Filosoofia
 

¤AKADEEMILISED

¤FILOS. RAAMATUTE ARVUSTUSED

¤ TÕLKED

¤ ETTEKANDED

¤ FILOS. ÕPETAMINE

*POPULAARFILOS. ARTIKLID

¤MINU FILOS. RAAMATUD  JA

ARTIKLID

 

Selle alajotuse põhieesmärgiks on koondada kokku minu filosoofiaga seotud materjalid, mis on mujal kättesaadavad, ning teha kättesaadavaks need materjalid, mis pole varem mujal ilmunud.

Akadeemliste tööde alt leiate ennekõike minu ülikoolipäevil tehtud uurimusi, kuna teadusartikleid olen kirjutanud vähe. Minu uurimuste põhiteemaks on nihilism, keskendudes Nietzsche, Heideggeri ja Vattimo töödele.

Filosoofiaraamatute arvustusi olen kirjutanud hulgi, suurem osa neist on ilmunud ajalehtedes ja seetõttu pole nad kuigi pikad ega põhjalikud. Aga on ka kultuuriajakirjades ilmunut.

 Tõlkeid ei ole kuigi palju, kuna ma ühtegi võõrkeelt hästi ei oska. Ettekandeid on veidi rohkem, kuigi ma pole kuigi vilgas konverentsidel käija.

Kõige mahukam on filosoofia õpetamise alajaotus, sisaldades palju loengukursuste materjale ning mõningaid teoreetilisi artikleid.

Populaarfilosoofia alajaotusse jäid need artiklid ja sõnavõtud, mis ei sobinud raamatuarvustuste kategooriasse.  

Minu filosoofiaraamatute ja -artiklite fail on koostatud nendest materjalidest, mida Eesti raamatukogudest saada pole. Olen valmis oma raamatukogu lahkelt kõigi huvilistega jagama.