Sponsors

Draagt u het Lumièreparkfestival een warm hart toe en wilt u het  festival sponsoren? Dat kan! Alle sponsors worden met naam en logo op de website geplaatst, inclusief een link naar uw eigen website. Daarnaast kunt u een gratis kraam op het festival krijgen.

Waarom vragen wij u?
Het Lumièrepark festival creëert een platform om mensen van verschillende afkomst, culturen en levensovertuigingen bij elkaar te brengen en elkaar te inspireren. Niet alleen tijdens het festival maar juist ook tijdens de voorbereiding en na afloop van het festival. Tijdens het festival zetten talloze vrijwilligers en samenwerkingspartners zich in om mensen van verschillende afkomst met elkaar in contact te brengen.
1. Het festival biedt ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren tussen de leeftijd 15 en 30 jaar.
2. Het festival biedt een ontmoetingsplek voor alle bevolkingsgroepen in Almere en omgeving
3. Het festival biedt diverse podia aan diverse jonge muzikanten en kunstenaars
Het festival is per definitie een participatieplek en biedt participatiemogelijkheden voor diverse doelgroepen (jongeren die normaal gesproken zich afzijdig houden van de maatschappij en niet deelnemen aan vrijwilligerswerk, zullen nu een belangrijk plek krijgen, veel multiculturele bewoners zullen deelnemen als bezoekers, vrijwilligers en als deelnemers (optreden).

Wat vragen wij?
Om dit initiatief mogelijk te maken is de organisatie op zoek naar sponsoren die geldelijke of andere vormen van steun willen verlenen. U kunt daarbij denken aan een sponsorbedrag of het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld vervoer of faciliteiten voor het festival. In een persoonlijk gesprek kan er gekeken worden naar de manieren waarop uw bedrijf of organisatie steun kan verlenen.

Sponsorpakketten
Sponsoring is tweerichtingsverkeer: u doet iets voor het Lumièreparkfestival en daarmee voor de Stichting Multiculturele Organisatie Almere (SMOA) en wij doen op onze beurt iets voor u. We hebben een aantal pakketten ontwikkeld voor bedrijven en organisaties die geld en/of andere steun willen verlenen. In een persoonlijk gesprek is het mogelijk om te kijken naar een pakket op maat voor uw bedrijf of organisatie. U mag natuurlijk ook belangeloos geld aan ons overmaken.
Wij bieden o.a. de volgende mogelijkheden:

Golden-sponsorship: € 1000- en meer

  • een prominente plaats op de website met doorlink
  • vermelding van uw organisatie in alle communicatie
  • prominente plaats van banners/vlaggen op ons podium en sportveld of desgewenst plaats op ons festivalterrein
  • verdere wensen bespreekbaar

Silver-sponsorship: €500-1000

  • een plaats onder de golden-sponsors op de website met doorlink
  • vermelding van uw organisatie in bepaalde communicatie
  • twee banners op ons podium

Bronze-sponsorship: € 250-500

  • een plaats onder de silver-sponsors op de website met doorlink
  • vermelding van uw organisatie in bepaalde communicatie
  • een banner op ons podium
Overige sponsorships

Uiteraard kunt u ook met kleinere bedragen bijdragen aan het Lumièreparkfestival. Afhankelijk van de hoogte van uw bijdragen bieden wij:

  • vermelding organisatie met logo en doorlink
  • vermelding organisatie zonder logo en doorlink
  • vermelding organisatie
  • vermeldingen en/ of logo op flyers en/of posters en/of 
  • programmaboekje
Publiciteit
Website. Op onze website zal regelmatig een update te zien zijn van de activiteiten van het festival . Er is een aparte sponsorpagina waarop de logo’s van alle bedrijven en organisaties die het festival mogelijk maken. Onze website ontvangt gemiddeld 1800 unieke bezoekers per maand en dit getal is stijgende.
Pers. Op een aantal momenten laten wij een persbericht uitgaan aan alle landelijke, regionale en lokale media. Afgelopen jaar hebben we de landelijke pers gehaald waaronder de Telegraaf.

Aanmelden als sponsor
Wanneer u er voor kiest het Lumièreparkfestival te sponsoren, dan kunt u contact met ons opnemen via info@smoa.nl. We maken dan nadere afspraken met u.

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen direct een bedrag naar keuze over te maken op rekening 4934995 t.n.v. Stichting Multiculturele Organisatie Almere o.v.v. Lumièreparkfestival 2014.