Wydarzenia‎ > ‎

Wystawa czasowa 2007/2008


Od 26 października 2007 r. do połowy 2008 r. w Muzeum Regionalnym w Łukowie prezentowana była wystawa pt. 
Dzieje społeczności żydowskiej w Łukowie. Jej pomysłodawcą był ówczesny dyrektor muzeum Longin Kowalczyk, zaś współtwórcą dr Krzysztof Czubaszek. Było to wydarzenie bez precedensu, dzięki któremu mieszkańcy miasta po raz pierwszy mogli dowiedzieć się czegoś więcej o zapomnianym fragmencie lokalnej historii.


Wystawie towarzyszyła publikacja poświęcona łukowskim Żydom: Krzysztof Czubaszek, Z dziejów społeczności żydowskiej w Łukowie, „Zeszyty Łukowskie”, nr 19, 2007 r. O ekspozycji pisały też lokalne czasopisma: Dzieje miasta, których nie znamy, „Wspólnota Łukowska”, nr 44, 31 października–6 listopada 2007 r., s. 4Wzbogacają wiedzę o historii miasta, „Tygodnik Siedlecki”, nr 45, 6 listopada 2007 r., s. XII; Dzieje łukowskich Żydów są ciekawe, ale i niełatwe, rozmowa z Edwardem Kopówką, kierownikiem Muzeum Zagłady w Treblince, „Życie Łukowa” (dodatek do „Życia Warszawy”), nr 262, 9 listopada 2007 r., s. 5; Udało mu się dotrzeć do Księgi Łukowa, rozmowa z Krzysztofem Czubaszkiem, „Życie Łukowa” (dodatek do „Życia Warszawy”), nr 268, 16 listopada 2007 r., s. 5.


Relacja telewizyjna (Master TV):Fotoreportaż:
(Fot. Andrzej Bednaruk /1-14/, Krzysztof Czubaszek /15-25/)