Strokovna področja

Filozofija>Politična filozofija >> Ekologizem
>Etika >>Bioetika, Ekološka filozofija
>Strukturalizem >>Gilles Deleuze
Zgodovina>Zgodovina političnih idej
>Filozofija Zgodovine
Politologija>Analiza politik >>Zelene politike

Mediji

 

RTVSLO 5.1.2009 "Agar: Popolna kopija"

Dnevnik 9.12.08 "Marxove napovedi"

Intervju - oddaja "Evrožvenket" RA SLO 20.11.08

Intervju RA SLO1 28.8.08  

Okrogla miza Društva Polituss Mišo Alkalaj, Pavel Gantar, Luka Omladič (2008)
Akademska okoljska mreža (Zbornik 2007)
Intervju Mag, 4/2008
Predavanje DPU "Siva Ekologija"
Intervju RTVS - Foucault, Beck
Fotografija
Blog


Izobrazba

Dr. filozofije, univ. dipl. filozof

1992 - 1998 Študij filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani; diplomska teza »Ekološka filozofija in epistemološka zmeda nove dobe«, nagrajena s fakultetno Prešernovo nagrado
1998-2004 Podiplomski študij filozofije; mentorji Miran Božovič, Mladen Dolar, Jelica Šumić-Riha, Slavoj Žižek
2004 Doktorska teza »Politična filozofija Gillesa Deleuzea«, mentor Mladen Dolar

Zaposlitev in pedagoško delo

1999-2001 Mladi raziskovalec
2002-2008 Asistent za predmeta socialna filozofija in filozofija zgodovine na Oddelku za filozofijo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Raziskovalno delo

2005-2008 Član programske skupine Filozofske raziskave
2008-2011 Raziskovalni projekt: Novo poročilo o stanju vednosti v najrazvitejših družbah - 30 let po Lyotardovi analizi ( vodja: Mladen Dolar)

Knjige

- R. Filmer, Patriarcha, Krtina 2008 (Spremna študija)

- J. A. Brillat-Savarin, Fiziologija Okusa, Krtina 2005 (Spremna študija)
- Kvarkadabra gre v kino, Krtina 2006
-Luc Ferry, Novi ekološki red, Krtina 1998 (Spremna študija)

Uredništvo in strokovno delo

STROKOVNA BIBLIOGRAFIJA - COBISS

Član uredništva Kvarkadabra
Član uredništva Založbe Krtina
Predsednik Slovenskega filozofskega društva (2008)

2006 – član uredništva revije Proteus
2006 – Član uredništva spletne revije Krtača
1998-2001 urednik za filozofijo revije Kolaps

Urednik knjig:

- S. Dolenc, Kratke zgodbe o skoraj vsem, Kvarkadabra 2008 

- R. Filmer, Patriarcha, Krtina 2008

- Andrew Sullivan, Domala normalni, Krtina 2008
- J. A. Brillat-Savarin, Fiziologija Okusa, Krtina 2005
- Kvarkadabra gre v kino, Krtina 2006
- Zakaj je nebo modro, Krtina 2004

Strokovni svetovalec  Programa Stranke mladih Slovenije (2004)