Publikácie

na tejto stránke je súhrn mojich publikovaných článkov na stránkach babetko.sk a ostium.sk
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Alister McGrath – bývalý ateista, molekulárny biológ a profesor historickej teológie na Oxfordskej univerzite sa na dvesto stranách vyjadruje k prácam ateistu, biológa a etológa Richarda Dawkinsa, ktorý si vyslúžil prezývku „Darwinov rotvajler” (vďaka svojmu masívnemu presadzovaniu Darwinových myšlienok nielen v oblasti biológie, ale aj kultúry a náboženstva).   260 kB verzia 3 8. 3. 2009, 8:08 Lucia Copikova
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Autor Martin H. Padovani vo svojej knihe ukazuje, že zranení by bolo omnoho menej, keby sme predchádzali nedorozumeniam v komunikácii, správne chápali intimitu či vhodne zaobchádzali s vlastnými emóciami. Snaží sa vysvetliť dezinformácie a dezinterpretácie, ktoré majú ľudia v povedomí a často ich prenášajú z generácie na generáciu. Pritom si spôsobujú bolesť, ktorá vôbec nie je potrebná ani nevyhnutná.   158 kB verzia 9 20. 2. 2009, 7:24 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Kniha Respektovat a být respektován ma príjemne prekvapila. Autori si stanovili neľahký cieľ – ukázať, ako môže každodenná komunikácia s deťmi a dospievajúcimi ovplyvňovať (podporovať) rozvoj ich osobnosti smerom k zodpovednosti a riadeniu sa zvnútornenými hodnotami.   171 kB verzia 7 15. 2. 2009, 14:03 Jaroslav Copik
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Čmáraniny či takmer dokonalé kresby, kresby starostlivo vypracované alebo odfláknuté, čiernobiele, farebné, konkrétne či abstraktné... Často nám môžu napovedať veľa o detskej duši.   313 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dieťa vstupuje do materskej školy. Je to významný medzník v jeho živote. Musí sa naučiť žiť v kolektíve a rešpektovať inú autoritu (učiteľku) ako sú jeho rodičia. Hra je jeho najprirodzenejšou činnosťou a vplýva na jeho telesný, rozumový, mravný a citový vývin.  404 kB verzia 6 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
V tomto období si dieťa hrou vypĺňa každú voľnú chvíľu. Hry trvajú dlhšie a majú vyššiu úroveň. K svojim hrám dieťa potrebuje hračku – bez nej sa nevie hrať. „Hračkou“ môže byť čokoľvek z okolitého sveta – vďaka svojej narastajúcej samostatnosti objavuje predtým nepoznané veci. Začne všetko skúmať – všetko je preň nové.   317 kB verzia 6 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Hra je osobitným druhom činnosti typickým pre detský vek. Poskytuje dieťaťu priestor pre osvojenie rôznych vedomostí a zručností. Od začiatku predškolského až po koniec mladšieho školského veku je hra najobľúbenejšou formou kontaktu dieťaťa s vlastným vnútrom aj vonkajším svetom. Hra tým, že predstavuje život „akože“, dáva dieťaťu voľnosť prežívať a zvládať hrový svet ako svoj výtvor, riadiť ho, riešiť v ňom svoje radosti i problémy.  400 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Tak ako v predchádzajúcom období bol pre deti vývinovým medzníkom vstup do materskej školy, začiatok tohto obdobia predstavuje ďalšia významná a výrazná zmena doterajšieho života dieťaťa – vstup do školy. Hra sa už prestáva hrať pre samotnú hrovú činnosť, dôležitý je aj jej výsledok.   428 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Do redakcie nám prišiel mail od jednej mamičky, v ktorom nám opísala nevhodné správanie detí na ihrisku. Poslali sme ho psychologičke a tu je odpoveď... Tak čo robiť, keď sa deti správajú voči sebe arogantne a neúctivo?   318 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Je jedno, či ich stretnete na ulici, v obchode alebo na ihrisku. Vždy vzbudia pozornosť. Hlavne, keď prídu na ihrisko, máte dojem, že sa jedným šmahom zaplnilo. Aj rozhovor vznikal na ihrisku, medzi neustálym pobehovaním okolo našich (spolu s mojimi) šiestich detí. Ešteže nám pomáhala opatrovateľka Elenka. Zoznámte sa s košickými štvoričkami – Brankom, Maťkom, Kubkom a Zuzkou Beregszasziovcami a ich mamičkou Katkou.   352 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Začiatok adolescencie spadá do veku pätnástich až sedemnástich rokov, tak som si toto obdobie dovolila zaradiť medzi „deti a dospievajúcich“ a tým ukončiť poznatky o morálnom vývine, ktoré má psychológia k dispozícii. Adolescenti sú ochotní akceptovať, že normy sú na to, aby regulovali správanie ľudí a uľahčovali tak fungovanie celej spoločnosti.   329 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Školská pripravenosť okrem iného zahŕňa rešpektovanie noriem, ktoré na dieťa kladie škola ako oficiálna inštitúcia a ktorých rešpektovanie dôsledne vyžaduje. Problém je najčastejšie v tom, že deti síce vedia, ako sa majú správať, ale konflikt medzi aktuálnym uspokojením (napr. potreba pohybu) a hodnotnejším, ale menej atraktívnym motívom (sústrediť sa na výklad učiteľa) často riešia odložením povinnosti alebo vyrušovaním. Detská vôľa sa na začiatku školského veku iba rozvíja.   341 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Morálny vývin človeka je jednou z dôležitých oblastí života. To, aké normy a pravidlá uznávame a rešpektujeme, vo veľkej miere ovplyvňuje naše konanie, náš celkový postoj k životu a k ostatným ľuďom. V článkoch píšem o tom, ako dieťa vníma normy, ako si ich osvojuje, kedy sa rozvíja detské svedomie alebo od akého veku je dieťa schopné účelovo klamať. Začnem trochou teórie – najprv si zadefinujeme samotnú morálku a morálny vývin.   423 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno dievčatko. Volalo sa Majka. Bola veľmi šikovná a mala dobré srdce. Len jedna vec jej nebola po vôli ­ vôbec si nechcela čistiť zúbky. Každé ráno a večer počúvala mamička samé vety na eN: „Nechcem! Nebudem! Nie a nie a nie! Netreba! Načo?!“ Nečudo, že v jej zúbkoch začali bývať kazizúbky.   219 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Preto som presvedčená, že doprovod dieťaťu nie je vecou pohlavia rodiča, ale vecou ľudského prístupu v nemocnici. Pacienti sú vždy nútení prispôsobiť sa vnútornému poriadku nemocnice a záleží len na vedení zariadenia, do akej miery sa bude správať ústretovo k pacientom a najmä k detským pacientom.   227 kB verzia 4 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
„Baby blues“ je najmiernejšia a najčastejšia afektívna porucha. Zažíva ju 80% matiek! Objavuje sa na tretí až desiaty deň po pôrode. Symptómy zahŕňajú plačlivosť, úzkosť, výkyvy nálad a podráždenosť. „Blues“ je spôsobené kombináciou hormonálnych zmien, vyčerpania po pôrode, prežívaním silných emócií spojených s týmito udalosťami a vôbec s vyrovnaním, že sme sa nenávratne stali rodičmi. Ak má žena dostatok odpočinku, porozumenia a opory v najbližších, „blues“ rýchlo pominie.  231 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Obdobie takmer jedného roka, zahrňujúce tehotenstvo, pôrod a šestonedelie, je časom nielen úžasných, ale aj náročných telesných a psychických zmien. Mnoho tehotných a čerstvých mamičiek si neuvedomuje, že zmeny nálad a psychické problémy sa bežne vyskytujú počas tehotenstva a po pôrode. Môžu byť mierne, ale aj vážne. Ženy vnímajú, že „sa necítia celkom v poriadku“, ale niekedy tento pocit signalizuje začiatok poruchy. Počas tehotenstva sa môže vyskytnúť prenatálna (predpôrodná) depresia. Objaví sa ešte predtým, než sa dieťa narodí. Uvádza ju 10% tehotných žien.   314 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Keďže od predškolského do mladšieho školského veku dominuje v detských činnostiach hra ako najobľúbenejší prostriedok kontaktu dieťaťa so svojím vnútrom a okolitým svetom, hra sa v tomto období pokladá za základný prostriedok terapeutického prístupu k deťom a ich problémom. To, ako sa dieťa hrá, nám môže povedať veľa o tom, ako žije.   330 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Pri hľadaní odpovede na otázku výchovy detí knižný trh ponúka množstvo literatúry. Značnú časť kníh vraciam po prelistovaní späť do regálu. Jednak ide o schematické preklady z cudzojazyčnej literatúry, ktoré nerešpektujú naše socio – kultúrne odlišnosti a jednak ide o knihy, kde rady rodičom končia pri všeobecnom vymenúvaní čo by (ne)mali robiť.    431 kB verzia 10 5. 3. 2009, 12:06 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
V priebehu nášho života sa musíme vyrovnávať s mnohými životnými stratami. Osobitnú kapitolu tvoria vzťahové straty, ktoré súvisia s presťahovaním sa, rozvodom, rozchodom či zmenou zamestnania. Najintenzívnejšou formou vzťahovej straty je smrť milovanej osoby. V minulej časti som sa zaoberala procesom vyrovnávania sa so smrťou z hľadiska zomierajúceho. Dnes si priblížime situáciu smútenia, v akej sa po smrti nachádzajú jeho blízki.   418 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Stretnutie so smrťou môže byť náhle a nečakané, pokiaľ človek umrel pri nehode. Vo väčšine prípadov má však dostatok času uvedomiť si, že sa jeho život chýli ku koncu. Na základe dlhoročnej práce s umierajúcimi pacientmi pomohla lekárka Elisabeth Kűbler – Rossová objasniť proces umierania.   423 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
S blížiacim sa „dušičkovým“ víkendom sa väčšina z nás zastaví pri hroboch svojich blízkych a venuje im tichú spomienku či modlitbu. Nad plameňom sviečky sa možno na chvíľu zamyslíme aj nad otázkami života a smrti, ktoré vyplávajú z nášho vnútra na povrch. Smrť. Z medicínskeho hľadiska je vecne definovaná ako „...zastavenie základných fyziologických činností, hlavne mozgu. Kritériom konca je plochý záznam na EEG a arteriografický blok pri nepriechodnosti mozgových artérií“. Chladná čiara za ľudským životom...   404 kB verzia 6 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Nie vždy sa pozostalému darí úspešne prejsť obdobím smútenia. V prípade akýchkoľvek ťažkostí môže navštíviť psychológa a/alebo psychiatra. V dnešnej poslednej časti chcem priblížiť oblasť smútkového poradenstva, ktorá sa danou problematikou zaoberá.  420 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dyslexia podľa najčastejšie uvádzanej definície je “porucha prejavujúca sa neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že dieťaťu sa dostáva bežného výukového vedenia, má primeranú inteligenciu a sociokultúrnu príležitosť. Je to podmienená porucha v základných poznávacích schopnostiach, pričom tieto poruchy sú často konštitučného pôvodu.” Teda dieťa má všetky predpoklady, aby bezproblémovo zvládlo čítanie, a predsa mu to nejde.  421 kB verzia 3 18. 3. 2009, 12:56 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dyskalkúlia je narušenie schopnosti rozumieť matematickým vzťahom a používať ich pri riešení matematických úloh, aj keď celková inteligencia dieťaťa je v norme a je vyučované bežným spôsobom.Pri dyskalkúlii ide v podstate o poruchu abstraktného myslenia, o sťažené chápanie symbolickej povahy grafických znakov (čísel), v čom spočíva jej podobnosť s dyslexiou.   51 kB verzia 5 27. 4. 2009, 12:10 Lucia Copikova
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dysgrafia je špecifická vývinová porucha písania, ktorá sa prejavuje celkovou výraznou neúhľadnosťou písma, jeho tvarom, rozdielnou výškou a kolísajúcim sklonom. Opäť treba dodať, že výkon dieťaťa pri písaní je hlboko pod očakávaním a nezodpovedá jeho inteligencii a zapojeniu sa do vyučovacieho procesu.   253 kB verzia 3 18. 3. 2009, 12:56 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dysortografia je špecifická porucha učenia prejavujúca sa v neschopnosti správne sa písomne gramaticky vyjadrovať, napriek tomu, že dieťa má primerané rozumové schopnosti a dostáva sa mu dostatočného výchovného a výukového vedenia. Dieťa často výborne ovláda gramatické poučky, ale nevie ich pohotovo uplatniť napr. pri písaní diktátu.   61 kB verzia 5 28. 3. 2009, 0:15 Lucia Copikova
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Dyspinxia je špecifická porucha kreslenia. Poznanie a posúdenie úrovne kreslenia pomáha predvídať najmä dysgrafiu. Dyspraxia je špecifická porucha motorickej funkcie, pri ktorej je výrazne postihnutá pohybová koordinácia. Porucha nemá súvis s detskou mozgovou obrnou, ani s mentálnou retardáciou. Ide skôr o neurovývinovú nezrelosť najčastejšie v dôsledku komplikácií počas pôrodu. Dysmúzia je špecifická porucha narušenia hudobných schopností.   64 kB verzia 3 27. 4. 2009, 12:08 Lucia Copikova
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Naučiť sa písať, čítať a počítať je v dnešnej dobe samozrejmosťou, ktorú nevyhnutne potrebujeme ku každodennému životu. Keď dieťa z nejakého dôvodu zlyháva pri osvojovaní si týchto zručností, často sa to pre neho stáva osobným i spoločenským handicapom. Dlhodobá frustrácia vyvoláva napätie, aktivuje obranné reakcie, podporuje vznik psychosomatických ochorení (nešpecifická bolesť hlavy, žalúdka,...).   328 kB verzia 2 5. 3. 2009, 11:45 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
V predchádzajúcich častiach som Vás oboznámila s najčastejšími špecifickými poruchami učenia (ŠPU). Písala som o ich príčinách, príznakoch, diagnostike a terapii (náprave). V dnešnej poslednej časti zhrniem, ako má vyzerať postup rodiča, keď má podozrenie, že jeho dieťa má špecifickú poruchu učenia.   80 kB verzia 4 11. 5. 2009, 10:18 Lucia Copikova
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Autor ­ saleziánsky kňaz ­ zostavil poviedky nepresahujúce jednu­dve strany (niekedy mu stačí pár riadkov), aby nimi vyjadril poučenie, nádej, múdrosť, povzbudenie či radosť, ale aj výčitku ohľadom našich negatívnych vlastností.   426 kB verzia 6 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Ċ
Zobraziť Stiahnuť
Veľa otcov sa cíti „navyše“, keď príde bábätko domov. Keď matka dojčí, cítia sa nepotrební. Ak máte tieto pocity, mali by ste sa nad nimi zamyslieť: nemôže byť za vašou žiarlivosťou a odmietaním skrytá túžba nejakým spôsobom sa zapojiť?   321 kB verzia 5 5. 3. 2009, 11:03 Jaroslav Copik
Comments