I Przegląd Portfolio

www.lukaszcyrus.blogspot.com #fotografiaodklejona
Zaproszenie na I Przegląd Portfolio.

Serdecznie zapraszam na otwarty przegląd portfolio wszystkie osoby, które chcą podzielić się i porozmawiać o swojej twórczości fotograficznej. Przegląd odbędzie się w czwartek 14.03.2019 w godzinach 17:00-20:00 w Galerii Katowice, ul. Św. Jana 10, Katowice. Prace do prezentacji proszę przynieść w postaci materialnej - odbitki lub wydruki. Format prac dowolny.

Spotkanie ma charakter nieformalny i jest okazją do integracji z fotograficznym środowiskiem twórczym, poznania nowych osób, wymiany poglądów, rozmów o fotografii i prezentacji twórczości uczestników.

Spotkanie prowadzi członek ZPAF i autor niniejszej strony Łukasz Cyrus.


Łukasz Cyrus, 2019