Depressiviteit

Gesprekstherapie

Gesprekstherapie is een reeks gesprekken met de gesprekstherapeut, waarin de confrontatie met jezelf onder professionele begeleiding gebeurt, waardoor je op een efficiënte manier naar bepaalde zaken leert kijken en jezelf maximaal leert te ontplooien. Gesprekstherapie kan een ondersteuning zijn bij het versterken van het parasympatische zenuwstelsel en de reguliere behandeling voor stress en depressies.

Gesprekstherapie als ondersteuning  bij Manisch-depressief, Stress, Depressie, CVS en Fibromyalgie


Manisch-depressief of bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis.

Iemand die aan een stemmingsstoornis lijdt, ervaart feller de emoties en reageert daar extremere op.

De term bipolair verwijst naar de twee extreme polen van deze stemmingsstoornis: een up en een down, de manische en de depressieve pool. Bij een bipolaire of manisch depressieve stoornis komen deze twee polen voor en is er dus sprake van sterke schommelingen waarbij de stemming ofwel zeer uitgelaten (manie) ofwel zeer somber (depressie) is.

De exacte oorzaak van een bipolaire stoornis is nog niet gekend maar we weten wel dat het een combinatie is van bio-,psycho- en sociale factoren. Met biologische factoren worden afwijkingen in de hersenen bedoeld, maar ook erfelijkheid speelt een rol. Meer dan twee derde van de personen met een manische depressie heeft ten minste 1 nauw verwant familielid met een stemmingsstoornis.

Daarnaast zijn er ook psychologische factoren. Hiermee worden factoren bedoeld die samenhangen met iemand psychische draagkracht. Iemands persoonlijkheid en karakter bepalen hoe de persoon omgaat met stress, verlies of traumatische ervaringen. Als derde luik zijn er de sociale factoren. Hiermee worden gebeurtenissen bedoeld die, bij een bepaalde gevoeligheid, aanleiding tot een depressie of een manie kunnen geven. Voorbeelden zijn: echtscheiding, financiële problemen, geboorte van een kind, verhuis

Er zijn 2 types van bipolaire stoornis

1: Manische episodes met al dan niet depressieve en gemengde episodes.

Typisch voor de manische episodes is de afwisseling van periodes van euforie en depressiviteit die onderbroken worden door kalmere periodes.

2: Depressieve en hypomane episodes en geen manische of gemengde episodes.

Een hypomane episode is een minder hevige manische periode waarbij de symptomen vanwege hun mildere karakter het algemeen functioneren niet duidelijk verstoren. Er is echter wel sprake van een onmiskenbaar verschil met het normale gedrag van de persoon in kwestie. Verder gaat een hypomanie nooit gepaard met psychotische verschijnselen. Hypomane perioden worden over het algemeen door de betrokkene vaak positief gewaardeerd en ook de omgeving ervaart een dergelijke episode niet altijd als afwijkend. Dit in tegenstelling tot depressies bij diezelfde persoon.

Symptomen MANIE:

Emotioneel: uitgelaten, euforisch, prikkelbaarheid, makkelijk geïrriteerd, Intolerant  ten opzichte van anderen, onvoorspelbaar
Cognitief: verhoogde eigenwaarde, gedachtevlucht, makkelijk afleidbaar, grootheidsideeën.
Lichamelijk: minder behoefte aan slaap, overactiviteit.
Gedrag: toegenomen spraakzaamheid, actiever , impulsief

Symptomen DEPRESSIE:

Emotioneel: neerslachtigheid, verminderde interesse, gebrek aan plezier, gevoelsverdoving, lusteloosheid
Cognitief: idee waardeloos te zijn, schuldgevoelens, concentratieverlies, verminderd denkvermogen, besluiteloosheid, gedachten aan dood
Lichamelijk: veranderingen in eetlust, gewicht, slaappatroon, minder energie
Gedrag: minder zin in babbelen, minder mimiek, minder sociaal contact, geremdheid.

Behandeling:

De meest effectieve behandeling van een bipolaire stoornis bestaat uit een combinatie van medicatie en psychotherapie. Uw arts is de meest aangewezen persoon om uit de verschillende  medicatiemogelijkheden de beste therapie voor u op te starten. Naast deze medicatie is het ook belangrijk om uw aandoening beter te begrijpen en te leren hoe ermee om te gaan. Dit is iets waar de psychotherapeuten u mee kunnen helpen.

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om zo goed mogelijk om te gaan met uw aandoening en de kans op stemmingsschommelingen te verminderen.

Enkele tips:

- Onderhoud een regelmatig slaappatroon.
- Onderhoud een regelmatig activiteitenpatroon.
- Gebruik geen alcohol of drugs.
- Zoek steun bij familie en vrienden.
- Leer waarschuwingssignalen kennen.
- Verminder stress in het dagelijks leven en op de werkvloer.


Authentiek

Alleen dan zijn we in staat onze waarheid te horen.Authenticiteit is de sleutel tot geluk. Wees oprecht en volg je overtuigingen en je zult een rijk en zinvol leven leiden. Door verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoelens en je daden en achter je keuzes te blijven staan kun je jezelf blijven. Schuif keuzes niet voor u uit. Keuzes maken moet nu eenmaal in het leven en alleen mensen die durven te kiezen kunnen authentiek in het leven staan. Bedenk daarbij dat authenticiteit geen aangeboren eigenschap is. Het is
niet zozeer een kwestie van karakter, je moet iets overwinnen als je authentiek wilt
zijn. Er is wilskracht voor nodig en de beloning is groot.Want hoe meer moeite het je kost, hoe groter de positieve emotie zal zijn.

Depressie

Om onze uitdagingen in het leven aan te gaan, leggen wij steeds opnieuw de focus op dingen die we erkennen uit het verleden.

We veroordelen onszelf en anderen voor de beproevingen die we ervaren op ons levenspad. Als we ons op het uiterlijke richten raken we te vaak verstrikt in oordelen zoals dit is goed, dat is slecht, dit wil ik, dat wil ik niet. Een dergelijk oordeel houdt ons gevangen in onze illusies, onze slaperigheid, onze oude gewoontes en patronen. Ieder ogenblik krijg je de kans totaal te zijn. Wat je ook doet, ga er zo volledig in op dat je hoofd niet meer denkt, er alleen maar is, alleen maar aanwezig is. En dan word je steeds totaler. En als je de smaak van totaliteit te pakken krijgt, ben je steeds beter in staat totaal te zijn. En probeer te zien wanneer je niet totaal bent. Dat zijn de momenten die je stukje bij beetje kan loslaten. Als je niet totaal bent, elke keer dat je in je hoofd zit  bezig met denken, tobben, berekenen, met uitgekookt en slim zijn  ben je niet totaal. Laat je heel langzaam uit die momenten glijden. Het is niets dan een oude gewoonte. Gewoontes verdwijnen maar langzaam. Maar ze verdwijnen zeker  als je volhoudt, sterven ze af. Laat je eigenzinnige denken los en ga naar binnen. Daar kun je je ontspannen in je eigen diepste waarheid. Wanneer we echter uit de wereld van het “veroordelen” stappen, maken we een bewuste keuze om vrede, harmonie, balans en liefde te creëren in ons leven. Dan maak je de shift van de illusie van geleefd te worden naar het helder weten dat wij zelf de schepper zijn van iedere ervaring. Het is de bedoeling dat ieder van ons het innerlijke vermogen ontwikkeld om ons zonder metgezellen, zonder kaart of gids een weg te banen door de duisternis, als we uit ervaring leren dat de donkere en moeilijke kanten even hard nodig zijn als de lichte en makkelijke kanten, krijgen we een heel andere kijk op de wereld. Er zijn momenten in ons leven dat we heen en weer getrokken worden door te veel stemmen. Onze verwarring in zo'n situatie dient juist om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de stilte en het centrum in ons zelf op te zoeken. Alleen dan zijn we in staat onze waarheid te horen.

Met emotionele therapie kan je opnieuw in contact komen met het kind in jezelf. In de sessies kan je op lichamelijk emotioneel geestelijk en energetisch niveau contact ervaren met het gekwetste kind in jezelf, waardoor je zicht krijgt op wat het oorspronkelijke kind nodig heeft om te komen tot zelfacceptatie en tot het bewustzijn dat je zelf steeds meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen helingsproces. Belangrijk tijdens de sessies is veiligheid en vertrouwen. Alleen dan is het mogelijk om contact te krijgen met je diepste verwondingen, je angsten, je onvervulde verlangens.

Via gesprekstherapie kan je oude beperkende hypnosen ervaren, deze loslaten en steeds meer groeien naar acceptatie van héél je wezen. Het zelfvertrouwen groeit waardoor de depressie kan verdwijnen.

Heel belangrijk voor het welslagen van deze therapie is dat er een vertrouwensband heerst tussen cliënt en therapeut. De cliënt moet vrij en ongeremd kunnen en durven spreken over de dingen die hem bezig houden.Uiteraard is alles wat in deze gesprekken aan bod komt strikt vertrouwelijk.

 Sexuele problemen bij depressie

De sexuele gevoelens worden veroorzaakt door speciale chemicaliën, neurotransmitters genaamd in de hersenen. Deze chemicaliën verhogen de communicatie tussen de hersencellen en liggen aan de basis van een verhoogde bloedstroom naar de sexuele organen. Bij mensen met een depressie is het probleem dat er een onevenwicht is ontstaan bij de neutrotransmitters in de hersenen. Met als gevolg dat mannen en vrouwen met een depressie klagen over lage sexuele driften. In het ergste geval kunnen die zelfs volledig ontbreken, waardoor er binnen de relatie problemen kunnen ontstaan, die vaak het gevolg zijn van een misverstand. De partner denkt namelijk dat de persoon met de depressie, hem of haar niet meer aantrekkelijk vindt, waardoor eindeloze discussies over dit onderwerp het gevolg kunnen zijn. De vraag is uiteraard of antidepressiva een oplossing voor sexuele problemen kunnen bieden? Het antwoord op deze vraag is genuanceerd. Geneesmiddelen kunnen weliswaar de stemming beïnvloeden, maar vertonen dikwijls ook ongewenste neveneffecten. Dat is bijvoorbeeld het geval met medicijnen op basis van serotonine. Die neveneffecten kunnen leiden tot bijkomende sexuele problemen. Iemand met een depressie sukkelt zo van het kastje naar de muur. In sommige gevallen kunnen antidepressiva dus helpen, in andere gevallen echter niet. Op voorhand kan succes dus niet gegarandeerd worden, de situatie moet van geval tot geval bekeken worden. Wie geluk heeft, zal dankzij het gebruik van antidepressiva zijn sexuele problemen inderdaad kunnen overwinnen.

CVS en Fibromyalgie

Studies wijzen uit dat een grondige ontregeling van het stressmechanisme aan de oorzaak ligt van CVS en fibromyalgie.

Het is belangrijk dat men terug leert omgaan met spanning en ontspanning. Er zijn verschillende zaken die hier kunnen ondersteund worden zoals een betere slaapkwaliteit. Dikwijls is het noodzakelijk dat er gewerkt word aan het stellen van grenzen. Uiteindelijk is een goede ondersteuning nodig om het parasympatische zenuwstelsel terug te versterken zodat het stressmechanisme zijn werk kan doen.

Boosheid


Boosheid draagt het vuur in zich, en als je het positief gebruikt dan kan boosheid zich ontpoppen of zich omvormen tot passie en ongekende doorzettingskracht en moed tot het aangaan van vernieuwing of creatie. De onderdrukking van boosheid is in feite onderdrukking van het gedrag van de mens, en daarmee het onderdrukken van iedere creatieve kracht van de mens.
    • Herken het als je boos bent.
    • Erken het dat je boos bent.
    • Omarm boosheid in jezelf, het mag er zijn
    • Verwerk deze boosheid in jezelf
    • Geef deze energie een positieve uitdrukkingsvorm.