L-34 Z Lubina do Niedźwiedzic

Z Lubina do Niedźwiedzic


Z Lubina do Niedźwiedzic

Długość trasy 53 km

Rozpoczynamy naszą wyprawę od skrzyżowania ulicy Lecha Kaczyńskiego z ulicą Hutniczą. Podążamy pod górkę na południowy-zachód do ulicy Krupińskiego, w którą skręcamy w prawo na północny zachód. Ścieżka rowerowa. Potem kierunek ścieżki rowerowej zmienia się na zachodni i południowo-zachodni. Dojeżdżamy do ulicy Jana Pawła II.

Kościół świętego Antoniego Padewskiego w Niedźwiedzicach

Ścieżką rowerową wzdłuż tej ulicy jedziemy do wsi Obora. Za kościołem pod wezwaniem św. Antoniego skręcamy w lewo (na zachód) i szlakiem rowerowym niebieskim podążamy do wsi Brunów. Za Oborą osiągamy najwyższy punkt wycieczki (183 m n.p.m.). Wjeżdżając do Brunowa, przy zabudowaniach postpegieerowskich. Na wprost do wsi. Główną drogą przez wieś w lewo (na południe) aż do drogi relacji Lubin-Chojnów. Przeskakujemy na drugą stronę drogi i jedziemy do wsi Ogrodzisko. Tutaj też przeskakujemy na drugą stronę szosy i szutrową drogą kierujemy się do Liśca jadąc dobrą drogą leśna prawie cały czas na południe. Do Liśca wjeżdżamy przy jego północnym krańcu. Szosą przez wieś na południe. Przez skrzyżowani dalej na południe do Bukowny szosą. Najniższy moment wycieczki (124 m n.p.m.). Wjeżdżamy do Bukówny i na głównym skrzyżowaniu w prawo (na zachód). Drogą lekko skręca na południowy zachód. Dojeżdżamy do stawów, które okrążamy mając je po lewej ręce. Początkowo od ich północnej strony, następnie od zachodniej. Docieramy do Niedźwiedzic. Jest to duża wioska rozłożona po obu stronach rzeki Skory. Drogi też są po obu stronach tej rzeki; asfaltowa od południa, bita od północy. Nad rzeką kilka mostków. Ciekawym obiektem w tej wsi jest kościół pod wezwaniem świętego Antoniego Padewskiego z przełomu XV i XVI wieku z późnogotyckim ołtarzem typu szafiastego (tryptyk) z 1494 z umieszczoną w podstawie postacią ukrzyżowanego Chrystusa otoczonego klęczącymi męskimi postaciami w zbrojach – uważa się, że postać starca po lewej przedstawia wizerunek rycerza Bożywoja, fundatora ołtarza, a pozostałe osoby, to członkowie jego rodziny; XVI-wieczne renesansowe płyty nagrobne wmurowane w ściany; pięć krzyży pokutnych. Przy kościele rośnie pomnikowa lipa drobnolistna "Babcia". Jadąc droga po północnej stronie rzeki docieramy do drogi w lewo (na północ), która tuż za domami biegnie po wschodniej stronie stawów. Stawy są po lewej ręce. Po kilkuset metrach także po prawej ręce mamy staw. Potem mały lasek. Drogą jedziemy cały czas na północ i wracamy do Bukowny. Na skrzyżowaniu w tej wsi jedziemy w prawo (na wschód). Na końcu wsi droga kieruje się na północny-wschód, a my przejeżdżamy przez dwa mostki nad rzeczką o nazwie Czarna Woda. Dalej trasa biegnie polami i lasami na wschód do Wiercienia. W tej wsi skręcamy w polną drogę na północ i polami dojeżdżamy do Zimnej Wody. Można też dojechać trasą asfaltową. W Zimnej Wodzie, na głównej drodze przez wieś, skręcamy w prawo (na wschód). Za wsią, na parkingu leśnym, wjeżdżamy w las i szeroką leśna drogą jedziemy kilka kilometrów. Na sporym skrzyżowaniu dróg leśnych spotykamy szlak niebieski rowerowy i zielony pieszy. Skręcamy w prawo (na wschód). Jedziemy zielonym szlakiem pieszym - do pewnego momentu także niebieskim rowerowym. Droga zmienia kierunek na północno-wschodni. Dojeżdżamy do Krzeczyna Wielkiego przy jego południowym krańcu. Za domami kierujemy się na północ mając po lewej ręce domy, a po prawej las. Na końcu lasu skręcamy w prawo (na wschód) do dojeżdżamy do Osiedla Krzeczyn. Tutaj dosyć ruchliwą szosą docieramy do skrzyżowania z drogą biegnącą od Chojnowa do Lubina. Kawałek tą drogą w prawo (na wschód), lecz wnet w szeroką szutrową drogę w lewo (na północ). W ten sposób dojeżdżamy do poprzecznie biegnącego szlaku żółtego pieszego. Skręcamy na ten szlak w prawo (na wschód) i jedziemy do Lubina. Dojeżdżamy do obwodnicy południowej Lubina. Chodnikiem wzdłuż obwodnicy, a potem ulicy Hutniczej docieramy na miejsce startu.

Paweł Niewodniczański - 2012