L-22 Lubin-Tymowa-Składowice-Lubin

L-22 Lubin-Tymowa-Skladowice-Lubin


Z Lubina do Tymowej i Składowic

Długość trasy – 37 km.

Najwyższy punkt 195 m n.p.m., najniższy punkt 103 m n.p.m.

Tymowa - kościół Matki Boskiej Królowej Świata
Trasę zaczynamy przy rondzie i kierujemy się ulicą Ścinawską do dwupasmówki (droga nr 3). Na "światłach" przekraczamy tę drogę i ścieżką rowerową docieramy do ulicy Zielonej. Skręcamy w tę ulicę (na południowy-wschód). Jedziemy do wysypiska śmieci. Za wysypiskiem śmieci skręcamy w lewo (na wschód) i objeżdżamy wysypisko mając je po lewej ręce. Kierunek wnet zmieniamy na północno-wschodni. Asfaltową drogą docieramy do drogi biegnącej z Lubina do Ścinawy. Bardzo uważając przekraczamy tę drogę. Duży ruch samochodowy. Po drugiej stronie droga szutrowa. Dojeżdżamy do Księginic. Przeskakujemy przez główną ulicę w tej wsi i nadal jedziemy prosto. Za wsią kończy się asfalt. Jadąc nadal prosto na północny-wschód dojeżdżamy do lasu. W lesie droga skręca w prawo i łukiem jedziemy przez las. Na końcu drogi leśnej wskakujemy na asfalt drogi z Siedlec do Dąbrowy Górnej. We wsi tej (Dąbrowa Górna), na skrzyżowaniu, przy przystanku autobusowym, skręcamy w prawo (na wschód) i szosą mało uczęszczaną przez samochody jedziemy do Dąbrowy Środkowej. Na początku wsi skręcamy w lewo (na północ) w drogę polną. Potem wjeżdżamy w las. W lesie ostry skręt w prawo (na wschód) w dobrą drogę leśną i jedziemy do Tymowej. W Tymowej dwa interesujące kościoły. Szczególnie kościół zbudowany z tak zwanego "muru pruskiego" pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej (zdjęcie z prawej).
Tymowa - kościół Matki Bożej Bolesnej
Drugi wczesnogotycki kościół jest pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Świata (zdjęcie z lewej). Przy krańcu południowo-wschodnim można spotkać dwa krzyże pokutne. We wsi tej skręcamy w lewo (na północny-zachód) i szosą jedziemy do Toszowic. Przed tą wsią mamy do czynienia z absurdalny rozwiązaniem administracyjnym. Kilka domów nie mających łączności z Tymową należy jeszcze do Tymowej i w ten sposób do gminy Ścinawa. Toszowice to już gmina Rudna. W Toszowicach skręcamy w lewo (na południe) i zielonym szlakiem podążamy aż do Lubina. Prawie nie zmieniając kierunku lasem i wśród pól dojeżdżamy do Składowic, gdzie można zobaczyć pałac, w którym mieszkał i pracował znany lekarz z XVII wieku Jan Jonston. . W Składowicach na głównej ulicy skręcamy w prawo (na południowy-zachód)), ale wnet w ulicę w prawo (na północny-zachód) trafiając na zielony szlak. Wyjeżdżamy ze wsi, a szlak skręca ostro w lewo (na południowy-zachód). Docieramy do szosy, którą przeskakujemy na drugą stronę. Szutrową drogą mkniemy wśród pól. W pewnym momencie skręcamy pod kątem prostym w prawo (na północny-zachód). Ciągle polem docieramy do drogi relacji Lubin-Rudna). Na drugą stronę w las. Kawałek prosto. Jednak wnet szlak zielony skręca w lewo (na południe). Potem ponownie skręca północny-zachód (w prawo. Dojeżdżamy do ulicy Spacerowej w Lubinie. Skręcamy na tę ulicę w lewo i jadąc nią po dwóch kilometrach jesteśmy na wiadukcie nad drogą nr 3. Po drugiej stronie zjeżdżamy z wiaduktu na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż tej drogi i dojeżdżamy do ulicy Paderewskiego, którą dojeżdżamy do ulicy Ścinawskiej przy rondzie kończąc wycieczkę.

Paweł Niewodniczański - 2011
ċ
L-22Lubin-Tymowa-Skladowice-Lubin.gpx
(40k)
Paweł Niewodniczański,
8 paź 2011, 15:07