Avaleht

Dokumente ja sündmuste kronoloogia

Oleme lisaajal - Postimees "Järgmisel esmaspäeval Veerenni raudteeülesõitu veel ei suleta", "Esmaspäeval avatakse Järvevana tee ja Tehnika tänava ühendustee". 2013. a alguses toimus ka kaks kohtumist Luite Seltsi, Tallinna LInnavalitsuse ja Eesti Raudtee esindajate vahel, kuid kahjuks konkreetsete tulemusteta, mis arvestaksid Luite asumi elanike huve.


Halval uudisel Veerenni raudteeülesõidu sulgemise kohta on olnud ka oma hea külg - see on liitnud naabreid ja tugevadnud oma kogukonna tunnet. Luite asumi kogukonnas Facebookis on juba üle 200 inimese, kuid elu ei toimu internetis. Sestap ongi nüüdseks loodud ka MTÜ Luite Selts.


Tallinn rajab Ülemiste liiklussõlme. Eesti Raudtee andis projektile kooskõlastuse tingimusel, et likvideeritakse Veerenni samatasandiline ülesõit (vt siit).

Selmet rajada mitmetasandiline ristumine raudteega Veerenni tänaval, ehitas linn uue viadukti ja ringristmiku enam kui 600 m eemale, läbi Kaamos Kinnisvarale kuuluva krundi, kuhu on plaan rajada ärihooned. Kinnisvaraarendaja kaasrahastas ka liiklussõlme rajamist (vt Tallinna LV istungite registrist 21.12.2011 päevakorra punkt 44).

Selle tagajärjel pikeneb asumi elanike teekond bussi või sõidukiga kesklinna kaks korda (loe lisaks). Asumit läbiv liiklus suunatakse kõnniteedeta Viadukti tänavale, mille ääres paiknevad eramud (vaata videot siit).
Kuigi raudteeülesõit suletakse ohutuse huvides, suunatakse kergliiklejad ja jalakäijad
kesklinna ikkagi samal tasandil üle raudtee, kus rongide kiirus ja tihedus mitmekordistub. Teisele poole raudteed jäävad laste koolid, lähimad poed ja muu eluline (vt ka seni vastuseta kirja linnapeale).

Ülemiste sõlme eelprojekti raames 2005-2006 koostatud Tallinna liiklusmudel ei arvesta Veerenni ülesõidu sulgemisega. Veel 2010. a valminud Ülemiste liiklussõlme tutvustusvideol pole ei uusi viadukte ega märkigi Veerenni tn pooleks lõikamisest.

Ülesõidu jäädavast sulgemisest juba 19. novembril 2012 said elanikud teada alles 22.10.12 Postimehest. Samas artiklis arutavad
linnaametnikud, et kaaluda tuleb ka bussi nr 16 graafiku hõrendamist või asendamist liiniga nr 23, mis ei suundu otse kesklinna, vaid hoopis Bussijaama.

Linnaametnikud väidavad, et 700 kohalikku olid informeeritud, sest ülesõidu sulgemist kajastas filtri tee 18 detaiplaneeringu eskiis. (Loe 6.11.12 EPL paber- või digilehte, artikli lühiversioon veebis)

Esmaspäeval, 12. novembril toimetati rongkäiguga Tallinna Linnavalitsusse enam kui 1700 inimese ja mitmete ettevõtete toetusallkirjad Veerenni raudteeülesõidu säilimise poolt. Sündmuse kajastusi leiate siit.


KAARTE:

Bussiliini uus marsruut pikeneb seetõttu umbes 1,6 km võrra

(pildi suurendamiseks kliki sellele)


    

Ülesõidu sulgemise plaanitav lahendus
(pildi suurendamiseks kliki sellele)

 

  

Uus liiklussõlm, mis seob Tehnika tänavat, Viadukti tänavat ja Järvevana teed
(pildi suurendamiseks kliki sellele)

 

 Ülemiste liiklussõlm, nagu seda kajastab 2010. a kevadel avalikustatud video ja peagi valmiv uus lahendus

(pildi suurendamiseks kliki sellele)

 Avalik video  Uus lahendus
  


Kogukonna koosolek

25.10.2012 kiirkorras kokku kutsutud kohaliku kogukonna arutelul, kus osales 48 Luite asumi elanikku, tekkis seoses ajalehes ilmunud artikliga rida küsimusi: 

1. Kus ja millal toimus Veerenni tänava ülesõidu sulgemise aluseks oleva planeerigu avalik väljapanek?

2. Kuidas hakkab toimuma hetkel Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluslahenduse kohaselt Luite asumit teenindava bussiliini nr 16 marsruut? Sellise kooskõlastuse andmisega pidi ju kindlasti olema projektis lahendatud ka bussiliini ümberkorraldus.

3. Kooskõlastatud projektist võib järeldada, et kogu Veerenni tänava liiklus on suunatud Viadukti teele. Mis meetmetega on tagatud hetkel ilma kõnniteedeta ja kitsal Viadukti tänaval jalakäijate ohutus, arvestades asjaolu, et kõrvaltänav muudetakse magistraaltänavaks?

Kiri linnapeale

Kogukonna koosoleku järel koostati päring Tallinna linnapeale, milles küsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:

  1. Millistele õigusaktidele ja analüüsidele tuginedes on Tallinna linn võtnud vastu otsuse sulgeda Veerenni raudteeülesõit,  mis on osa ühest Tallinna magistraaltänavatest?
  2. Kus ja millal toimus Veerenni tänava ülesõidu sulgemist kavandava planeeringu avalik väljapanek?
  3. Kuidas hakkab kulgema Transpordiameti poolt kooskõlastatud liikluslahenduse kohaselt Luite asumit teenindava bussiliini nr 16 marsruut? Sellise kooskõlastamise andmisega pidi ju kindlasti olema projektis lahendatud ka bussiliini ümberkorraldus.
  4. Kooskõlastatud projektist võib järeldada, et kogu Veerenni tänava liiklus on suunatud Viadukti tänavale. Milliste meetmetega on tagatud hetkel ilma kõnniteedeta ja kitsal Viadukti tänaval jalakäijate ohutus, arvestades asjaolu, et kõrvaltänavale antakse magistraaltänava funktsioon?
  5. Samuti soovime näha selle perspektiivse liikluslahenduse tipptunni liikluskoormuse arvestust, mis näitab kõigi trassil paiknevat sõlmede toimivust, arvestades seejuures lisanduvate kinnisvaraarendustega. Kuidas on sealjuures tagatud operatiivteenistuste juurdepääs Luite asumile?
  6. Kuidas on tagatud jalakäijate ja kergliiklejate raudtee ületamine?

Allkirjade kogumine

Käivitunud on allkirjade kogumine järgmisele pöördumisele:

Veerenni ülesõidu säilimise poolt!

Tallinna Postimehe veebiversioonis 22.10.12 ilmunud artikli "Veerenni raudteeülesõit suletakse jäädavalt" järgi plaanitakse Veerenni raudteülesõit sulgeda. . Veerenni tänav katkeks, raudteest lõunasse jääva Luite asumi ainukeseks ühenduseks kesklinnaga jääks praegusest ülesõidust umbes 800 m ida poole rajatav mitmetasandiline liiklussõlm, pikeneks ka bussi nr 16 marsruut ning arutlusel on ka selle graafiku harvendamine.

Kuna selline otsus on tehtud ilma avalikku arvamust küsimata ja puudutab paljude ümberkaudsete inimeste ja ettevõtete igapäevaelu, siis tuleb planeeritud kujul Veerenni tänava ülesõidu sulgemine peatada.


Allkirju saab anda:

Paberil: 29.10 kuni 9.11.2012 kl 9.00-18.00 kas Suitsupääsupesa lasteaias (Suitsu põik 4) ja Kodukliima salongis (Veerenni 55)

Digitaalselt  saab allkirja anda aadressil petitsioon.ee/veerennipoolt