Ingus Bērziņš / Ingus Berzins


Parāda 5 vienumus
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Kārtot 
 
Nosaukums / TitleAvots / SourceGads / YearLīdzautori / Co-authorsWWW
Informācijas vide Latvijas internetā.  Grām.: Brikše, I. (red.) Informācijas vide Latvijā: 21.gs. sākums. Rīga: Zinātne.  2006.    
Vēlēšanas interneta diskusijās.  Grām.: Brikše, I., Zelče, V. (red. ). Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanu kampaņa: priekšvēlēšanu publiskā telpa. Rīga: Zinātne.  2007.    
Mediju atbildīgums.  Latvija. Pārskats par tautas attīstību.2008/2009: Atbildīgums. Galv.red. J.Rozenvalds un I.Ījabs. : LU SPPI, Rīga, 163.-171.lpp.  2009 Šulmane, I.  
Habermasian Online Debate of a Rational Critical Nature: Transforming Political Culture A case study of the “For Honesty in Politics!” message group Latvia, 2007 Transforming culture in the digital age. Tartu: University of Tartu. pp. 100-107. 2010  http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/14768/1/transform_book.pdf 
LTV raidījums “Videoritmi” (1984 – 1987) – bezcenzūras laikmeta televīzijas priekšvēstnesis Proskurova, O. (red.) Laiku atšalkas: Žurnālistika, kino, politika. Rīga: LU SPPI, 172.-176.lpp. 2010  http://academia.lndb.lv/xmlui/handle/123456789/6 
Parāda 5 vienumus
Comments