Nagrody

Konkurs Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" skierowany jest do twórców, którzy pragną dołączyć do ruchu artystycznego Fotografia Odklejona, włączyć się do wspólnych działań artystycznych, dzielić się swoimi poglądami i swoją twórczością, by w ten sposób wpływać aktywnie na rozwój własny, jak i pozostałych członków ruchu. Stąd nagrodą dla każdego z uczestników jest sam udział w konkursie, jako że umożliwia on poznanie osób podobnie myślących i zapoznanie się z ich twórczością.

Twórczość wybranych autorów wyłonionych przez Jury zostanie wyróżniona przez publikację w Galerii Prac Konkursowych.

Nagrodą główną w Konkursie Fotografii Artystycznej "Fotografia Odklejona" jest prezentacja dorobku artystycznego i sylwetki laureata Konkursu na łamach Fotografii OdklejonejTablicy Ogłoszeń i zależnych stron mediów społecznościowych Fotografii Odklejonej i Klubu Fotograficznego "Źródło", a także w Galerii Prac Konkursowych.

Łukasz Cyrus, 2018