Marita Zitmane

Parāda 7 vienumus
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Latvijas PSR Augstākās Padomes vēlēšanas 1990.gadā: Dzimumu vienlīdzības un iesaistīšanās politiskajā sfērā dzimtes diskurss Latvijas Universitātes raksti, 655. sēj.: Komunikācija: Kultūra, sabiedrība, mediji.Rīga: Zinātne, 2003. 60.–75. lpp. 2003   
Reklāma un tās ziņojumi: izmaiņas funkcijās un lomās.  Informācijas vide Latvijā. 21.gadsimta sākums. Rīga: Stratēģiskās analīzes komisija, Zinātne. 239. –257. lpp. 2006 Ineta Tunne  
Reklāmas transformācijas procesi Latvijā. 1985.–1995.gads Latvijas Universitātes raksti, 683. sēj.: Komunikācija: kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 270.–288. lpp.  2005   
Patērniecības ziņojumi bērnu un jauniešu žurnālos “Mērķis” un “Sīrups” 2004.gadā.  Agora 5: Patērniecība Latvijā: tendences un alternatīvas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 103.–116. lpp. 2006   
9. Saeimas priekšvēlēšanu politiskās reklāmas televīzijā: rāmējumi, naratīvi un arhetipi.  Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa. Rīga: Zinātne. 272.–290. lpp. 2007   
Kārļa Ulmaņa 60. dzimšanas diena – lokālās preses mediju notikums.  Agora 6: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis .... Rīga: Zinātne. 369.–387. lpp. 2007   
Advertising Working papers: Communication studies 2010:1. Department of Communication Studies University of Latvia  2010  http://szf.lu.lv/files/petnieciba/Working%20papers%20KOM/information_environment_Latvia_2009_ISSN.pdf 
Parāda 7 vienumus
Comments