L-01 Lubiński szlak rowerowy

Lubiński szlak rowerowyDługość trasy 58 km.
Najwyższy punkt 190 m n.p.m.
Najniższy punkt 104 m n.p.m.

Opis szlaku rowerowego zaczynamy od skrzyżowania alei Lecha Kaczyńskiego z ulicą Hutniczą.

Jedziemy ścieżką rowerową po północno-zachodniej stronie ulicy Hutniczej w kierunku torów kolejowych. Przejeżdżamy tunelem pod torami i podjeżdżamy do dwupasmowej drogi nr 3. Wzdłuż płotu Zakładów Górniczych Lubin docieramy do przejścia podziemnego pod drogą nr 3. Na drugiej stronie, przy salonie Volkswagena, kierujemy się w kierunku Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. Jadąc ciągle drogą asfaltową dojeżdżamy do ostrego zakrętu w prawo (na wschód). My jednak jedziemy na wprost zagłębiając się w las. Po kilkuset metrach trasa skręca ostro w prawo (na północny-wschód). Kierujemy się do Goli. We wsi Gola, na skrzyżowaniu droga skręca pod kątem prostym i biegnie w górę do lasu. Po 2 km dociera do Koźlic, gdzie na początku wsi należy skręcić w prawo do tunelu pod torami (obecnie w budowie). [W związku z pracami prze remoncie torowiska należy szukać przejazdu przez tory aktualnie dostępnego.] Za torami skręt w lewo (na północ) i wnet w prawo (na wschód) i zaraz w prawy skos na drogę szutrową, a potem leśną. Po około 800 metrach trasa dociera do ruchliwej drogi relacji Lubin-Rudna. Przekraczając tę drogę jesteśmy w najwyższym miejscu szlaku (190 m n.p.m.). Od tego miejsca przez wiele kilometrów szlak biegnie drogą asfaltową. Po 1 kilometrze szlak dociera do małego przysiółku Zalesie. Ostry skręt w prawo na skrzyżowaniu, 1,5 kilometra i wieś Składowice. Na skrzyżowaniu z drogą główną ostro w lewo, następnie wśród pól i lasów jedziemy do Ustronia, a następnie do Dąbrowy Górnej. W Dąbrowie skręcamy przy przystanku autobusowym w prawo kierując się do Siedlec. W Siedlcach przekraczamy bardzo ruchliwą szosę biegnącą z Lubina do Ścinawy. Wjeżdżamy w drogę przy kościele, a następnie ostro w prawo kierujemy się do Czerńca. W tej wsi kończy się długi odcinek asfaltowy. Droga szutrowa biegnie wśród łąk na południe. Po drodze pokonujemy rzekę Zimnicę, po przekroczeniu której mamy najniżej położony odcinek szlaku (104 m n.p.m). Po kilku kilometrach dojeżdżamy do asfaltowej szosy w Niemstowie, na której skręcamy w prawo (na zachód). Dojeżdżamy do bardzo ruchliwej drogi relacji Wrocław-Lubin. Na szczęście pędzące samochody widać na kilka kilometrów. Przeskakujemy na drugą stronę i asfaltem do Pieszkowa. W połowie tego odcinak skręt pod kątem prostym w lewo, a potem w prawo. Docieramy do skrzyżowania z drogą prowadzącą z Lubina do Raszówki. Przejazd na drugą stronę i asfaltem do lasu kierując się na zachód do Gorzelina. Uwaga: przed Gorzelinem skręcamy skosem w prawo z asfaltu w dobrą drogę szutrową. Omijamy Gorzelin od północy. Kierujemy się na północny-zachód do Chróstnika. Uwaga w tej wsi niebieski szlak krzyżuje się z zielonym. Połowa tego odcinka biegnie w lesie, a połowa polami. W Chróstniku przejeżdżamy tunelem pod drogą S3. Jedziemy na wprost przez Chróstnik. Za wsią kończy się asfalt. Droga biegnie lasem szeroką leśną drogą. Po około 4 kilometrach na skrzyżowaniu leśnych dróg skręt pod kątem prostym na północ. Mijamy maleńką wioskę leśną Bolanów i po kilku kilometrach docieramy do Gorzycy. Przeskakujemy przez główną drogę. Po niecałych 100 metrach kierujemy się skosem w lewo, na północny-zachód. 1 kilometr lasem i przekraczamy kolejną ruchliwą drogę z Lubina do Chojnowa. Lasem i polami docieramy do Brunowa. Skręcamy na drodze głównej w prawo (na północny wschód) kierując się do budynków postpegieerowskich. Ciągle kierując się na północny-wschód wjeżdżamy w pola. Droga prowadzi do wsi Obora. Ostatni odcinek prowadzi lasem. Docieramy do kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego. Tutaj skręcamy w lewo (na północny-zachód) lecz wnet skręcamy w ulicę Bursztynową w prawo (na północny-wschód). Przejeżdżamy obok boiska piłkarskiego. Droga po kilkuset metrach rozwidla się. W lewy skos biegnie do szybu głównego Zakładów Górniczych Lubin, my jednak jedziemy na wprost. Zagłębiamy się w las. Po około 1 km od momentu rozwidlenia dróg natrafiamy na skrzyżowanie z drogą pod kątem prostym skręcającą w prawo (na wschód). Tu kończy się ścieżka przyrodnicza "Przez Dolinę Zimnicy w Lubinie", my jednak właśnie w tym miejscu rozpoczynamy jej penetrację. Ścieżka oznakowana jest żółtymi kółkami. Przy ścieżce postawione są także tablice informacyjne omawiające poszczególne tematy związane ze ścieżką przyrodniczą. Skręcamy w tę drogę. Jedziemy gęstym podmokłym lasem. Przez miejsca podmokłe poprowadzone są mostki i platformy. Dojeżdżamy do polany. Jedziemy przez teren łąkowy i ponownie natrafiamy na podmokły las. W ten sposób docieramy do alei Lecha Kaczyńskiego. Tą aleją dojeżdżamy do ulicy Hutniczej i po 58 kilometrach kończymy wyprawę.

Paweł Niewodniczański - 2013 (korekta listopad 2018 i wrzesień 2019).Lubiński Szlak Rowerowy


ċ
L-01-LubinskiSzlakRowerowy-5.gpx
(35k)
Paweł Niewodniczański,
16 wrz 2019, 10:58