II Przegląd Portfolio

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona

Zaproszenie na II Przegląd Portfolio.

Serdecznie zapraszam na II Otwarty Przegląd Portfolio wszystkie osoby, które chcą podzielić się i porozmawiać o swojej twórczości fotograficznej.

Jak się przygotować?

Prace do prezentacji proszę przynieść w postaci materialnej - odbitki lub wydruki. Format prac dowolny.

Prezentowane zdjęcia proszę traktować jak słowa i zbudować z nich zdanie na dowolny temat. Zdanie ma mieć od 2-6 słów i być nośnikiem myśli, którą autor chce przekazać.

Proszę zastanowić się, w jaki sposób można w tym celu wykorzystać zarówno formę, jak i treść użytych w zestawie zdjęć. Należy pamiętać, że zdjęcia będą leżały obok siebie na stole, więc treści odczytywane będą z całości zestawu, a nie z poszczególnych prac.

Proszę też o przygotowanie tytułu zestawu, który ma zasugerować jego interpretację.

Na koniec poproszę osobę prezentującą o wypowiedź na temat swojego zestawu - o czym jest i w jaki sposób jego układ i wykorzystane zdjęcia komunikują prezentowaną treść.

Gdzie?

Przegląd odbędzie się w najbliższy czwartek 23.05.2019 w godzinach 17:00-20:00 w Galerii Katowice, ul. Św. Jana 10, Katowice.

Spotkanie ma charakter nieformalny i jest okazją do integracji z fotograficznym środowiskiem twórczym, poznania nowych osób, wymiany poglądów, rozmów o fotografii i prezentacji twórczości uczestników.

Spotkanie prowadzi członek ZPAF i autor niniejszej strony Łukasz Cyrus.

Serdecznie zapraszam!

Łukasz Cyrus, 2019

Link do posta promującego wydarzenie na blogu.

Link do relacji na blogu.