8 клас


Тема 1. Кодування даних

Урок 1. Правила поведінки і БЖД у комп’ютерному класі. Кодування та декодування повідомлень Презентація
Урок 2. Двійкове кодування Презентація
Урок 3. Практична робота 1. Розв’язування задач на визначення довжини двійкового коду текстових даних 


Тема 2. Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера

Урок 4. Історія засобів опрацювання інформаційних об’єктів Презентація
Урок 5. Архітектура комп’ютера. Технічні характеристики складових комп’ютера Презентація
Урок 6. Практична робота 2. Конфігурація комп’ютера під потребу
Урок 7. Програмне забезпечення комп’ютера Презентація
Урок 8. Архівування даних
Урок 9. Практична робота 3. Архівування та розархівування даних. 
               Контрольна робота №1 з тем: «Кодування даних», 
«Апаратно-програмне забезпечення комп’ютера» 


Тема 3. Опрацювання текстових даних

Урок 10. Формати файлів текстових документів. Списки у текстовому документі Презентація
Урок 11. Графічні об’єкти та таблиці в текстовому документі
Урок 12. Практична робота 4. Створення текстового документа, що містить об’єкти різних типів 
Урок 13. Оформлення документів. Структура складного текстового документа
Урок 14. Шаблони документів 
Урок 15. Практична робота 5. Структура документа. Автоматизоване створення змісту та покажчиків. 
                Контрольна робота №2 з теми: «Опрацювання текстових даних» 


Тема 4. Опрацювання об’єктів мультимедіа

Урок 16. Формати аудіо- та відеофайлів Презентація
Урок 17. Програмне забезпечення для опрацювання об’єктів мультимедіа Презентація
Урок 18. Створення аудіо- та відео фрагментів 
Урок 19. Опрацювання, збереження та публікація відеокліпу 
Урок 20. Практична робота 6. Створення відеокліпу. Додавання відеоефектів, налаштування часових параметрів аудіо- та відеоряду 
Урок 21. Практична робота 7. Розміщення аудіо- та відеоматеріалів в Інтернеті. 
                Контрольна робота №3 з теми: «Опрацювання об’єктів мультимедіа» 


Тема 5. Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування 

Урок 22. Поняття мови програмування. Складові мови програмування 
Урок 23. Знайомство з середовищем програмування 
Урок 24. Основні компоненти програми 
Урок 25. Створення найпростішого проекту. Налагодження програмного коду 
Урок 26. Практична робота № 8. Створення об’єктно-орієнтованої програми, що відображає вікно повідомлення 
Урок 27. Властивості і методи елементів керування 
Урок 28. Поняття про метод. Використання вікон повідомлень Презентація
Урок 29. Складання програми з кнопками та написами 
Урок 30. Практична робота № 9. Створення програми з кнопками та написами. 
                Контрольна робота №4 з теми: «Основи подійно- та об’єктно-орієнтованого програмування» 
Урок 31. Величини та їх властивості Презентація
Урок 32. Величини числового типу, операції над ними 
Урок 33. Складання алгоритмів опрацювання числових величин 
Урок 34. Практична робота 10. Складання та виконання лінійних алгоритмів опрацювання величин в навчальному середовищі програмування. 
Урок 35. Величини текстового типу 
Урок 36. Складання алгоритмів опрацювання текстових величин 
Урок 37. Налагодження програм 
Урок 38. Практична робота 11. Налагодження готової програми 
Урок 39. Величини логічного типу. Алгоритми з розгалуженнями для опрацювання величин. Презентація
Урок 40. Алгоритми з елементами управління для задання логічного значення величини. Елемент для введення даних: прапорець. 
Урок 41. Алгоритми з елементом управління «список, що розкривається» 
Урок 42. Алгоритми з циклом із передумовою 
Урок 43. Алгоритми з циклом із лічильником 
Урок 44. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин 
Урок 45. Практична робота 12. Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин 
Урок 46. Графічне відображення даних засобами мови програмування 
Урок 47. Відображення базових графічних примітивів 
Урок 48. Алгоритми з графічним відображенням даних 
Урок 49. Практична робота 13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних 
Урок 50. Контрольна робота №5 з теми: «Алгоритми роботи з об’єктами та величинами» 


Тема 7. Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора

Урок 51. Типи посилань на комірки. Діапазони комірок 
Урок 52. Математичні і статистичні функції табличного процесора 
Урок 53. Логічні функції табличного процесора. Умовне форматування 
Урок 54. Практична робота 14. Розв’язування задач на обчислення 
Урок 55. Практична робота 15. Використання математичних, логічних та статистичних функцій табличного процесора. Умовне форматування. 
Урок 56. Створення та налагодження діаграм різного типу 
Урок 57. Встановлення параметрів сторінки. Друк електронної таблиці 
Урок 58. Упорядковування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 
Урок 59. Проміжні підсумки в електронних таблицях 
Урок 60. Практична робота 16. Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри 
                Контрольна робота №6 з теми: «Технології опрацювання числових даних у середовищі табличного процесора» 


Тема 8. Розв’язування компетентнісних задач

Урок 61. Розв’язування компетентнісних задач 
Урок 62. Розв’язування компетентнісних задач 
Урок 63. Розв’язування компетентнісних задач 
Урок 64. Розв’язування компетентнісних задач 
Урок 65. Розв’язування компетентнісних задач 


Тема 9. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі навчального курсу «Інформатика» 

Урок 66. Вибір теми проекту. Його планування. Добір ресурсів 
Урок 67. Виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі 
Урок 68. Оформлення матеріалів про виконання індивідуальних і групових навчальних проектів із дослідження предметної галузі 
Урок 69. Захист проекту 
Урок 70. Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за рік

Comments