Wydarzenia‎ > ‎

Dni Kultury Żydowskiej w Łukowie (2017)


16-17 października 2017 r. zorganizowane zostały w Łukowie pierwsze Dni Kultury Żydowskiej.

W poniedziałek 16 października w Łukowskim Ośrodku Kultury z mieszkańcami miasta spotkali się goście z Izraela – potomkowie Żydów łukowskich. W programie dnia znalazły się m.in. warsztaty tańca izraelskiego, nauka kaligrafii hebrajskiej, opowieści o przedwojennym Łukowie oraz współczesnym Izraelu, a także rodzinne historie.

We wtorek 17 października goście z Izraela odwiedzili żydowskie miejsca pamięci na terenie Łukowa. Następnie w Lesie Malcanowskim odbyła się uroczystość upamiętniająca 75. rocznicę likwidacji łukowskiego getta oraz ofiary Holokaustu, a po niej na cmentarzu żydowskim przy ul. Warszawskiej (od strony ul. Parkowej) odsłonięty został ohel Akiwy Meira Tornhajma, z udziałem potomków cadyka. Mieszkają oni w Izraelu i prowadzą w mieście Bnei Brak synagogę „Łuków-Wolbórz”. Tego dnia zaprezentowane też zostały oficjalnie nowe oznaczenia drogi prowadzącej do cmentarza żydowskiego w Lesie Malcanowskim, przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Łukowie.

Organizatorami Dni Kultury Żydowskiej byli: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Łukowie oraz Miasto Łuków.


Relacje w mediach:

Master TV

Magnes TV


Relacja wideo:


Fotoreportaż:


Treść tablicy:

By wypełnić wolę prawego człowieka 
i oznajmić Izraelowi, co ów sprawiedliwy uczynił, 
odnowienie i odbudowa tego świętego grobowca 
uczynione zostały dzięki staraniom jego dzieci i potomków, 
rabbiego Jaira Elimelecha ha-Kohena Tornhajma, 
niech Bóg ma go w swej opiece, 
sławetnego rabbiego Szmuela ha-Kohena Tornhajma, 
oby żył długo i szczęśliwie. Amen. 
Rabbi synagogi w Ziemi Izraela 
dzięki hojności całej rodziny.
W roku 5777
Napis na nagrobku:

„On przechowa mnie w swym namiocie w dniu nieszczęścia” (Ps 27,5)
To jest miejsce spoczynku cenionego mistrza i świętego mędrca, Bożego człowieka,
który swą sprawiedliwością i pobożnością oświecił świat i jego mieszkańców.
Filar modlitwy za Izrael, dźwigający ciężary ludzi,
by ich uświęcić świętością z niebios.
Jego ręce i serce były wierne Bogu dzięki studiowaniu Tory i zgłębianiu jej tajemnic.
Poświęcił swe życie i pracę zrozumieniu dzieł wielkiego
poety, Dawida, króla Izraela,
i napisał komentarze oparte zarówno na objaśnionej Torze, jak i na tajemnych jej częściach,
które zawarł w swej świętej księdze „Diwrei ha-Am” (Słowa ludu), nawiązującej do Księgi Psalmów.
Tak jak bardzo był wielki, tak i był pokorny.
Nasz ojciec, pasterz Izraela,
mistrz i mędrzec, rabbi Akiwa Meir ha-Kohen Tornhajm
z Łukowa, a wcześniej z Miechowa,
syn mistrza i mędrca, podziwu pokoleń, filara Tory i bojaźni Bożej,
rabbiego Isachara Dowa Bera ha-Kohena, autora księgi „Awodat Isachar” (Praca Isachara).
Zmarł 1. dnia miesiąca cheszwan 5679 roku (7 października 1918 roku).
„O ludziach, którzy krążyli jak zagubione owce, nie zapomni,
a Boża obietnica zbawienia będzie dana”.
Zasłużył na to, by mieć upamiętniającą go jesziwę
w Ziemi Izraela, jego Torę słychać w poświęconych Bogu salach
w synagodze „Łuków-Wolbórz” w mieście Bnei Brak,
centrum dla tysięcy, twierdzy Tory i modlitwy,
która została założona z wielkim poświęceniem przez jego wnuka, który kontynuuje złotą dynastię,
mistrza i mędrca rabbiego Cwiego ha-Kohena Tornhajma.(Fot. Antoni K. Czubaszek /1-18/, Archiwum prywatne Krzysztofa Czubaszka /19-21/, Krzysztof Czubaszek /22-51/)