Motto: Ten kto horí, môže zapáliť."
Víta Vás
stredoškolská učiteľka matematiky 
RNDr. Ľubomíra Dvorská.


"Pomáham svojim študentom objavovať a odkrývať krásy matematiky,
jej presné zákonitosti a zmysluplnosti.
Keď sa mi to podarí a sú v nej n
avyše aj úspešní, som šťastná."
                                                                                                    Ľubomíra Dvorská
    Stránku  som vytvorila predovšetkým pre svojich študentov,   ktorí by na nej mali nájsť aktuálny  študijný materiál a aj aktuálne  zadania domácich úloh.
        Ale ak som obsahom tejto stánky oslovila aj ďalšie spriaznené duše, tak
pri jej čítaní  prajem aj im  príjemné chvíle.