Restriktioner angående Coronapandemin

Regeringen beslutade den 20 november, med syftet att motverka smittspridningen utav covid-19, att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Med anledning utav dessa restriktioner övergår Lutherstiftelsens sammankomster från och med 1 advent den 29 november (2020) vid behov till två gudstjänster per söndag/helgdag. Max åtta deltagare får församlas samtidigt vid respektive gudstjänst. Om fler än maximalt antal blir anmälda hålles samma gudstjänst igen klockan 13:00, respektive 19:30 vid kvällsgudstjänster.

För att kontrollera om plats finns kvar vid respektive gudstjänst kan Stefan Pehrson kontaktas på telefonnummer: 072 - 318 09 41