Dokumenty


Przysięga sądowa dla starozakonnych (1921 r.)
(Muzeum Regionalne w Łukowie)

Gratulacje od gminy żydowskiej w Łukowie 
dla Uniwersytetu Jerozolimskiego
z okazji inauguracji działalności uczelni (1925 r.)
(Le Livre de Lukow...)

Świadectwo urodzenia Brany Irinderbaum (wypis z 1924 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Świadectwo ślubu Jankiela Młynowskiego i Chany Rywki Wiszni (wypis z 1932 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Pismo w sprawie ślubu Rywki Gincberg z Judą Gurtenbergiem (z 1937 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Akt urodzenia Moszko Szparberga (wypis z 1939 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Protokół oznaczenia wieku Bruchy Estery Rubinsztejn (z 1926 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Zawiadomienie o wydaniu Fajdze Dangot paszportu do Brazylii (z 1931 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Protokół w sprawie nielegalnego wyjazdu z Polski do Brazylii Froima Dangota (z 1930 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Zawiadomienie o wydaniu Rafałowi Żyto paszportu do Palestyny (z 1931 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Zawiadomienie  o utracie obywatelstwa polskiego przez Chaję Szpilfidel (z 1938 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Zawiadomienie  o utracie obywatelstwa polskiego przez Szmula Joela Wajsenbluma (z 1930 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Poświadczenie  utraty obywatelstwa polskiego przez Szmula Ruwina Sokołowa i jego żonę Bruchę (z 1936 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Zawiadomienie  o utracie obywatelstwa polskiego
przez Herszka Heftmana, jego żonę Ruchlę, dzieci Josefa Beniamina i Mary (z 1937 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Zawiadomienie  o utracie obywatelstwa polskiego przez Mindlę Lindenbaum (z 1932 r.)
(Zbiory Cezarego Miazka)

Informacja o zorganizowaniu zbiórki wśród Żydów łukowskich 
na rzecz ok. 400 rodzin pogorzelców z Kocka,
uzyskania poparcia starosty łukowskiego dla tej akcji oraz apel o datki (1927 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa wzywająca do głosowania na listę nr 33 w wyborach do Sejmu (4 marca 1928 r.),
(zawierająca m.in. opis procedury wyborczej, informację, że w wyborach w 1922 r.
w Łukowie było 9 list i żydowskiemu kandydatowi zabrakło 719 głosów,
obecnie zaś jest 18 list, więc liczba głosów potrzebnych do uzyskania mandatu jest mniejsza)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa do wszystkich pracodawców z Łukowa i powiatu, wzywająca do głosowania
na listę rzemieślniczą nr 3 w wyborach do Kasy Chorych (23 grudnia 1928 r.),
w celu zapewnienia żydowskiej reprezentacji w tej instytucji
(zawierająca zawiadomienie o zebraniu przedwyborczym w lokalu bóżnicy krawieckiej)
(Biblioteka Narodowa)

Apel Zarządu Zjednoczenia Szkół Żydowskich o wsparcie żydowskiej szkoły w Łukowie,
które umożliwi jej wyposażenie i utworzenie klas czwartych (1929 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa do rzemieślników i drobnych handlowców, wzywająca do głosowania na listę nr 3
w wyborach do władz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łukowie (1931 r.)
(zawierająca m.in. krytykę sprawującego od 8 lat władzę zarządu gminy i jego agudowskiej większości)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa wzywająca do głosowania na listę nr 7 Zjednoczonego Bloku Religijnego przy partii Agudat Israel
w wyborach do władz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łukowie (1931 r.)
(zawierająca m.in. krytykę przeciwników)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa wzywająca do głosowania na Menachema Zembę
w wyborach na miejskiego rabina w Łukowie (1931 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa wzywająca do głosowania na Altera Azriela Meira Eigera
w wyborach na miejskiego rabina w Łukowie (1931 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa wzywająca do głosowania na Arona Note Frajberga
w wyborach na miejskiego rabina w Łukowie (1931 r.)
(zawierająca m.in. krytykę innego kandydata - Eigera)
(Biblioteka Narodowa)

Odezwa wzywająca do głosowania na Icchaka Josefa Zylberberga
w wyborach na miejskiego rabina w Łukowie (1931 r.)
(zawierająca m.in. krytykę innego kandydata - Eigera)
(Biblioteka Narodowa)

Apel o powtórne głosowanie, po unieważnieniu przez starostę
wyborów na miejskiego rabina w Łukowie, na Menachema Zembę (1931 r.)
(zawierający także zaproszenie na mityng z udziałem rabina Meira Morgenszterna z Warszawy)
(Biblioteka Narodowa)

Zaproszenie na łukowskie obchody 50. rocznicy ruchu syjonistycznego 
podczas święta Chanuka
oraz apel o wpłaty na rzecz organizacji zajmującej się wykupem ziemi w Palestynie (1931 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Apel łukowskiej organizacji dobroczynnej Ezrat Hacholim o wsparcie finansowe i datki (1933 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Apel Organizacji Syjonistycznej w Łukowie o finansowe wsparcie akcji wykupu ziemi w Palestynie
oraz zaproszenie na akademię z okazji 70. urodzin jednego z działaczy - M. Usyszkina (1934 r.)
(Biblioteka Narodowa)

Pismo Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łukowie
do American Joint Distribution Committee w Warszawie (z dn. 13 stycznia 1940 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo Rady Żydowskiej w Łukowie
do American Joint Distribution Committee w Krakowie (z dn. 30 stycznia 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo Rady Żydowskiej w Łukowie
do Głównego Komitetu Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie (z dn. 1 lutego 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo dr. L. Pikielnego, dyrektora Żydowskiego Szpitala Zakaźnego w Łukowie,
do American Joint Distribution Committee w Krakowie (z dn. 1 marca 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo Rady Żydowskiej w Łukowie
do Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie (z dn. 23 marca 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo łukowskiej delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej
do Głównego Komitetu ŻSS w Krakowie (z marca 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Fragment wykazu osób, które otrzymały zapomogę w gotówce
od łukowskiej delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej (z kwietnia 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pokwitowanie odbioru przez łukowską delegaturę Żydowskiej Samopomocy Społecznej
900 zł pomocy od American Joint Distribution Committee (z dn. 12 czerwca 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo Rady Żydowskiej w Łukowie
do Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie (z dn. 7 lipca 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo łukowskiej delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej
do Prezydium ŻSS w Krakowie (z dn. 26 września 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)

Pismo łukowskiej delegatury Żydowskiej Samopomocy Społecznej
do Prezydium ŻSS w Krakowie (z dn. 29 maja 1941 r.)
(Żydowski Instytut Historyczny)