L-06 Z Lubina do Rudnej i Żelaznego Mostu

Z Lubina do Rudnej i Żelaznego Mostu


Pętla Lubin - Żelazny Most - Stara Rudna - Lubin zielonym szlakiem

Długość trasy – 39,5 km.

Wyprawę rozpoczynamy przy starej wieży ciśnień w Lubinie przy ulicy Parkowej. Kierujemy się tą ulicą na zachód. Dalej ulicą Osiedlową dojeżdżamy do ulicy Hutniczej. Wzdłuż tej ulicy, ścieżką rowerową podążamy w prawo (północny-wschód), docierając do tunelu pod trakcją kolejową. Kierujemy się wzdłuż płotu Zakładów Górniczych Lubin, równolegle do drogi nr 3. W ten sposób docieramy do przejścia podziemnego, którym przedostajemy się na drugą stronę jezdni.

Przy salonie Volkswagena jedziemy drogą asfaltową do lasu. Wjeżdżamy w las i początkowo niebieskim szlakiem pieszym, a następnie niebieskim rowerowym jedziemy na północny zachód. Docieramy do drogi biegnącej do Rynarcic. Przeskakujemy na drugą stronę i mając po lewej ręce stary zbiornik osadowy "Gilów" jedziemy na północ. Osiągamy po drodze najwyższy punkt (206 m n.p.m.). Dojeżdżamy do wsi Żelazny Most. Znajduje się tutaj bardzo ładnie położony na wzgórzu kościół św. Barbary. Teraz drogą asfaltową kierujemy się na wschód. Tuż za wsią wjeżdżamy na drogę betonową (niekiedy szutrową lub z płyt betonowych) w lewo (na północny-wschód). Tą drogą dojeżdżamy do południowego krańca stawu osadowego "Żelazny Most". Wjeżdżamy w lewo na asfaltową szosę biegnącą do Rudnej (na północny-wschód). Około kilometra tą szosą i wskok w prawo na szutrową drogę, którą docieramy do wysypiska śmieci. Dojeżdżamy do południowo-zachodniego krańca Rudnej. Tutaj jesteśmy w najniższym punkcie wycieczki (111 m n.p.m.). Ulicą Witosa do Młynarskiej i na południe do przejazdu tunelem pod torami. Teraz na wschód docieramy do wiaduktu nad torami i docieramy do Starej Rudnej. Kawałek szosą i na południe, przy ruinach starego kościoła (na zdjęciu) szutrową drogą do Toszowic. Od tego momentu już do Lubina jedziemy zielonym szlakiem zielonym. W Toszowicach przejeżdżamy przez asfaltową jezdnię i lasem kierujemy się do Składowic. W Składowicach ulicami dojeżdżamy do polnych dróg. Zielony szlak meandruje polami. Docieramy do drogi łączącej Lubin z Rudną, którą przeskakujemy na drugą stronę. Teraz meandrujemy lasem i docieramy do ulicy Spacerowej, którą łączy Lubin z Golą. Tutaj w lewo (na południe). Przejeżdżamy przez wiadukt nad drogą nr 3 i ulicą Szkolną dojeżdżamy do ulicy Konstytucji 3 Maja. Przeskakujemy ulicę Niepodległości, a następnie ulicą Bilińskiego dojeżdżamy do ulicy Parkowej i dalej do starej wieży ciśnień kończąc wyprawę.
Paweł Niewodniczański - 2010
ċ
L-06-Lubin-ZelaznyMost-StaraRudna-zielonym.gpx
(70k)
Paweł Niewodniczański,
12 kwi 2011, 13:56