 
Puolimaraton (21,19km) 
 
yleinen miehet 18-60v 
yleinen naiset 18-60v 
miehet yli 60v 
naiset yli 60v 
 
          Kymppi (10km) 
 
yleinen miehet 18-60v 
yleinen naiset 18-60v 
miehet yli 60v 
naiset yli 60v 
nuoret 12-18v tytöt 
nuoret 12-18v pojat 
 
 
Ilmoittautuessaan 

osallistuja ilmoittaa syntymävuotensa, joka määrittää sarjan. Sarja 
määräytyy juoksuvuoden joulukuun 31. päivän iän mukaan 
 
Ilmoittautuminen 

Tapahtumiin ilmoittaudutaan sähköpostiosoitteeseen: pirjo.perala@pp.inet.fi    tai p. 0405261392 ja 
maksamalla osallistumismaksu 10.7.2022 mennessä Luusuan kyläseuran tilille POP: FI18 5649 0140 0165 08. 
 
Osallistumismaksu on kaikissa sarjoissa 20€ ennakkoon maksettuna. Paikanpäällä käteisellä 30€. 
 
Osanoton peruuttaminen 

Osanottomaksua ei palauteta osanottajien peruessa osallistumisensa. 
 
Osanottajanumero 

on henkilökohtainen, eikä sitä saa siirtää toiselle. 
Osallistuja on velvollinen pitämään osanottajanumeroa paidan etupuolelle kiinnitettynä siten, 
että se on helposti luettavissa. Numerossa olevia mainoksia ei saa peittää eikä poistaa. 
 
  Kilpailuaika 

Kilpailun maksimisuoritusaika on kolme tuntia, jotta suoritus hyväksytään. 
 
 Keskeyttäminen 

Mikäli osanottaja keskeyttää juoksunsa, tulee siitä ilmoittaa lähimmälle huoltopisteelle. 
Osanottaja katsotaan keskeyttäneeksi, jos hän ei ole saapunut maaliin määräajassa. 

 
Hylkääminen 

Järjestäjillä on oikeus hylätä suoritus, jos havaitaan, että kilpailija oikaisee tai muutoin 
häiritsee kanssakilpailijoitten suoritusta. Myös näiden sääntöjen noudattamatta jättäminen voi 
johtaa hylkäämiseen. Osanottajan on heti keskeytettävä juoksunsa, jos virallisesti nimetyn 
lääkintäorganisaation jäsen, joka on tunnistettavissa lääkintähenkilöstöön kuuluvaksi, niin 
määrää. 
 
Palkinnot 

Tapahtuman nimikkomuiston saa jokainen määräajassa maaliin tullut. Juoksun 
voittajakolmikot palkitaan pokaali palkinnoin. Määräajassa maaliin saapuneiden osanottajien 
kesken arvotaan myös erikoispalkintoja. 
 
Tulokset 

Jokainen määräajassa maaliin juossut saa virallisen tuloksen, joka lasketaan 
lähtölaukauksesta maalilinjan ylittämiseen. Tulokset julkaistaan järjestäjän nettisivuilla sekä 
paikallislehdessä. 
 
Ikäraja 

Puolimaratonin osallistujien alaikäraja on 18 vuotta. Osallistumisoikeus on myös niillä 
juoksijoilla, jotka juoksuvuoden aikana ovat täyttäneet tai täyttävät 18 vuotta. 
 
Valitukset 

tulee tehdä 15 minuutin kuluessa kilpailun päättymisestä kirjallisesti kilpailukansliaan  
 
Kuvien käyttö 

Järjestäjillä on vapaa käyttöoikeus tapahtuman aikana ottamilleen kuville sekä 
videokuvamateriaalille. 
 
Vakuutus 

Kilpailijat huolehtivat omat tapaturmavakuutuksensa. 
 
Muut ohjeet  
 
          Näiden sääntöjen lisäksi järjestäjät voivat antaa lisäohjeita. 
 
Tapahtuman tukija 2022