Život a dílo‎ > ‎

Knihy Ludvíka Kuby a o něm

2012
 • Ludvík Kuba: Čtení o Polabských Slovanech - 1. vydání, Petr Kaleta (hlavní editor) a Jiří Žůrek (editor), 141 stran, 16 stran obrazových příloh, německé resumé, návrh obálky a příloh: Petr Kaleta, náklad 500 výtisků, Vydala Společnost přátel Lužice, 2012
 • Katalog dvojvýstavy Jaroslav Panuška a Ludvík Kuba“ v Galerii Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov. Formát A4, křídový papír, barevný tisk, 56 stran, reprodukce všech vystavených obrazů. Obrazy Ludvíka Kuby mají čísla 77-138. Výstava ze soukromých sbírek. 23. výstava v této galerii, 27.10.- 9.12. 2012. Textová část Jitka Boučková a Václav Kurel
 • Ludvík Kuba: Čitanje Bosne i Hercegovine / Čtení o Bosně a Hercegovině, Rabic, Sarajevo 2012, ISBN 978-9958-33-057-5, luxusní dvojjazyčné vydání, vázáno v kůži a archivní kazetě (publikace není v Národní knihovně v Praze)
2011
 • Jiřina Langhammerová: Ludvík Kuba. Renesanční osobnost slovanského světa, Národní muzeum, 144 stran, Praha 2011,  ISBN: 978-80-7036-303-4, Dostupné i on-line
 • Jana Vašíčková: Sběratelská a literární činnost Ludvíka Kuby jako dokument dobového stavu jihoslovanské lidové kultury,  Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Brno 2011 (publikace není v Národní knihovně v Praze), Dostupné i on-line
 • Erika Feitová: Ludvík Kuba a jeho sběratelství lidových písní, Magisterská diplomová práce, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, České Budějovice 2011 (publikace není v Národní knihovně v Praze), Dostupné i on-line
2007
 • КНИГА ЗА МАКЕДОНИЈА – Патувања и студии од 1925 до 1927 година, Nakladatelství МАКЕДОНСКА РЕЧ 
  (Makedonska rech), Skopje, Makedonie, Ludvík Kuba (Лудвик Куба), превод од чешки јазик Донка Роуз Даниловска,
  230 stran, brožované vydání, 13x21 cm (A5), ISBN 978-9989-163-39-5
  (publikace není v Národní knihovně v Praze)
 • Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století : sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16.-17. listopadu 2006) = Świat słowiański w oczach badaczy i publicystów XIX i XX wieku : praca zbiorowa z międzynarodowej konferencji naukowej w 50 rocznicę śmierci Ludvíka Kuby (Opole 16-17 listopada 2006 r.) / Petr Kaleta, Lubomír Tyllner (eds.), Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2007, 243 s.: portréty, noty; 23 cm
 • Jana Kubová: Ludvík Kuba – Život a dílo, Bakalářská diplomová práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 87 stran vč. barevných obrazových příloh, pevná vazba, Brno 2008 (publikace není v Národní knihovně v Praze)
2003
 • Ludvik Kuba: folklorist, spisovaćel a moler: dokumentacija mjezynarodneje konferency w Budyšinje 25.-27.4.2003 = Folklorist, Schriftsteller und Maler: Dokumentation der internationalen Konferenz in Bautzen 25.-27.4.2003. -- Budyšin: Maćica Serbska, 2003. -- 100 s., [2] l. obr. příl.: il.; 30 cm, Lužickosrbské, české, polské a německé texty, část. souběžný lužiskosrbský a německý text
 • Ludvík Kuba (1863-1956): Z mého života: Polabské muzeum Poděbrady, 17.4.-31.8.2003 / [text katalogu a koncepce výstavy Marie Klára Prchalová; foto Dan Kvasnička]. -- Poděbrady: Polabské muzeum, 2003. -- [10] s.: il.; 30 cm + reprodukce (2 s.; barev. il.), ISBN 80-239-1976-8 (v knize neuvedeno: volné dvoulisty)
1996
 • Ludvik Kuba: U Crnoj Gori, tvrd povez, 604 strane, 13x21 cm, latinica Podgorica, Černá Hora 1996. Edicija: Svjedočanstva, 1. izdanje, ISBN 86-495-0004-8 (publikace není v Národní knihovně v Praze)
1995
 • Lidové písně z Chodska [hudebnina] / Ludvík Kuba; uspořádala a zpracovala Věra Thořová; ilustrace, návrh obálky a grafická úprava Magdalena Čáslavská. -- 1. vyd. -- Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, 1995. -- 529 s.: ilustr., obr. příl.; 24 cm. -- (Poklady lidové kultury; sv. 4), ISBN 80-85010-97-6 (váz.)
1993
 • Košťál, Arnošt (1920-2006): Písně balkánských Sefardů [hudebnina]: sbírka ukázek a partitur pro soubor Linha Singers z rukopisu českého malíře Ludvíka Kuby a ze španělských pramenů: vydáno na paměť výročí událostí z r. 1492 - vyhnání Židů ze Španělska / úprava, revize A. Košťál. -- Partitura. -- Praha: Španělská ambasáda, 1993. -- 1 partitura (42 s.); 32 cm
 • "Moler Ludvík Kuba a Lužica", Wudal Serbski muzej skladnostnje wustajency (Katalog výstavy 23. 5. 1993 - 19. 9. 1993 v Budyšíně). -- Budyšin: Serbski muzej, 1993. -- 60 str, barevné reprodukce, formát A4.

 1991

 • On art: selection of ideas from the essay "Three talks on art" (1904) / Ludvík Kuba; drafting and translation by Arnošt Košťál. -- Praha: [s.n.], 1991. -- 11, 3 s.
1990
 • KUBA, Ludvík: Rozhovory o umění 1888- 1956. JZD, AK Slušovice, 1990 (publikace není v Národní knihovně v Praze, převzato z diplomové práce J. Kubové - viz Odkazy)
 • Ludvík Kuba: Cestovní deník – Bosna a Hercegovina 1893 / Cestovní deník po Bosně a Hercegovině 1893. Vydal DAK Slušovice. Soubor pěti sešitových svazků v pevné krabici se zlatým popisem a zlatým podpisem na hřbetu. Svazky obsahují zejména faksimile rukou psaného cestovního deníku Ludvíka Kuby. Ediční poznámky napsal Ludvík Mario Kuba, který provedl také odbornou redakci. Vydal Družstevní agrokombinát Slušovice ve 40 neprodejných výtiscích. Tisk Agropublik 1990. Jednotlivé svazky jsou: Úvod, Cestovní deník 26. 6. – 27. 7. 1893, str. 1-114, Cestovní deník 28. 7. – 19. 9. 1893, str. 115-206, Cestovní deník 19. 9. – 26. 10. 1893, str. 207 -275, „Distanz-Karte“ 1893, „Jugoslávie“ – výřez 1968, Vydal DAK Slušovice, 1990, 1. vydání (publikace není v Národní knihovně v Praze)
1989
 • L. Kuba: Zátiší z let 1933-1955: [Katalog] výstavy, Březnice 1989 / Text Vlastimil Tetiva. -- Březnice: Měst. NV, 1989 (Příbram: TZ 66). -- [7] s.; 20 cm. -- (Publikace Měst. obrazárny - galerie L. Kuby v Březnici; Čís. 15) 

1988

 • Ludvík Kuba z Březnice: Kresby, akvarely, oleje: [Katalog] výstavy, Březnice 1988 / Text Milada Nováková. -- Březnice: Měst. NV: Měst. obrazárna, 1988 (Příbram: TZ 66). -- [5] s.; 21 cm
 • S paletou po Březnici a okolí / Naps. a il. Ludvík Kuba. -- 3. vyd.. -- Březnice: Měst. NV, 1988 (Příbram: TZ 66). -- 39 s.: obr.; 20 cm. -- (Publikace Měst. obrazárny v Březnici; Čís. 14)
 • Ludvík Kuba: Písně z Bosny a Hercegoviny (1893) / uvádějí Ludvík Mario Kuba a Arnošt Košťál, Slušovice: Jednotné zemědělské družstvo agrokombinát Slušovice, 1988, 22 s.: noty, il.; 30 cm + 4 notové přílohy
 • Ludvík Kuba: Autoportréty - katalog výstavy, PhDr. Milada Nováková, Polabské muzeum v Poděbradech, A5, 1. vydání, 1988 (publikace není v Národní knihovně v Praze)

 1986

 • Ludvík Kuba: Polabské muzeum v Poděbradech a v Přerově n. L., duben - říjen 1986 / text kat. Milada Nováková.. -- Poděbrady, 1986: Polabské muzeum. -- 1 nestránkovaný svazek, 14 s. obr. příl.
 • ČSAV. Ústav pro etnografii a folkloristiku. Konference s mezinárodní účastí (Poděbrady 19861014-19861015), Ludvík Kuba a slovanská etnografie: Konf. s mezin. účastí Poděbrady 14.-15. října 1986, Polabské muzeum [a] Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: [Sborník referátů]. Díl 1.. -- 1. vyd.. -- Poděbrady: Polabské muzeum; Slušovice: Výstavní síň DERBY JZD Agrokombinát, 1987 (Slušovice: JZD Agrokombinát). -- 91 s.; 21 cm. -- (Práce Polabského muzea v Poděbradech. Řada B; Čís. 16)
 • ČSAV. Ústav pro etnografii a folkloristiku. Konference s mezinárodní účastí (Poděbrady 19861014-19861015), Ludvík Kuba a slovanská etnografie: Konf. s mezin. účastí Poděbrady 14.-15. října 1986, Polabské muzeum [a] Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV: Sborník referátů. Díl 2.. -- 1. vyd.. -- Poděbrady: Polabské muzeum; Slušovice: Výstavní síň DERBY JZD Agrokombinát, 1987 (Slušovice: JZD Agrokombinát). -- S. 95-193; 21 cm. -- (Práce Polabského muzea v Poděbradech. Řada B; Čís. 16)
 • Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine (Biblioteka kulturno naslijedje Bosne i Hercegovine) by Ludvik Kuba, 623 pages, Publisher: Svjetlost (1986), Sarajevo, ASIN: B0000EC3F7 (publikace není v Národní knihovně v Praze)

 1985

 • Národní galerie v Praze, Ludvík Kuba (1863-1956) / [výstava Muzeji Cetinje VIII.1985]. -- Cetinje: Muzeji Cetinje, 1985. -- nestr.: il.

 1984

 • Ludvík Kuba: Katalog k trvalé expozici obrazů L. Kuby / Texty Milada Nováková; Fot. Pavel Paul. -- Březnice: Měst. NV, 1984. -- [22] s.: fot. (některé barev.); 21 cm. -- (Publikace Měst. obrazárny v Březnici; Čís. 9)
 • Moler Ludvík Kuba a Łužica / Vladimíra Lebedová-Zmeškalová; [z češćiny přełožił Radoměr Wičaz; ilustrace Ludvík Kuba]. -- 1. nakład. -- Budyšin: Domowina, 1984. -- 96 s.: barevné il.; 21 cm

1983

 • Když u nás maloval Ludvík Kuba / Vojta Kyncl; doslov Miroslav Klouda. -- 1. vyd.. -- Hradec Králové: Kruh, 1983 (Přerov: Tisk 4). -- 87 s.: [24] s. fot. (převážně barev.); 16x17 cm
 • Národní umělec Ludvík Kuba: Z Lužice: Katalog výstavy [obrazů] k uctění 120. narozenin autorových, Březnice, 1. 5. - 30. 9. 1983 / Texty Milada Nováková. -- Březnice: Měst. NV, 1983. -- 12 s.: obr., mp., noty; 20 cm. -- (Publikace Městské obrazárny v Březnici; Čís. 7)
 • S paletou po Březnici a okolí / [naps. a ilustr.] Ludvík Kuba. -- 2. vyd.. -- Březnice: Měst. NV, 1983. -- 54 s.: il.; 20 cm. -- (Publikace Měst. obrazárny v Březnici; čís. 8)
 • Z Lužice / Ludvík Kuba. -- Březnice: Městský národní výbor, 1983. -- 12 s., fot.

1982

 • Ludvík Kuba-Z Balkánu: Písně, kresby, obrazy. -- Březnice: Městský národní výbor, 1982. -- 15 s., fot.

 1981

 • Výtvarné práce Ludvíka Kuby z období secese: Katalog výstavy uspoř. v Březnici od 15. května do 11. října 1981 / Ludvík Kuba; Texty: Milada Nováková. -- Březnice: MNV, 1981 (Ostrava: Metasport). -- 13, [1] s.; 8°. -- (Publikace Městské obrazárny v Březnici; Čís. 3)
 • A book on Macedonia: Travels and research, 1925-1927 by Ludvik Kuba (Unknown Binding - 1981) 183 pages, Publisher: Mosaic Publications; 1st English ed edition (1981) ASIN: B0006EHSFU New-Delhi, India, 1981 (publikace není v Národní knihovně v Praze)

 1980

 • Melografické drama Ludvíka Kuby / Ludvík M. Kuba. -- Březnice: Městský národní výbor v Březnici, 1980. -- 24 s.

 1975

 • Národní umělec Ludvík Kuba 1863-1956: obrazy ze sbírek českých galerií: Galerie výtvarného umění Litoměřice: únor-březen 1975: katalog výstavy. -- Litoměřice: Galerie výtvarného umění, 1975. -- 1 nestránkovaný sv.

 1970

 • Národní umělec Ludvík Kuba: [Katalog] výstavy, Žďár nad Sázavou, květen-září 1970 / [Text:] Milada Nováková; Jaroslav Seifert: Trojí portrét, [úv. báseň]. -- Žďár nad Sázavou: Okr. vlastivědné muzeum, 1970 (Velké Meziříčí: G 35). -- [10] s.: [16] s. obr. příl. [2] barev. obr. příl. 7 s. příl.; 8°

1968

 • Markl, Jaroslav: Ludvik Kuba u Makedoniji (Лудвик Куба у Македонији), Združenie na folkloristite na SR Makedonija, Skopje 1968

 1965

 • Racek, Miloslav (1925-1980): Ludvík Kuba, národní umělec, dr. h. c.: zámecký sál v Plasích 15.8.1965-19.9.1965 / [autor textu:] Miloslav Racek.. -- Plasy: Galerie Strettiů, 1965. -- Nestr.

 1963

 • Ludvík Kuba / Text Miloslav Racek. -- Hlinsko: Jednotný klub pracujících; Praha: Národní galerie v Praze, 1963. -- Nestr.: il.
 • Stanislav, Josef (1897-1971): Ludvík Kuba - zakladatel slovanské hudební folkloristiky / Josef Stanislav. -- 1. vyd.. -- Praha: Panton, 1963 (Mír 3). -- 530, [5] s.: [31] s. fot. a obr. příl. [2] notové příl.; 8°. -- (Knižnice Hudebních rozhledů. Ř. A; Sv. 6)
 • Ludvik Kuba a Michajlo Moľnar: Ljudvik Kuba pro Ukraïnu (Людвік Куба про Україну)Derž. vydav. obraz. mistectva i muz. lit. URSR, 1963, 224 stran (publikace není v Národní knihovně v Praze)

1962

 • Markl, Jaroslav (1931-1985): Česká dudácká hudba. Partitury Ludvíka Kuby: zápisy chodské lidové hudby z r. 1893 / Jaroslav Markl. -- 1. vyd.. -- Praha: Orbis, 1962. -- 235 s.: 8 s. fot. příl.. -- (Edice lidové umělecké tvořivosti)

 1958

 • Zaschlá paleta: Paměti / [Autor:] Ludvík Kuba. -- 2. vyd.. -- Praha: SNKLHU, 1958 (Orbis 3). -- 366, [3] s.: [32] obr. příl. [1] barev. obr. příl.; 8°. -- (Paměti, korespondence, dokumenty; Sv. 4)

 1956

 • Křížem krážem slovanským světem / Ludvík Kuba; [úvodní studii napsal a poznámkami opatřil Pavel Eisner; výbor uspořádal Vlastimil Fiala]. -- Vyd. 1. -- Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1956. -- 402 s.: il., noty

 1955

 • Zaschlá paleta: paměti / Ludvík Kuba. -- 1. vyd.. -- Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. -- 361 s., [32] s. obr. příl.. -- (Paměti, korespondence, dokumenty; Sv. 4)
 • Bėlza, Igor Fedorovich: Письма П. И. Чайковского к Людвику Кубе (Pis'ma P. I. Chaïkovskogo k Liudviku Kube), Москва: Музгиз (Moscow: Muzgiz), 1955 (Publication of letters 3603, 3730 and 4677 from Tchaikovsky to Ludvik Kuba (1888-1892), pp. 14 (publikace není v Národní knihovně v Praze)
 1954
 • Ludvík Kuba: Z Naší vsi. Výstavní síň Salon výtvarné dílo – Sv. Purkyně, v Praze 2, Jungmannovo náměstí 17, prosinec 1954 – leden 1955, pořádají Ministerstvo kultury a Ústřední svaz československých výtvarných umělců, sešitové vydání A5, celkem 8 stran, 1 reprodukce, úvodní slovo Miroslav Míčko (katalog výstavy) - publikace není v Národní knihovně v Praze

 1953

 • Cesty za slovanskou písní: 1885-1929: s hudebními příklady a vlastními kresbami / Ludvík Kuba. -- 2. vyd.. -- Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění (Orbis 3), 1953. -- 734 s.
 • Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby: Katalog k výstavě poř. k umělcovým 90. narozeninám ... od června do září 1953 / [Úv.] Ludvík Kuba [naps.] Vlastimil Fiala; Fot.: Bedřich Renner. -- [Praha]: St. výbor pro věci umění: Ústř. svaz čs. výtvarných umělců: Národní muzeum, 1953 (Orbis 02). -- 15, [5] s.: 64 s. obr. příl.; 4°
 • Ludvík Kuba: vlastní podobizny 1899-1952: katalog k výstavě poř. k umělcovým 90. narozeninám ... od 15. dubna do 31. července 1953 / [Úvod V.V. Štech]. -- Praha: Ústř. svaz čs. výtvarných umělců se St. výborem pro věci umění, 1953 (Orbis 01). -- 8 s., 47 obr.; 4°
 • Seznam vystavených prací na výstavě Lid slovanských zemí v obrazech Ludvíka Kuby pořádané k umělcovým 90. narozeninám ... od června do září 1953. -- [Praha]: St. výbor pro věci umění: Ústř. svaz čs. výtvarných umělců: Národní muzeum, 1953 ([Orbis]). -- [6] s.; 4°
 • Slavnostní večer k 90. Narozeninám, Národního umělce Ph.Dr. h. c. Ludvíka Kuby, Dům umělců 1. prosince 1953, Program slavnostního večera k 90. narozeninám Ludvíka Kuby. Pořádají: Ministerstvo kultury, Československá akademie věd, Svaz čs. skladatelů, Svaz čs. spisovatelů, Ústřední svaz čs. výtvarných umělců v Domě umělců. Obsahuje program večera, báseň Vítězslava Nezvala k 90. narozeninám Ludvíka Kuby, laudatio a texty sebraných písní, které byly součástí večera. Formát A4, 32 stran, 1953 (publikace není v Národní knihovně v Praze)

 1951

 • Ludvík Kuba: Z mých styků: Výstava - prosinec 1951 až únor 1952: [Katalog] / [Úv.:] V.V. Štech. -- Praha: Svaz Čs. výtvarných umělců, kraj. středisko Purkyně, 1951 (S[tředo]č. t[isk.] 04). -- [5] s.: [4] obr. příl.; 8°. -- (Výstavy Svazu Čs. výtvarných umělců. Krajské středisko Purkyně; Čís. (81). 245)

 1950

 • Míčko, Miroslav (1912-1970): Národní umělec Ludvík Kuba / Miroslav Míčko. -- 1. vyd.. -- Praha: Práce, 1950. -- 92 s.. -- (Knižnice Profily; sv. 21)

 1949

 • Salon Výtvarné dílo v Praze pořádá jako svou 63. výstavu 33 olejů Ludvíka Kuby z let 1941-1949: 7. dubna - 29. května 1949. -- V Praze: Salon Výtvarné dílo, 1949. -- [8] s.; 21 cm + 1 list Ceník
 • Štech, Václav Vilém (1885-1974): Ludvík Kuba / V.V. Štech. -- 1. vyd.. -- Praha: Ministerstvo informací, 1949. -- 43 s., obr. příl.: il.. -- (Knižnice národních umělců československých) 

1948

 • Ludvík Kuba – Katalog k výstavě červen – srpen 1948, Salon Výtvarné dílo pořádá svou 58. výstavu Ludvíka Kuby za půl století – 68 obrazů. Obsahuje texty L. Kuby: O zdrojích umění a M. Míčka: Nad dílem L. Kuby, seznam 68 vystavených obrazů a černobílé reprodukce 11 obrazů, 16 číslovaných stran a obrazová příloha, formát A4 (publikace není v Národní knihovně v Praze)

1947

 • Česká muzika na Domažlicku [hudebnina]: tance a písně s průvodem dudáků a houdků / zapsal a pro klavír upravil Ludvík Kuba. -- Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1947. -- 56 s.: il.; 34 cm, Číslo tisk.matrice: H.m.968 Hudební matice
 • 36 olejů Ludvíka Kuby z let 1937-1947, Salon Výtvarné dílo, Praha, text Fr. Kovárna, 24.4.-29.6.1947, 50. výstava, Praha 1947 (publikace není v Národní knihovně v Praze) 

 1946

 • Ludvík Kuba, malíř = [Ljudvik Kuba, chudožnik-živopisec = The Painter Ludvík Kuba = Ludvík Kuba, peintre / Verše]: J[aroslav] Seifert; [Úvod]: V[ítězslav] Nezval, studie o životu a díle]: M[iroslav] Míčko [a] V.V. Štech; [Přeložili do ruštiny: Nikolaj Okuněv, do angličtiny: R. Finlayson Samsourová, J.C. Vondrouš a Ph. Dr. A. Osička, do francouzštiny Marianne Čermakianová a Julie Purghartová]. -- Praha: Jaroslav Janeček, 1946 (Unie). -- 220-[XXI] s.: [CCLXXII], 220 s., 298 obr. v textu i na příl. obr. příl.; 4°
 • Moje Čína / Ludvík Kuba; [Autorův soukromý tisk uspořádal a upravil Štěpán Jež]. -- V Praze: [nákl. vl.], 1946 (Česká grafická Unie). -- 29-[II] s.; 4°

 1945

 • Salon Výtvarné dílo v Praze pořádá pod záštitou Slovanského výboru svou 38. výstavu Lužice v díle Ludvíka Kuby: 25. října 1945 - 15. ledna 1946. -- Praha: Salon Výtvarné dílo, 1945. -- [12] s.; 21 cm

 1944

 • Míčko, Miroslav (1912-1970): Ludvík Kuba: [Tři hovory o umění: katalog jeho II. výstavy v Saloně Výtvarné dílo (17.II.-26.III.1944)] / [autoři textové části Ludvík Kuba, Miroslav Míčko]. -- Vyd. 1.. -- Praha: Salon Výtvarné dílo, 1944. -- 36 s., 53 čb. reprodukcí; 8°
 • Salon Výtvarné dílo pořádá jako svou 32. výstavu Výstavu obrazů Ludvíka Kuby: 17. února - 26. března 1944: [katalog výstavy] = Salon Výtvarné dílo veranstaltet als 32. Ausstellung von Bildern des Ludvík Kuba: 17. Feber - 26. März 1944 / [úvod Miroslav Míčko]. -- V Praze: [Výtvarné dílo], 1944. -- [20] s.; 21 cm, Souběžný německý text tištěn zvratmo

 1943

 • [Ludvík Kuba]: Salon Výtvarné Dílo pořádá ... výstavu obrazů Ludvíka Kuby: 15. dubna - 16. května 1943 / [text Miroslav Míčko]. -- [Praha: Výtvarné Dílo, 1943]. -- [20] s.; 21 cm, Souběžný německý text a tit. s. tištena zvratmo
 • Ludvík Kuba: [Katalog výstavy obrazů v salonu Výtvarné dílo, kterou zahájil Ludvík Kuba 15. dubna 1943 ...]. -- Praha: Salon Výtvarné dílo, 1943 (Průmyslová tiskárna). -- [IV] s.: 35 s. obr. příl.; 4°

 1939

 • Katalog výstavy Ludvíka Kuby: Kresby, akvarely a oleje z let 1879-1939: Hollar - síň umění: Září-říjen / [Úvod napsal L. Kuba]. -- V Praze: Sekretariát Hollara, 1939 (Průmyslová tiskárna). -- 7 - [I] s.; 8°

 1937

 • Čtení o Bosně a Hercegovině: cesty a studie z roků 1893-1896 / Ludvík Kuba. -- Praha: Družstevní práce (Orbis pictus; Sv. 6), 1937. -- 232 s., [25] s. obr. příl.: il.

 1936

 • Čtení o Dalmácii: Cesty a studie z roku 1890 - 1912 / Ludvík Kuba. -- Praha: Družstevní práce, 1936. -- 231 s.

 1935

 • Cesty za slovanskou písní: 1885-1929. Svazek druhý, Slovanský jih / Ludvík Kuba = A la recherche de la chanson .... Tome deuxieme,Le midi slave / Louis Kuba. -- V Praze: Slovanský ústav: Orbis [distributor], 1935 (Politika). -- 392 s.; 8°. -- (Prameny k dějinám vzájemných styků slovanských; Sv. IV)
 • Okresní sbor osvětový v Poděbradech pořádá pod záštitou městské rady a lázeňské správní rady ve dnech 5.-28. července 1935 v budově dívčí školy výstavu obrazů Ludvíka Kuby: (105 obrazů: oleje, kresby, vodovky). I, Mezi lidmi. II, V přírodě. III, Ze slovanského světa / [Katalog napsal: Ludvík Kuba]. -- V Poděbradech: Okres. sbor osvětový, 1935 (M. Nohavec). -- [VII] s.; 8°
 • Kovárna, František (1905-1952): Ludvík Kuba / Fr. Kovárna. -- V Praze: Dr. Štěpán Jež, 1935 (Průmyslová tiskárna). -- 29, [I] s.: [XII] obr. příl.; 8°. -- (Galerie; sv. V)

 1933

 • Cesty za slovanskou písní: 1885-1929: S hudebními příklady a vlastními kresbami. Svazek prvý, Slovanský západ a východ / Ludvík Kuba = A la recherche de la chanson slave: 1885-1929: Ouvrage illustré d'exemples musicaux et de dessins de l'auteur. Tome premier, L'ouest et l'est slaves / Louis Kuba. -- Praha: Slovanský ústav: Orbis [distributor], 1933 (Politika). -- 291 - [II] s.; 8°. -- (Prameny k dějinám vzájemných styků slovanských = Sources de l’historie des Relations Réciproques entre pays Slaves;; Sv. III)
 • S paletou po Březnici a okolí / Ludvík Kuba. -- Březnice: Bozeň, 1933. -- 53 s.: il.. -- (Březnická knihovnička; 2.)

 1932

 • Čtení o Makedonii: Cesty a studie z roků 1925 - 1927 / Ludvík Kuba. -- Praha: Družstevní práce, 1932. -- 225 s.
 • Čtení o starém Srbsku: Cesty a studie z roků 1890 - 1927 / Ludvík Kuba. -- Praha: Družstevní práce, 1932. -- 211 s.

 1929

 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady. Kniha 15. Díl 5, Písně Jihoslovanské. Část 9, Písně bulharské [hudebnina] / Ludvík Kuba; přeložil Jan Hudec. – Praha, vlast. nákl.: Hudební matice Umělecké besedy, 1929. -- 112 s.; 26 cm; 4°
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady Ludvík Kuba Část 5, 8 Jihoslovanské, Makedonské /. -- 2. vyd.. -- Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy, 1929. -- 80, 40 s.

 1928

 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 14. díl 5. část 8., Písně jihoslovanské: písně makedonské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / Ludvík Kuba / přeložil Jan Hudec. – Praha, vlastním nákladem: Ludvík Kuba, 1928. -- 79 s.; 26 cm; 4°
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady. Kniha XIII. Díl V, část 7, Písně jihoslovanské (Pjesne jugoslovenske). VII, Písně ze starého Srbska (Pjesne iz Stare Srbije) / Ludvík Kuba; Přeložil Jan Hudec. -- Praha: vlastním nákladem: Hudební Matice Umělecké Besedy [distributor], 1928 (Průmyslová tiskárna). -- 63 - [I] s.; 4°

 1927

 • Ruská hudba a její tvůrcové: Tři studie / Napsali Ludvík Kuba, S. Orlov a Ivan Lapšin. -- Praha: J. Otto, 1927 ([Unie]). -- 168 s.; 8°. -- (Ottova světová knihovna; 1716-20) (Komitét Dne ruského kultury. Kulturní statky ruského národa; Sv. III)
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů s původními teksty a českými překlady. [kniha 12. díl 5.] část 6., Písně jihoslovanské: bosensko-hercegovské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / Ludvík Kuba / přeložil Jan Hudec. -- Praha: Hudební matice Umělecké besedy; London: J. W. Chester; Paris: Max Eschig, 1927. -- 125 s.; 4°
 • Klub výtvarných umělců Aleš (Brno), Ludvík Kuba: Obrazy, akvarely a kresby z Jugoslávie, Lužice a z Čech: 27 výstava K.V.U Aleš v Brně. -- Brno: Polygrafie, 1927. -- Nestr.

 1926

 • Páta, Josef (1886-1942): Ludvík Kuba: stručný nákres života a díla / Josef Páta. -- 1. vyd.. -- Praha: Hudební matice umělecké besedy, 1926. -- 30 s.

 1925

 • Čtení o Lužici: cesty z roků 1886-1923 / Ludvík Kuba. -- Praha: Družstevní práce, 1925. -- 223 s., barev. příl.

 1924

 • Arnošt Muka: K sedmdesátinám velikého vůdce lužických Srbů / Ludvík Kuba, Miklawš Krječmár a Josef Páta. -- Praha: Českoluž. spol. Ad. Černý: A. Neubert [distributor], 1924. -- 30 s.: 1 obr. příl.; 8°. -- (Českolužická knihovnička; 8)

 1923

 • O písni slovanské. 1., Píseň národní; pokus vystihnouti její podstatu, povahu a význam s hlediska uměleckého a všelidského; (s 6 hudebními příklady) / Ludvík Kuba. -- v Praze: Hudební matice Umělecké besedy, 1923. -- 42 s.. -- (Knihovna Hudební matice; čís. 257)
 • O písni slovanské. 3., Píseň jihoslovanská; přehled celkový; (s četnými hudebními příklady) / Ludvík Kuba. -- v Praze: Hudební matice Umělecké besedy, 1923. -- 59 s.; 8° -- (Knihovna Hudební matice; (259.))
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů s původními teksty a českými překlady. [kniha 11. díl 5.] část 5., Písně jihoslovanské: srbské (z Království) / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / Ludvík Kuba / přeložil Jan Hudec. -- Praha: Hudební matice Umělecké besedy, 1923. -- 133 s.; 26 cm; 4°
 • Páta, Josef (1886-1942): Ludvík Kuba: K šedesátinám slovanského pracovníka / Josef Páta. -- Praha: Českoluž. spol. Adolf Černý: [A. Neubert, distributor, 1923]. -- 27 s.: 1 obr. příl. (pod. Kubova); v. 8°. -- (Česko-lužická knihovnička; 5)

 1922

 • O písni slovanské. 2., Píseň Srbů lužických; hudební a národopisná úvaha; (se 4 harmonisovanými písněmi) / Ludvík Kuba. -- v Praze: Hudební matice Umělecké besedy, 1922. -- 19 s.; 8° -- (Knihovna Hudební matice; (258.))
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. [6.] 2.-3., Písně ruské: velkoruské a běloruské; pro klavír se slovy a pro 2, 3 nebo 4 hlasy mužské či ženské bez doprovodu / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / Ludvík Kuba / přeložil J. V. Bohuslav. -- 2. vyd.. -- Praha: Hudební matice Umělecké besedy; Paris: Max Eschig; London: J. W. Chester, 1922. -- s. 193-402
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník písní všech národů slovanských s původními teksty a českými překlady Ludvík Kuba Část 1 Maloruské /. -- 2. vyd.. -- Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy, 1922. -- 192 s.
 • Trojlístek písní dalmatských [hudebnina]: pro čtyřhlasý ženský sbor s průvodem klavíru / Ludvík Kuba. -- V Praze: Urbánek, [192-?]. -- 1 partitura (3 s.); 28 cm. -- (Vesna; sešit XXII.) Číslo tisk.matrice: U.1666 Urbánek

 1921

 • Písně lužickosrbské [hudebnina]: s úplnými slovy původními a s českým překladem / pro klavír upravil Ludvík Kuba. -- V Praze: Českolužický spolek Adolf Černý, 1921. – 28 s. not

 1909

 • Kubova výstava v Kolíně: [Katalog výstavy poř.:] 27. června - 25 července 1909. -- Kolín: Umělecký odbor vzdělávacího sboru, 1909 (T.A. Hanuš). -- 1 sv. (nestr.); 8°

 1893

 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 10. (díl 5. část 4.), Písně jihoslovanské: dalmatské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / přeložil Bohumil Daďourek. -- V Praze: F. Hoblík, 1893. -- 128 s.
 • Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine: Sakupio za zemaljski muzej u god 1893 / Ljudevit Kuba. -- [S.l.: s.n., 18--]. -- 240 s.

 1892

 • Na Černé Hoře: Cesty podniknuté za účelem sbírání národních písní roku 1890 a 1891 / Popsal a nakreslil Ludvík Kuba. -- Praha: Edvard Beaufort, 1892. -- 454 s.; 8°. -- (Světem slovanským)
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 9. (díl 5. část 3.), Písně jihoslovanské: charvátské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / překládá Bohumil Daďourek. -- V Praze: Ludvík Kuba (Pardubice: F. Hoblík), 1892. -- 124 s.: noty; 27 cm; 4°

 1890

 • Album černohorské: 70 národních písní / ze zápisek svých vybral a pro klavír a zpěv harmonizoval Ludvík Kuba; Přeložil Bohumil Daďourek. -- Praha: [nákl. vl.], 1890 (F. Hoblík v Pardubicích). -- 124 s.; 4°
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 7. (díl 5. část 1.), Písně jihoslovanské: slovinské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / přeložil Bohumil Daďourek. -- (Pardubice: F. Hoblík): Ludvík Kuba, 1890. -- 254 s.; 4°
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 8., (díl 5. část 2.), Písně jihoslovanské: černohorské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / přeložil Bohumil Daďourek. – Poděbrady (Pardubice: F. Hoblík): Ludvík Kuba, 1890. -- 124 s.; 4°

 1887

 • Nowa zběrka melodiji k hornjołúžiskim pěsnjam: ze zawodom wo narodnym hudźbnym wumjełstwe łužiskich Serbow / zhromadźił Ludwik Kuba. -- Budyšin: Maćica Serbska, 1887. -- 78 s.
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 4., (díl 2.), Písně polské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / přeložili Karel Prokop a Jozef Smrtka. -- V Pardubicích: Ludvík Kuba, 1887 (F. a V. Hoblík). -- 222 s.; 4°

 1886

 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 2., (díl 1. část 2.), Písně moravské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / odchylné výrazy vysvětloval František Bartoš. -- V Pardubicích: Ludvík Kuba, 1886. -- 198 s.

 1885

 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 5., (díl 3.), Písně lužické / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / rozpravou o lužičtině opatřil Michal Hórnik, přeložil Hanuš Máchal. -- (Pardubice: F. a V Hoblík): Ludvík Kuba, 1885-1887. -- 126 s.; 4°
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: Sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. VI, Písně ruské / Pořádá, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba; Přeložil [z ruštiny] J.V. Bohuslav. -- (V Poděbradech): nákladem vydavatelovým; v Pardubicích: F. Hoblík [distributor], 1885-1888 (v Pardubicích: F. Hoblík). -- 414 s.; 4°
 • Slovanstvo ve svých zpěvech. Kniha I., [Dílu I. čásť 1.], Písně české (s několika písněmi slezskými) [hudebnina]: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba. -- V Poděbradech: L. Kuba; v Pardubicích: F. Hoblík [distributor], 1885-1888 (v Pardubicích: F. Hoblík). -- 1 zpěvník (170 s.); 27 cm
 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých významných písní všech slovanských národů. Kniha 2., Písně moravské / Ludvík Kuba, František Bartoš. -- Pardubice: nákladem vydavatele, 1884-1888. -- 1 partitura (198 s.)

 1884

 • Slovanstvo ve svých zpěvech: sborník národních a znárodnělých (významných) písní všech slovanských národů. kniha 3., (díl 1. část 3.), Písně slovenské / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / pořádal, harmonisoval a vydal Ludvík Kuba / odchylné výrazy vysvětloval Rudolf Pokorný / (se 6 harmonisacemi Št. Fajnora). -- V Pardubicích: Ludvík Kuba, 1884. -- 166 s.


Přehled byl vytvořen za pomoci katalogu Národní knihovny v Praze, serveru Amazon.com, books.google.cz, diplomové práce Bc. Jany Vašíčkové a dalších on-line zdrojů. Upozornění na chyby nebo případná doplnění uvítáme.
Comments