L-44 Pętla wokół stawu osadowego Gilów

Pętla wokół stawu osadowego Gilów


Pętla wokół stawu osadowego Gilów

Długość trasy 23 km. Różnica poziomów od 135 do 200 m n.p.m.

Staw osadowy Gilów po zrekultywowaniu

Trasa jest ciekawa, ale niezbyt długa. Opis trasy rozpoczynamy na skrzyżowaniu ulicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego z ulicą Hutniczą. Jedziemy ścieżką rowerową w dół ulicy Hutniczej (na północny-wschód). Przejeżdżamy tunelem pod torem kolejowym i kierujemy się skosem w lewo do stacji benzynowej. Dalej wzdłuż ogrodzenia Zakładów Górniczych Lubin do przejścia podziemnego. Przejściem przechodzimy na drugą stronę drogi szybkiego ruchu. Przy salonie Volkswagena w dół do rozjazdu dróg. Nasza trasa biegnie w prawo pod lekką górkę. Jedziemy asfaltem do lasu. Na ostrym zakręcie asfaltu w prawo my wjeżdżamy w las (na wprost.). Początkowo jedziemy na północ, by później skierować się na północny-zachód. Lasem do szosy biegnącej od wcześniej wspomnianej drogi szybkiego ruchu do Rynarcic. Przeskakujemy na drugą stronę szosy. I znowu zagłębiamy się w las zmieniając kierunek jazdy na północno-północno-wschodni. Jedziemy drogą zbudowaną z płyt betonowych. Wzdłuż drogi biegnie rurociąg. W ten sposób docieramy do wsi Żelazny Most. Wjeżdżamy na szosę w lewo (na zachód). Jedziemy szosą przez wieś mijając po drodze leżący na wzgórzu po lewej ręce kościół świętej Barbary. Można podjechać do tego kościoła. Mijamy wieś i za wsią, w lesie znajdujemy drogę leśną nr 29. Zjeżdżamy w tę drogę w lewo (na zachód). I jedziemy do dużego skrzyżowania dużych dróg leśnych, gdzie skręcamy w lewo (na południowy-wschód). Podążamy mając po lewej ręce wał stawu osadowego. Droga powoli zmienia kierunek na wschodni, a przy krańcu stawu osadowego nawet na północno-wschodni. Docieramy do szosy biegnącej od drogi szybkiego ruchu do Rynarcic zamykając w ten sposób pętlę wokół osadnika.

Zbiornik Gilów jest zrekultywowanym stary zbiornikiem osadów poflotacyjnych. Na wierzchu, które jest płaskowyżem, znajduje się kilka stawków, niektóre są okresowe. Krajobraz jest tam prawie pustynny. Na stawach koczuje wiele ptaków. Przy wschodniej krawędzi osadnika spotkałem kiedyś dwa muflony. Przy tworzeniu stawu osadowego zniknęły wioski Gilów i Lubiński Las (zostało tylko jedno domostwo). Wokół znajdują się jednak bardzo piękne lasy.

Paweł Niewodniczański - 2013