Flyg på Lunda‎ > ‎

Allmänflyg

LUNDA FLYGFÄLT är beläget 5,6 km SV om Gimo och benämns i Svenska Flygfält som "GIMO/LUNDA".

 

Markägare är Östhammars kommun och fältet arrenderas av Alliansen för Lunda Flygfält. www.lundalliansen.se.

 

Det är den sydvästra delen av fältet som används för flygning. Bana 05 - 23, 800 x 25 m asfalt.

 

För att landa på Lunda gäller:

o  PPR

    Kontakta Stefan Carlsson 070-396 19 00 guldsmed.stefan@me.com för tillstånd.

o  Undvik överflygning av bebyggelse i närheten av fältet

o  Annan motorsport m.m. kan förekomma

o  1 helg per månad får inga flygrörelser förekomma på Lunda.

För 2016 gäller det; 30-31 januari, 13-14 februari, 25-28 mars, 9-10 april, 14-15 maj, 24-26 juni, 9-10 juli, 6-7 augusti, 17-18 september, 29-30 oktober, 5-6 november och 24-26 december.


 

Se vidare information i SVENSKA FLYGFÄLT
Sidan uppdaterad 2016-03-28
Comments