L-31 Z Lubina do Prochowic

Z Lubina do Prochowic


Z Lubina do Prochowic

Długość 51,5 km. Najwyższy punkt (145 m n.p.m.), a najniższy (96 m n.p.m.).

Trasa biegnie głównie trasami leśnym i wśród pól, a nieliczne odcinka szosami, na których ruch jest znikomy.

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wielowsi

Podróż rozpoczynamy od Rynku w Lubinie przy siedzibie PTTK. Jedziemy ulicą Mieszka I do Skweru Wyżykowskiego. Przez skwer docieramy do ronda. Przejeżdżamy na drugą stronę ulicy i podążamy do Parku Wrocławskiego. Przez ten park dojeżdżamy do Castoramy. Przy tym sklepie przecinamy drogę nr 3 biegnącą z Zielonej Góry do Wrocławia. Uwaga - duży ruch samochodowy. Jesteśmy w Miroszowicach, które przecinamy jadąc na wschód. Przekraczamy mostkiem Zimnicę i przez las docieramy do drogi asfaltowej, na której skręcamy w prawo kierując się na południe - do Kłopotowa. Tuż za boiskiem skręcamy w lewo (na wschód). Przez pola i lasy jedziemy do Czerńca. Przecinamy tę wieś i tuż przy kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych skręcamy na południe i polami podążamy do Niemstowa.

Krzyż pokutny przy kościele w Wielowsi

Po drodze przekraczamy ponownie Zimnicę, za którą, na rozwidleniu dróg, wybieramy kierunek wschodni. Gdy dojedziemy do asfaltowej drogi jedziemy nią krótki kawałek na południowy-wschód (lewy skos), a potem na południe. Gdy szosa asfaltowa kieruje się na wschód (do Parszowic), my podążamy nadal na południe. Polami docieramy do Redlic. Przejeżdżamy przez tę miejscowość i na jej krańcu kierujemy się na wschód - do Wielowsi. Po dwóch kilometrach jesteśmy w tej wsi. Znajduje się tutaj na wzgórzu kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny (na zdjęciu), przy którym jest usytuowany krzyż pokutny (na zdjęciu). Na ścianie południowej kościoła możemy dojrzeć 13 płyt nagrobnych właścicieli Wielowsi i Redlic z lat 1584-1666 (na zdjęciu). Przecinamy Wielowieś i wjeżdżamy w pola, a potem w las. Droga leśna biegnie z reguły na południowy-wschód. Wjeżdżamy do Jurcza. Szosą kierujemy się na południe mijając kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednak wnet skręcamy w lewo (na południowy-wschód) w jedną z dróg śródwiejskich i wjeżdżamy do lasu. W ten sposób docieramy do drogi poprzecznej, którą biegnie Szlak Odry (niebieski szlak rowerowy), którym jedziemy aż do Prochowic. Jest to szlak lewobrzeżny. Skręcamy w prawo - na południowy-zachód. Wnet jednak szlak ten skręca w lewo (na wschód) i potem na południe na wał.

Rzeźby nagrobne na kościele w Wielowsi

Po krótkim odcinku zjeżdżamy z wału staramy się przekroczyć niewielki strumień - Bobrek. Należy to uczynić przechodząc po zwalonych poprzecznie drzewach. Jeżeli takich drzew nie ma, pozostaje tylko droga w bród. W miejscu tym znajduje się rezerwat o nazwie "Łeg Korea" (na zdjęciu). Jadąc lasem wjeżdżamy w Prochowice tuż przy moście nad Kaczawą. Przejeżdżając przez most możemy dotrzeć do centrum tego miasta. Nasza trasa nie przekracza jednak rzeki i biegnie po lewej stronie Kaczawy. Jedziemy wałem. W pewnym momencie przekraczamy drogę wiodącą z Zielonej Góry do Wrocławia. Uwaga bardzo duży ruch samochodowy. Nadal wałem. W pewnym momencie natrafiamy na poprzeczny ciek wodny (kanał Kaczawy - Bobrek), który pokonujemy mostkiem na śluzie.

Łęg Korea

Docieramy w lesie do byłego torowiska. Jadąc ścieżką leśną wzdłuż tego torowiska docieramy do Szczytnik na Kaczawą. W miejscowości tej natrafiamy na szlak żółty. Tym szlakiem skręcamy w prawo (na północny-zachód). Szlak podąża lasem aż do Buczynki. Tutaj wjeżdżamy na szosę, którą docieramy, jadąc na północ, do Miłoradzic (szlak czarny). Tutaj trafiamy na inny szlak żółty, którym jedziemy aż do Osieka, a nawet do Lubina. W Miłoradzicach, przy boisku, wjeżdżamy na zachód w las. Droga kieruje się na północny-zachód, a potem na północ. Do Pieszkowa wjeżdżamy na jego wschodnim krańcu. Skręcamy na drogę asfaltową w prawo (na wschód). Wnet droga skręca na północ zamieniając się w trakt szutrowy. Gdy szlak niebieski kieruje się w prawo (na wschód) my nadal jedziemy na północ. Droga nasza meandruje wśród pól i dociera do Osieka. We wsi tej skręcamy na głównej drodze w lewo (na zachód). Przed kościołem Chrystusa Króla skręcamy w prawo w ulicę Łąkową (na północ). Wjeżdżamy za Osiekiem w las, którym dojeżdżamy do ulicy Piłsudskiego. Wracamy do lubińskiego Rynku i naszą wycieczkę kończymy przy siedzibie PTTK.

Paweł Niewodniczański - 2012