Список публикаций
Лукомского Дмитрия Васильевича

Вернуться на главную

Свежая публикация:

"До питання розвитку альтернативних джерел енергії. Сонячна енергетика" - статья в газете "Світ" №9-10 (564-565) за март 2009. На украинском языке.

 I. Диссертация

Лукомский Д.В. Методика управления параметрами твердотельных фотоэлектрических преобразователей для энергообеспечения необслуживаемых радиоэлектронных средств вооружений / Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. - 2006. - 174 с.

 II. Монография

Новые лазерные методы, средства и технологии / А.С. Гаркавенко, В.В. Зубарев, С.В. Ленков, Д.В. Лукомский, В.А. Мокрицкий. – Одесса: Астропринт, 2002. – 280 с.

III. Патент

Ленков С.В., Вишневский В.В., Лукомский Д.В., Охрамович М.Н. Патент на полезную модель №32385 «Фотоэлектрическая солнечная батарея» зарегистрирован в Государственном реестре патентов Украины на полезные модели 12 мая 2008 года.

 IV. Статьи

1. Дмитриев М.В., Ленков С.В., Зубарев В.В., Лукомский Д.В. Управление параметрами стеклокерамики как одного из перспективных материалов авиационной техники // Вісник Національного авіаційного університету. – К. – 2001. – №1 (8). – С. 63–66.

2. Дмитрієв М.В., Зубарев В.В., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Огарь І.В. Модель керування властивостями і параметрами склокераміки, що використовуватиметься в авіаційній техніці // Вісник Національного авіаційного університету. – К. – 2001. – №3 (10). – С. 120–123.

3. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Монаков С.В., Зубарєв В.В. Конструктивно-технологічні особливості високоефективних сонячних елементів космічного призначення // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №35, інв. №38224, С. 94–96.

4. Дмитрієв М.В., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Огарь І.В., Шомін С.А. Новий спосіб розрахунків властивостей композитних матеріалів для авіакосмічної техніки // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №35, інв. №38224, С. 91–93.

5. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Монаков С.В., Зубарєв В.В. Технологічні особливості високоефективних сонячних елементів космічного призначення // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №37, інв. №38652, С. 302–303.

6. Дмитрієв М.В., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Огар І.В., Шомін С.А. Математична модель керування властивостями композиційних матеріалів // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №39, інв. №38805, С. 289–291.

7. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Тарієлашвілі Г.Т., Зубарєв В.В., Шомін С.А. Фізичні основи прискорення процесів розвитку прихованих та потенційних дефектів елементів РЕЗО // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2002. – №40, інв. №38893, С. 183–189.

8. Завадский В.А., Ленков С.В., Лукомський Д.В., Мокрицкий В.А. Влияние облучения быстрыми нейтронами на эпитаксиальный арсенид галлия // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2002 – №6. – С. 7–9.

9. Лукомський Д.В., Лєнков С.В., Галстян А.Р. Механізми та причини нестабільності планарних напівпровідникових транзисторів в полімерних корпусах, що застосовуються у військовій радіоелектроніці // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2003. – №41, інв. №39147, С. 152–156.

10. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Тарієлашвілі Г.Т., Зубарєв В.В., Шомін С.А. Методи прискорення розвитку прихованих дефектів в задачах форсованих випробуваннь елементів РЕЗО // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2003. – №41, інв. №39147, С. 142–151.

11. Галстян А.Р., Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Шинкарук О.М. Практичні рекомендації по використанню методів і засобів електрофізичної діагностики основних видів прихованих дефектів ВЕТ // Національна Академія Оборони України. Труди Академії. – К.: – 2003. – №43, інв. №39425, С. 304–311.

12. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Мокрицький В.А., Завадський В.А., Салімов Р.М. Радіаційно–термічне корегування властивостей арсениду галію // Вісник Національного авіаційного університету. – К. – 2003. – №1 (16). – С. 70–72.

13. Лукомський Д.В. Вибір оптимального режиму вживання металічних паст компанії ESL // Збірник наукових праць Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ. – Одеса. – 2004. – №9. – С. 97–101.

14. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Ликов О.І., Зубарєв В.В. Підвищення ефективності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів за допомогою текстурування їх поверхні // Сенсорна електроніка і мікросистемні технологгії. – Одеса. – 2004. – №2. – С. 58–62.

15. Лукомський Д.В. Керування параметрами фотоелектричних перетворювачів на підставі аналізу комплексного параметра якості і надійності // Збірник наукових праць Одеського ордена Леніна інституту Сухопутних військ. – Одеса. – 2005. – №11. – С. 141-144.

16. Лєнков С.В., Лукомський Д.В. Комплексний параметр якості та надійності кремнієвих фотоелектричних перетворювачів // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – К. – 2005. – №1. – С. 81–89.

17. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Терещенко В.І. Методика зменшення втрат енергії в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ "КПІ". – К. – 2005. – №2. – С. 67-72.

18. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В., Синіцин В.С. Дослідження нестабільності властивостей планарних транзисторів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2005. – №1. – С. 89–94.

19. Лукомський Д.В. Методика керування параметрами фотоелектричних перетворювачів. Нанесення антивідбиваючих покриттів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2005. – №1. – С. 97–101.

20. Лукомський Д.В., Лєнков С.В., Лепіх Я.І., Мокрицький В.А. Монаков С.В. Дослідження впливу конструктивних дефектів на властивості кремнієвих фотоелектричних перетворювачів // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – Одеса. – 2005. – №4. – С. 47–54.

21. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Шваб В.К. Математичні моделі керування властивостями композиційних матеріалів для фотоелектричних систем енергопостачання радіоелектронних засобів озброєння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2005. – №11. – С. 66–69.

22. Лєнков С.В., Зубарев В.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Дефекти кремнієвих фотоелектричних перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2006. – №12. – С. 19–23.

23. Лєнков С.В., Зубарев В.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Методика дослідження оптичної неоднорідності напівпровідникових матеріалів, які використовуються для створення інфрачервоних лазерів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2006. – №13. – С. 63–65.

24. Полозов Б.П., Федорович О.А., Голотюк В.Н., Мариненко А.А., Лукомский Д.В. Влияние плазмохимического травления на структуру поверхности кремниевых пластин фотоэлектрических преобразователей // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2006 – №2 (62). – С. 52–55.

25. Lukomskyy D.V., Lenkov S.V., Mokrizki V.A., Lepich Y.I. Technique of acceleration of solar cells latent and potential defects development // Photoelectronics. – 2006. – №15. – P. 43–47.

26. Лєнков С.В., Мокрицький В.А., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Дослідження термопружного механізму впливу високоенергетичного електронного пучка на досконалість напівпровідникових кристалів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2006. – №4. – С. 65–71.

27. Лєнков С.В., Видолоб В.В., Лукомський Д.В., Сєлюков О.В. Обгрунтування побудови алгоритму оптимізації технологічних структур системи випробування складних технічних систем // Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних військ. – Одеса, 2006. - №12. С. 66–69.

28. Брик К.Д., Лукомський Д.В., Селюков О.В., Рябенька Н.В. Підготовка поверхні кремнієвих ФЕП, перспективних для енергозабезпечення радіоелектронних систем спеціального призначення // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №6. – С. 18–23.

29. Лукомський Д.В. Вибір захисного покриття фотоелектричних батарей, що використовуються для енергозабезпечення РЕЗО // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №7. – С. 81–83.

30. Лукомський Д.В. Вплив затемнення на параметри фотоелектричних сонячних модулів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №8. – С. 115–119.

31. Лукомський Д.В., Волосевич В.П., Рябенька Н.В., Єременко В.О. Підготовка кремнієвих пластин для повторного використання при виробництві  фотоелектричних перетворювачів // Збірник наукових праць Військового Інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2007. – №9. – С. 96–102.

32. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Видолоб В.В. Керування технологічними процесами виготовлення ФЕП для систем енергозабезпечення РЕЗО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – №14. – С. 15–17.

33. Лукомський Д.В., Мариненко О.А., Пашков О.С. Пасивація поверхні фотоелектричних перетворювачів за допомогою окислу кремнію в умовах серійного виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – №14. – С. 17–19.

34. Лєнков С.В., Лукомський Д.В., Сєлюков О.В., Рябенька Н.В., Згурець С.Г. Вибір режимів текстурування поверхні пластин з монокристалічного кремнію при виробництві ФЕП// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. – 2007. – №16. – С. 18–22.

35. Fedorovich O.A., Kruglenko M.P., Lukomskyy D.V., Marinenko A.A., Polozov B.P. Modernized equipment for plasmachemical etching of insulation of p-n transition of photoelectric converters // Problems of Atomic Science and Technology. – Series: Plasma Physics (13). –  2007.  – №1. –  P. 203–205.

36. Лукомський Д. До питання розвитку альтернативних джерел енергії. Сонячна енергетика // Газета "Світ". №9-10 (564-565) березень 2009. - С.3.

V. Тезисы докладов

1. Дмитриев М.В., Зубарев В.В., Ленков С.В., Лукомский Д.В. Управление параметрами стеклокерамики как одного из перспективных материалов авиационной техники // Труди міжнародної науково–технічної конференції «Авіа–2000». – К. – 2000. – C. 5.

2. Лукомський Д.В., Огар Д.К., Краснік А.В. Залучення стабільності параметрів напівпровідникових ВЕТ для підвищення бортової апаратури // Матеріали наукової конференції “Науково–теоретичні проблеми створення та застосування авіаційних та космічних систем”, присвяченої всесвітньому дню авіації і космонавтики ти з нагоди 40–річчя польоту першої людини в космос. – К. – 10...11 квітня 2001 р. – С. 66–68.

3. Бойко Д.В., Лукомський Д.В., Огар І.В. Безконтактна багатокопозиційна інформаційно–вимірювальна система // Науково-практична студентська конференція «Політ–2001». – К. – 2001.

4. Лукомський Д.В., Краснік А.В., Огар Д.К. Забезпечення стабільності напівпровідникових приладів шляхом знешкодження джерел іонного забруднення // Науково-практична студентська конференція «Політ–2001». – К. – 2001.

5. Дмитрієв М.В., Зубарєв В.В., Лукомський Д.В., Огар Д.К.  Залежність діелектричної проникливості композитів для авіаційної техніки від параметрів їх компонентів // Труди міжнародної науково–технічної конференції «Авіа–2001». – К. – 2001.

6. Лукомський Д.В., Огар Д.К., Огарь І.В. Знешкодження джерел іонного забруднення, як один з шляхів забезпечення стабільності напівпровідникових приладів // Труди міжнародної науково–технічної конференції «Авіа–2001». – К. – 2001.

7. Зубарев В.В., Лукомский Д.В., Саустенко А.Н., Огарь И.В. Результаты исследований кремниевых биполярных транзисторов с дефектами типа канал «эмиттер–коллектор» // Труды третьей международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2002. – С. 218.

8. Лукомский Д.В., Синицин В.С., Зубарев В.В. Снижение энергетических потерь в твердотельных фотоэлектрических преобразователях наземного применения // Труды пятой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2004. – С. 227.

9. Лукомский Д.В., Авдеев А.Н., Ленков С.В. Управление технологическим процессом формирования антиотражающего покрытия фотоэлектрических преобразователей наземного применения // Труды пятой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2004. – С. 274.

10. Лукомский Д.В., Монаков С.В., Ленков С.В. Дефекты конструкции кремниевых фотоэлектрических преобразователей // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 291.

11. Лукомский Д.В., Монаков С.В., Захрабов Н.Н. Информативные параметры качества и надежности твердотельных фотоэлектрических преобразователей // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 293.

12. Лукомский Д.В., Ленков С.В., Зубарев В.В. Диагностика качества и надежности твердотельных фотоэлектрических преобразователей // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 294.

13. Полозов Б.П., Федорович О.А., Голотюк В.Н., Мариненко А.А., Морозов И.В., Лукомский Д.В. Исследование изменений структур рабочей поверхности пластин фотоэлектрических преобразователей при плазмохимическом травлении // Труды шестой международной научно–практической конференции «Современные информационные и электронные технологии». – Одесса. – 2005. – С. 327.

14. Fedorovich O.A., Kruglenko M.P., Lukosmkij D.V., Marinenko A.A., Polozov B.P. Modernization of the plasma chemical etching equipment for isolation of the p-n junction at the photoconverters production // Proc. 11th International Conference-School on Plasma Physics and Controlled Fusion. – Alushta (Ukraine). –  September 11-16, 2006 – P. 142–143.

15. Федорович О.А., Кругленко М.П., Лукомский Д.В., Мариненко О.А, Полозов Б.П. Плазмохімічний реактор для травлення торців фотоелектричних перетворювачів // Труди щорічної наукової конференції ІЯД. – Київ. – 2007.

16. Лукомський Д.В., Брик К.Д., Рябенька Н.В., Лєнков Є.С. Підготовка поверхні пластини з монокристалічного кремнію перед подальшим текстуруванням у виробництві ФЕП // Труди науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України». – Київ. – 2007 . С. 44-46.

17. Сєлюков О.В., Лукомський Д.В., Мариненко О.А. Вибір раціональних параметрів технологічного процесу формування антивідбиваючого покриття ФЕП на пластинах мульти-Si // Труди науково-практичної конференції «Актуальні задачі фінансового, психологічного, правового, топогеодезичного, радіотехнічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України». – Київ. – 2007. С. 46-47.

18. Лукомський Д.В.  Дослідження впливу затемнення на параметри фотоелектричних модулів // Труди III Міжнародної науково-практичної конференції «Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє». – Київ. – 2007.

19. Лукомський Д.В., Брик К.Д., Рябенька Н.В., Лєнков Є.С. Обробка поверхні пластини монокристалічного кремнію для текстурування у виробництві фотоелектричних перетворювачів // Матеріали науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України”. – Хмельницький. – 2007 . С. 47-48.

20. Лукомський Д.В., Сєлюков О.В., Мариненко О.А. Обґрунтування вибору раціональних параметрів процесу створення антивідбиваючого покриття фотоелектричних перетворювачів // Матеріали науково-практичної конференції „Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України”. – Хмельницький. – 2007 . С. 52-53.

 Вернуться на главную