Kooli ekskursioon 2010 aastal

KIK -i toel läbi viidud projekt teemal "Lubjakivi - Vaesus ja rikkus"