Skaidrīte Lasmane / Skaidrite Lasmane


Parāda 45 vienumus
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Jūlijas Kristevas melanholijas valoda Kentaurs, 2009., Nr. 48, 99-110. lpp. 2009   
Friča Bārdas nostaļģija jeb Ko nozīmē dzīvot laikmetīgi Kentaurs, 2009. ,Nr. 48. , 78-89. lpp 2009   
Brīvība, atzītā un ierobežotā. Recenzija par Dž. Stjuarts Mills. Par brīvību.  Kultūras Forums, 2008. gada 11-18. janvāris, 7. lpp 2008   
Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija Rietumeiropas morāles filozofija. Antoloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 311 lpp. 2006   
Vērtību pārvērtēšana: Piektā gada vērtējums 2005. gadā un tā ētiskais aspekts Agora, Nr. 4. Rīga: Zinātne, 2006. 28.-41.lpp. 2006   
Intelektuālas identitates aina Kultūras Forums, 2006. gada 17.- 24.jūlijs, nr.26 (215) 2006   
Baltijas identitāte-imitējošais cilvēks Kultūras Forums, 2006. gada 7.-14. jūlijs, Nr. 25( 214) 2006   
Vēsturiskā atmiņa un tolerance Latvijas Universitātes Raksti, 683. sējums. Komunikācija. LU Akadēmiskais apgāds, 2005. 7.-22.lpp. 2005   
Valodas izvēle, brīvība, ētika. Ievadraksts. LVAVA informatīvais biļetens, 2005, nr. 3, 1 un 10.-13. lpp. 2005   
Normas un vēlmes saikne ētikā LU Raksti, 687. sējums. Filosofija. R.: Latvijas Universitāte, 2005. 54-66.lpp. 2005   
Atmiņas ētika Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 3., 21. lpp. 2005   
Banālais ļaunums Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 4., 13. lpp. 2005   
Laiks mainīt ritmus Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr.1., 9. lpp. 2005   
Autojūtas Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 2., 9.lpp 2005   
Kā būt brīvam?  Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 6., 20. lpp. 2005   
Rituāls un dzīvības dabiskā vērtība Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 5.,11. lpp. 2005   
Rūpes par sevi Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 7.,19. lpp. 2005   
Atsmarža no cita laika Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 8., 17. lpp. 2005   
Informācija lemj cilvēku likteņus Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 9., 8. lpp. 2005   
Bez īsta izsalkuma Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 10, 8. lpp. 2005   
Tumsiņā, naksniņā jeb citādie Ziemassvētki Impulss. Dienas Biznesa pielikums, 2005, nr. 11. ,16. lpp. 2005   
Komunikatīvais antagonisms Forums, 2004. gada 21.jūnijs 2004   
Kam pīļu medības ir svētki? Diena, 2004. gada 13. augusts  2004   
Atzīt vai noliegt? Impulss, 2004. gada novembris 2004   
Dāvināšanas ekonomija  Impulss, 2004. gada decembris 2004   
Papildinošais nošķīrums Karogs, 2003.nr.1., 69-75. lpp. 2003   
Postnacionālā situācija un tās simbolika Forums, Nr.33 (63), 2003., 15-22.lpp. 2003   
Vēlmju brīvlaišana Forums, 2003. gada 26.septembris, Nr. 39 2003   
Svētki kā komunikācijas veids Latvijas Vēstnesis, 2003. gada 2.jūlijs, Nr. 98. 2003   
Sīkumu tehnoloģija Karogs, 2002., Nr.5., 64-71 lpp. 2002   
Panoptikums un dvēseles atdzīvināmība  Karogs, 2002., Nr. 11 2002   
Komunikācijas pretrunas etniskajā kultūrā Kentaurs, 2001, Nr. 25, 134-147.lpp. 2001   
Ķīlnieka sindroms Karogs, 2001, Nr.11.,156-159.lpp. 2001   
Vai ar cilvēktiesībām pietiek? Diena, 2001., 10. decembris 2001   
20. gadsimta ētikas pavērsieni 20. gadsimta ētikas pavērsieni. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 251 lpp. 2004   
Subjekta brīvlaišana un tās robežas Filosofs starp tradīciju un pieredzi. Veltījums profesoram Pēterim Laizānam. Rīga: Zinātne, 2004. 160- 175. lpp.  2004   
Rainis par politikas ētiku Aspazija un Rainis šodienas skatījumā. Literatūrzinātnisku rakstu krājums. Rīga: Zinātne, 2004. 161-167.lpp 2004   
Morālās uzraudzības un vērtējuma ne/efektivitāte Politiskā komunikācija, ētika un kultūra Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanās. Skaidrītes Lasmanes redakcijā. Rīga: LU Apgāds, 2007. 282-296. lpp. 2007   
Vertera ciešanas un mīlestības diskurss mūsdienu latviešu literatūrā Gēte un Baltija. Goethe und die baltischen Lander. Nordik, 2002. 233.-244.lpp 2002   
Kam pīļu medības ir svētki?  www.delfi.lv, 2004. gada 16.augusts 2004  http://www.delfi.lv/news/comment/comment/skaidrite-lasmane-kam-pilu-medibas-ir-svetki.d?id=8833201 
Kara ētika www.delfi.lv 2003. gada 25.aprīlis  2003  http://www.delfi.lv/archive/print.php?id=5066019 
Noslēpums un komunikācija Eksistence un komunikācija. Sērena Kirkegora filosofija. Rīga: FSI, 2006. 61.-72. lpp. 2006  http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/index.html?shop_id=288375 
Intelektuālā opozīcija  Augusts Milts: patība un ētika : veltījums profesoram 80. dzimšanas dienā / Latvijas Universitāte ; [sastādītāji: Skaidrīte Lasmane, Maija Kūle, Romāns Alhimionoks]. Rīga : RaKa, c2008. 332 lpp. : il.  2008  http://www.raka.lv/katj.php?gr_id=892&id=19&PHPSESSID=7ebbe6b7e1ecf9f6742fa884f8b4115c 
Informācijas ētika Latvijā Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums / Intas Brikšes redakcijā ; Stratēģiskās analīzes komisija. [Rīga] : Zinātne 2006. 415 lpp. : il. 85.-105. lpp. 2007  http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1288_Informacijas-Vide.pdf 
Divdabīgās- pieprasītās un nievātās. Recenzija par V. Zelčes, V.Sprugaines grāmatu “Marginālās jeb 1376. fonds” Latvijas Valsts Arhīvu ģenerāldirekcija, Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs, 2005. un Kultūras Forums, 2006. gada 10-17. februāris, 8. lpp. 2006  http://www.arhivi.gov.lv/sitedata/ZURNALS/zurnalu_raksti/153-155-Recenzija.pdf 
Parāda 45 vienumus
Comments