Kontakt och info‎ > ‎

Bakgrund och historik

Starten 2004

I början av 1960-talet anlade försvaret ett s.k. beredskapsflygfält vid Lunda mellan Alunda och Gimo i Uppland. När så världsläget ändrades under 1990-talet, lades verksamheten ner och för något år sedan övertogs flygfältet med intilliggande mark av Östhammars kommun.

 

Frågan för kommunen var nu hur området skulle användas? Det fanns flera alternativa förslag och ett var att sälja området till tidigare markägare eller någon annan. Ett annat var att kunna bedriva flyg- och motorsportverksamhet i någon form av föreningsdriven verksamhet alternativt i kombination med företagsverksamhet. Efter många diskussioner med dels företrädare för intresserade föreningar och dels de omkringboende och intilliggande markägare valde slutligen de ledande i kommunen att fältet skulle användas för verksamhet i föreningsdriven form.

 

Därför bildades under fjolåret en föreningsallians, Alliansen för Lunda flygfält, i dag bestående av 12 olika föreningar och i slutet av 2003 tecknades ett avtal med Östhammars kommun om att arrendera fältet, i första han för två års provverksamhet. Om denna faller väl ut, så finns i avtalet en förlängningsklausul om förlängning i tioårsperioder. Avsikten är att därigenom kunna komma ifrån all den illegala verksamhet med bil- och motorcykelkörning som förekommit på fältet i stort på alla tider på dygnet och därigenom varit ett störande moment för de omkringboende.

 

”Basen” i området är en 2000 meter lång och 25 meter bred landningsbana med parallell taxibana samt s.k. klargörningsslingor i båda banändarna. Dessutom finns det förrådsutrymmen och två bostadshus inom området, som dock är i behov av renovering. I anslutning till området finns även ett nerlagt mobiliseringsförråd, för vilket förhandling pågår att kunna användas som t ex verkstads och utbildningslokal

 

Den verksamhet som blir aktuell på fältet är naturligtvis att det ska användas som flygfält för sport- och privatflyg, men i kombination med olika former av motorsport, men även annan idrotts- och fritidsverksamhet. Redan från våren 2004 skall det finnas banlicens för dragracing i olika former för bil och motorcykel, men redan nu finns det bokningar och förfrågningar för andra former av motorsport samt utbildnings-, test- och provverksamhet. I Alliansens regler finns även att alla former av motorsport skall bedrivas inom ramen för respektive SBF:s och SVEMO:s regelverk. Det finns även inbokat en SM-tävling i enduro i augusti. Förutom stora ytor för parkeringar finns det ju terräng runt bansystemet, som då blir utomordentliga specialsträckor för just enduro.

 

Så snart snön försvunnit och tjälen gått ur jorden ska det sättas upp staket och andra avspärrningar, så att det inte går att använda fältet annat än på bokade tider. Därigenom hoppas Alliansen att den illegala användningen ska elimineras och man får hoppas att alla kommer att respektera detta, för att verksamheten skall kunna fortgå och utvecklas.

 

Verksamhet på fältet kan även betyda mycket för näringsidkare i området. Förutom att de som kommer till området kanske behöver fylla på bensin, så måste man äta och bo och även köpa andra nödvändiga varor och tjänster, vilket bör kunna märkas i de närliggande samhällena Alunda och Gimo.

 

Dessutom diskuteras med de omkringboende om att på olika sätt kunna vara med och bistå med tjänster för olika former av underhåll av området. T.ex. har överenskommelse träffats med 4 lantbrukare som bor intill fältet om klippning av gräsytorna.

 

Miljöanmälan har lämnats in och godkänts av  Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun.

Comments