Běh života

L u b o š  Z e l e n ý

Datum a místo narození: 23.12.1946 Městec Králové

Bydliště: Trutnov, Ivana Olbrachta 211, PSČ 541 01

Stav: ženatý, 2 dospělé děti

 

Vzdělával jsem se:  Gymnázium (SVVŠ) Poděbrady, maturita 1964

                                                     VŠZ-LF Brno, st. zkouška 1972, titul Ing.

                                       Postgraduál UK Praha – knihovnictví a informace - nedokončeno  

                                       Kurz Lokální žurnalistika – Univerzita Passau 1996

 
Částečné neznalosti:   Němčina, ruština, angličtina (slabé základy)

 

Běhal jsem v zaměstnáních: od roku 1970 v technik u Státních lesů, středoškolský profesor (ekonomika a lesnictví) SLTŠ Trutnov, dále ve vedoucích funkcích organizací kultury a ochrany přírody, redaktor krajského deníku Pochodeň, historik MPT Trutnov, září a říjen 1989 nezaměstnaný, od 1. 12.1989 do září 1993 opět historik MPT Trutnov), září1993 až 1997 redaktor a šéfredaktor Krkonošských novin, 1997 až 2002 OSVČ - asistent poslance Parlamentu ČR (současně volný novinář, vedoucí editor krajské redakce Vysočina Jihlava), 2002 až 2008 středoškolský učitel SLŠ Šluknov.              

Od února 2008 na odpočinku.

 
Jsem členem:   Obce spisovatelů
                     Unie českých spisovatelů  

 


Comments