Inta Brikše / Inta Brikse

Dr.paed., prof.
Parāda 30 vienumus
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Informācijas vide: teorētiskās pieejas un skaidrojumi Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums - Rīga: Zinātne, 2006 - 7.-42.lpp 2006  http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1288_Informacijas-Vide.pdf  
The Information environment: theoretical approaches and explanations Informācijas vide Latvijā: 21.gadsimta sākums - Rīga: Zinātne, 2006 - 368.-415.lpp 2006   http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1288_Informacijas-Vide.pdf  
Preses rāmējumi 9. Saeimas priekšvēlēšanu komunikācijā Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa - Rīga: Zinātne, 2007 - 15.-106.lpp 2007   
Latvijas reģioni: nevienmērīgā solī Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2004/2005 - Rīga: UNDP, LU, SSPI, 2005 - 49.-80. lpp. 2005 Daina Pakalna, Līga Paula, Ilze Trapenciere, Inga Vilka http://www.politika.lv/index.php?f=175  
The Role of the Mass Media in the (Re)Distribution of Power: A Comparative Report Ministry of Welfare of the Republic of Latvia; Community Framework Strategy on Gender Equality 2004  http://www.politika.lv/index.php?f=551  
Latvia's Regions: Uneven Progress Latvia. Human development report 2004/2005 - Rīga: UNDP, LU, SSPI, 2005 - 49.-79. lpp. 2005 Daina Pakalna, Līga Paula, Ilze Trapenciere, Inga Vilka http://www.lu.lv/materiali/petnieciba/resursi/human-development.pdf  
The Latvian media in the new millennium: Trends in development, content and usage and the emergence of a community of media users Informacijos Mokslai, vol. 47., 2008, 87.-111.p 2008 Vita Zelče http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=6FC5D72E-846D-4263-8EA1-6CE25DFD0C33  
Reconfiguration of Place and Space: A Case Study Related to Coverage of Regional Reforms in Latvia Ozoliņa, Ž. (ed.). Expanding Borders: Communities and Identities. Proceedings of the International Conference. Riga, November 9–11, 2005. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 77.–92. lpp. 2006 Vita Zelče http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1127_Exp_1.pdf 
The Lisbon Strategy and the Bologna Declaration: Challenges for Latvia Koht, Harold, Yong, Lawrence (eds.) Perspectives on the Public Sectorand Social Policy for the 21st Century. Oslo: Oslo University College, P. 179–188. 2005   
Development of the Media in Latvia During Post-Communist Transition ICCEES VII World Congress. Europe – Our Common Home? Berlin, July, 25-30, 2005. Berlin: Weltkongress. P. 62. 2005   
Informācijas vides izpratne Latvijas kontekstā Ozoliņa, Ž. (galv. red.) Uzrunājot nākotni – valstis, sabiedrības un pasauli. Starptautiskās konferences ziņojumi. Rīga, 2004. gada 11.–14. novembris. Rīga: LU apgāds, 317.–326. lpp. 2005   
Publiskās sfēras demokratizācijas iespējas: perestroikas un glastnostj aspekts Latvijā (1985–1990) Brikše, I. (red.). Komunikācija: Kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 192.–209. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 683. sēj.) 2005   
Augstskolu identitāšu komunikatīvie aspekti: korporatīvā reputācija Latvijas Universitātes Raksti. Jubilejas izdevums. 36.–46. lpp. 2004   
Viļa Lāča romāna “Akmeņainais ceļš” interpertācijas paradigmas Kruks, S., Zelče, V. (galv. red.). Agora. 2. sēj.: Vilis Lācis: Divu Latviju naratīvi, sociālais/sociālistiskais reālisms. Rīga: Zinātne. 143.–164. lpp. 2004   
Ziņu diskurss – popularitātes faktors: Vairas Vīķes-Freibergas fenomens  Brikše, I. (red.) Komunikācija: Dzimtes pētījumi. Rīga: Zinātne. 253.–266. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 655. sēj.)  2003   
Publiskās sfēras attīstība Latvijā: Indivīda un interneta aspekts Brikše, I. (red.) Komunikācija: Kultūra, mediji, sabiedrība. Rīga: Zinātne. 88.–98. lpp. (Latvijas Universitātes raksti, 648. sēj.)  2002   
Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.  2007 Vita Zelče  
Informācijas vide Latvijā: 21. gadsimta sākums Rīga: Zinātne. 2006   
Komunikācija: Kultūras un vēstures diskurss Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. (Latvijas Universitātes raksti, 683. sēj.)  2005   
Piektā gada rāmējums 2005. gada latviešu presē Zelče, V. (proj. vad.). Agora. 4. sēj.: Laikplaisa: Piektais gads. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 385.–404. lpp. 2006   
Latvijas mediji: izaicinājumi, ieguvumi un draudi (1997-2000) Jaunzems. A. (red.) Sociālekonomiskā trajektorija Latvijā laikā no 1985. līdz 2002. gadam. Kur tā ved Latviju? Zinātnisks pētījums. Ventspils: Ventspils Augstskola. 294.–306. lpp. 2002   
New Technologies and Human Development in Latvia Baltic IT Review, 2. Pp. 23–28.  2000 Andrejs Vasiļjevs  
Development of the media in Latvia in the 1990s Vihalemm, P. (ed.) Baltic Media in Transition. Tartu: Tartu University Press. Pp. 65–102.  2002 Ojārs Skudra, Rolands Tjarve  
Development of a Public Sphere: Journalistic Freedom and Media Accountability in Latvia Dyczok. M., Gaman-Golutvina, O. Media, Democracy and Freedom, The Post-Communist Experience. Bern, Berlin [..]: Peter Lang. Pp. 93-108  2009   
Changes in journalism versus changes in journalism education Journalism Research. Pp. 98-122 2009   
Public service broadcasting in Latvia: old images, new user needs and market pressure.   Central European Journal of Communication. Vol. 3. Pp. 67-80. 2010   
Melna kaķa ķeršana tumšā istabā? Augstākās izglītības reformu dienas kārtība un rāmējumi publiskajā telpā.  Tisenkopfs, T., Bela, B., Kunda, I. (red.) Augstskolas reģionos: zināšanu un prakses mijiedarbe. Rīga: Zinātne. 208.–230. lpp.  2011   
Vides komunikācija.  Zaļoksnis, J., Kļaviņš, M., Brikše, I., Meijere, S. Vides vadība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 177. – 198.lpp. 2011   
Dogmas un tāpatība: latviešu padomju žurnālistika 20.gadsimta septiņdesmitie.  Proskurova-Timofejeva, O. (red.). Laiku atšalkas: žurnālistika, kino un politika. Rīga: LU SPPI. 27.–41. lpp. 2010  http://academia.lndb.lv 
Media Frames in Election Campaigns: From Propaganda to Western-style Journalism.  Ikstens, J., Runcis, A. (eds.) Founding Elections in Latvia, 1993-1995: analyses, dokuments and Data. Berlin: edition stigma. Pp.70-101. 2011 Tjarve, R.  
Parāda 30 vienumus
Comments