Publikacje‎ > ‎

Żydzi Łukowa i okolic


W 2008 r. ukazała się książka dr. Krzysztofa Czubaszka 
Żydzi Łukowa i okolic. Jest to pierwsze tak obszerne (404 strony), wnikliwe i bogato udokumentowane opracowanie poświęcone dziejom społeczności żydowskiej Łukowa i okolic. Zawiera bardzo obfity materiał ilustracyjny oraz źródłowy (liczne aneksy).Wartość tej książki sytuuje się na kilku płaszczyznach. Jako kompendium wiedzy na temat kilkusetletniej historii żydowskiej gminy w Łukowie od czasów średniowiecza do momentu jej zniszczenia w czasie II wojny światowej praca Krzysztofa Czubaszka wpisuje się w silny od dłuższego już czasu nurt historycznego pisarstwa regionalnego, mającego na celu wydobycie pamięci o niewielkich społecznościach żydowskich żyjących niegdyś w Polsce. Nowy akcent stanowi sposób podejścia do niezwykle bolesnych relacji polsko-żydowskich w czasie Zagłady. Opisując przypadki denuncjowania i mordowania żydowskich mieszkańców przez ludność chrześcijańską, autor bardzo odważnie wkracza na teren trudnych rozliczeń z polsko-żydowską przeszłością. Niezwykle cenne jest także umieszczenie szerokiego wyboru źródeł, z którego skorzystają zapewne zarówno profesjonalni historycy, jak i pasjonaci lokalnej historii łukowskiej.

dr Jolanta Żyndul
Kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce
Instytut Historyczny Uniwersytetu WarszawskiegoPromocja książki - Łukowski Ośrodek Kultury, 8 sierpnia 2008 r.

Relacja telewizyjna (Master TV):Fotoreportaż:

(Fot. Archiwum prywatne Krzysztofa Czubaszka /5/)


Publikacje prasowe o książce:

Książka o łukowskich Żydach,„Tygodnik Siedlecki”, 10 sierpnia 2008 r.

Znak czasuSłowo Podlasia”, 12-18 sierpnia 2008 r.

Pierwsza publikacja opisująca dzieje łukowskich Żydów„Wspólnota Łukowska”, 13-19 sierpnia 2008 r.

Dla pasjonatów i nie tylko„Echo Katolickie”, 14 sierpnia 2008 r.

Nowa publikacja„Nowa Gazeta Łukowska”, 15 sierpnia 2008 r.