Publikacje‎ > ‎

Żydzi Łukowa i okolic


W 2008 r. ukazała się książka dr. Krzysztofa Czubaszka 
Żydzi Łukowa i okolic. Jest to pierwsze tak obszerne, wnikliwe i bogato udokumentowane opracowanie poświęcone dziejom społeczności żydowskiej Łukowa i okolic. Zawiera bardzo obfity materiał ilustracyjny oraz źródłowy (liczne aneksy).

Książka liczy 404 strony. Można ją zamówić drogą mailową.Wartość tej książki sytuuje się na kilku płaszczyznach. Jako kompendium wiedzy na temat kilkusetletniej historii żydowskiej gminy w Łukowie od czasów średniowiecza do momentu jej zniszczenia w czasie II wojny światowej praca Krzysztofa Czubaszka wpisuje się w silny od dłuższego już czasu nurt historycznego pisarstwa regionalnego, mającego na celu wydobycie pamięci o niewielkich społecznościach żydowskich żyjących niegdyś w Polsce. Nowy akcent stanowi sposób podejścia do niezwykle bolesnych relacji polsko-żydowskich w czasie Zagłady. Opisując przypadki denuncjowania i mordowania żydowskich mieszkańców przez ludność chrześcijańską, autor bardzo odważnie wkracza na teren trudnych rozliczeń z polsko-żydowską przeszłością. Niezwykle cenne jest także umieszczenie szerokiego wyboru źródeł, z którego skorzystają zapewne zarówno profesjonalni historycy, jak i pasjonaci lokalnej historii łukowskiej.

dr Jolanta Żyndul
Kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce
Instytut Historyczny Uniwersytetu WarszawskiegoPromocja książki - Łukowski Ośrodek Kultury, 8 sierpnia 2008 r.

Relacja telewizyjna (Master TV):Fotoreportaż:

(Fot. Archiwum prywatne Krzysztofa Czubaszka /5/)


Publikacje prasowe o książce:

Książka o łukowskich Żydach,„Tygodnik Siedlecki”, 10 sierpnia 2008 r.

Znak czasuSłowo Podlasia”, 12-18 sierpnia 2008 r.

Pierwsza publikacja opisująca dzieje łukowskich Żydów„Wspólnota Łukowska”, 13-19 sierpnia 2008 r.

Dla pasjonatów i nie tylko„Echo Katolickie”, 14 sierpnia 2008 r.

Nowa publikacja„Nowa Gazeta Łukowska”, 15 sierpnia 2008 r.