ข้อสอบ NT ม1-3

แนวข้อสอบมาตรฐานช่วงชั้นที่ 3 (NT ม.1-ม.3)  
ไว้ฝึกทำสำหรับแนวการสอบ O-net หรือ สอบวัดระดับช่วงชั้นที่ 3 ทั่วไปได้ มีทั้งหมด 5 วิชา วิชาละ 5 ชุด พร้อมมีเฉลยให้เรียบร้อย
ċ
eng_M3.rar
(2277k)
ลักษเดือน สนทอง,
22 พ.ย. 2554 00:07
ċ
math_M3.rar
(458k)
ลักษเดือน สนทอง,
22 พ.ย. 2554 00:07
ċ
sci_M3.rar
(591k)
ลักษเดือน สนทอง,
22 พ.ย. 2554 00:08
ċ
soc_M3.rar
(121k)
ลักษเดือน สนทอง,
22 พ.ย. 2554 00:08
ċ
thai_M3.rar
(106k)
ลักษเดือน สนทอง,
22 พ.ย. 2554 00:08
Comments