Flyer festival 2009

Flyer festival 2008

Flyer festival 2007


Flyer festival 2006

Flyer 1e festival in 2005

Gebroeders Lumière

Over het festival

Doelstellingen

Het Lumièreparkfestival heeft vooral tot doel om jongere buurtbewoners met verschillende achtergronden dichter bij elkaar te brengen door kunst en cultuur. Ook vindt de Stichting Multiculturele Organisatie Almere het belangrijk dat de jongeren uit de wijk iets positiefs aan anderen te laten zien. De buurtmanifestatie is ook bedoeld om jongeren en het overige publiek op een laagdrempelige wijze enthousiast te maken voor verschillende vormen van muziek, kunst en cultuur op wijkniveau. Tegelijkertijd wordt samen gewerkt aan een leefbare multiculturele wijk.

Ontstaan

Het Lumièreparkfestival is in het jaar 2004 ontstaan en werd voor het eerst gehouden op 16 september 2005.

Begin 2004. De gemeenteraad van Almere gaat akkoord met het eenmalig instellen van een budget om activiteiten als een straatfeest, een internetsite, een schoonmaakactie, sportactiviteiten enz. in een wijk mogelijk te maken. De burgers mochten zelf bepalen hoe dit budget zou worden besteed. Bij de beoordeling van de binnengekomen aanvragen werd overlegd met de Stichting Platform Filmwijk, de bewonersbelangenorganisatie van de Filmwijk. Het bleek dat zeer veel bewoners kozen voor een straatfeest. Maar het aantal feesten overtrof het budget. Om die reden werd besloten de krachten te bundelen en te komen tot één groot feest voor de gehele wijk. Dit werd het Lumièreparkfestival.

De organisatie van het eerste Lumièreparkfestival werd verzorgd door een aantal buurtbewoners onder leiding van Glen Leeuwin. Het project kreeg de naam: Filmwijk Muziek Kunst en Kultuur Karavaan 2005. Later is dit veranderd in het Lumièreparkfestival.

De gebroeders Lumiére

Het Lumièrepark is vernoemd naar de gebroeders Lumière, Auguste Lumière (1862 - 1954) en Louis Lumière (1864 - 1948). Zij waren Franse zakenlieden en filmpioniers. Met de uitvinding van de cinématographe, 's werelds eerste projectieapparaat, waren zij één van de grondleggers van de cinematografie. Louis Lumière wordt dan ook vaak "de vader van de cinema" genoemd. Meer informatie over de gebroeders Lumière in deWikipedia.