L-51 8 mostkami nad Zimnicą z Lubina do Sitna

8 mostkami nad Zimnicą z Lubina do Sitna

Przez 8 mostków nad Zimnicą

Długość trasy - 51 km

Trasę rozpoczynamy przy przejściu dla pieszych przez drogę dwupasmową biegnącą z Zielonej Góry do Wrocławia (koło Castoramy). Przechodzimy na drugą stronę do Miroszowic. Uwaga droga bardzo ruchliwa. Przejeżdżamy przez tę wieś. Za wsią przekraczamy pierwszym mostkiem rzekę Zimnicę. Położenie mostka: N51023.086 i E16014.749. Przejeżdżamy przez lasek i docieramy do asfaltowej drogi, na której skręcamy w prawo (na południe) i dojeżdżamy do Kłopotowa. Tu kierujemy się do Osieka, lecz nie dojeżdżamy do niego (na południowy-zachód). Jednak docieramy do kolejnego (drugiego) mostka nad Zimnicą, którego położenie jest następujące: N51022.157 i E16014.844. Po przejechaniu jego cofamy się jednak około 50 metrów i wjeżdżamy w las. Jedziemy leśną drogą na wprost około 2200-2300 metrów do punktu zwrotnego o pozycji N51022.622 i E16016.658. Tutaj skręcamy ostro na południe (w prawo). Jedziemy tak aż wyjedziemy z lasu. Droga podąża początkowo na południowy-zachód, potem na południe, by skierować się na południowy-wschód. W polu przejeżdżamy przez kolejny mostek o pozycji: N51021.834 i E16016.608. Drogą polną kierujemy się do Niemstowa, który jest w oddali widoczny. We wsi skręt na drogę asfaltową w prawo (przy domu nr 50) (na południowy-zachód). Jedziemy do skrzyżowania dróg asfaltowych i skręcamy w prawo (na północny-zachód) przejeżdżając przy domu nr 37. Jedziemy do przysiółka Łazek. Za pierwszym domem po prawej stronie wjeżdżamy w niepozorną ścieżkę pomiędzy ogrodzeniami i docieramy do następnego mostka nad Zimnicą o pozycji: N51021.700 i E16016.000. Przechodzimy przez mostek. Po drugiej stronie mostka gęste zarośla, głównie pokrzywy sięgające po szyję i niekiedy podmokły teren. Jest to więc miejsce dla wytrwałych turystów rowerowych. Rower trzeba pchać. W lesie wąska ścieżka. Skręcamy na zachód, a potem na północ. Droga się rozszerza, a my docieramy po 1400-1500 metrach (od mostka w Łazku) do punktu zwrotnego o pozycji: N51022.409 i E16016.078. Skręt w prawo (na północny-wschód) w drogę, którą wcześniej już jechaliśmy i jedziemy na wprost, aż do Czerńca. W Czerńcu drogą wiejską, aż do skrzyżowaniu tuż przy kościele Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych. Skręcamy w prawo ( na południe) i podążamy niebieskim Lubińskim szlakiem rowerowym. Za wsią już piąty raz przekraczamy Zimnicę, a most ma współrzędne: N51022.244 i E16017.985. Za mostkiem znajdujemy rozwidlenie dróg. Wybieramy lewą odnogę (na południowy-wschód). Polną drogą, mijając mały lasek, docieramy do wschodniego krańca Niemstowa. Wskakujemy na szosę asfaltową biegnącą do Parszowic, lecz wnet zjeżdżamy z tej drogi pomiędzy domy. Droga asfaltowa się kończy, a my polnym traktem kierujemy się w kierunku Sitna. Po kilku kilometrach wjeżdżamy pomiędzy płoty otaczające uprawy leśne. W pewnym momencie odnajdujemy drogę w lewo (na północ) kierującą się do Ręszowa. Jest to punkt zwrotny o pozycji N51022.838 E16021.573. Przed tą wsią przejeżdżamy przez mostek, którego pozycja jest: N51023.087 E16021.565. W Ręszowie skręcamy w prawo (na wschód). We wsi mijamy pałac oraz kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Przez wieś przejeżdżamy drogą asfaltową. Tuż za miejscowością, gdy szosa skręca na północny-wschód, zjeżdżamy na drogę polną i szlak czerwony. Po drodze przecinamy stare torowisko, mały lasek, za którym przejeżdżamy w poprzek szosę biegnącą ze Ścinawy do Sitna, Parszowic i Wielowsi. Rowerujemy nadal wśród pól w kierunku Krzyżowej. Nie docieramy jednak do tej wsi, lecz skręcamy w prawo (na południe) w szeroką drogę polną. Punkt zwrotny ma pozycję: N51023.492 E16024.583. Przejeżdżamy przez dwa mostki. Pierwszy nad dopływem Zimnicy, a drugi nad Zimnicą. Pozycja tego drugiego to: N51022.674 E16024.103. Droga przyjmuje kierunek południowo-zachodni. W pewnym miejscu natrafiamy na skrzyżowanie dużych dróg polnych (N51022.480 E16023.924). Skręcamy w prawo (na północny-zachód). Jedziemy do Sitna. W Sitnie skręt w prawo (na północ) i przejazd przez most, który biegnie nad dopływem Zimnicy. Za wsią drugi most nad właściwą Zimnicą. Jego pozycja: N51023.128 E16022.965. Jest to 8 mostek nad Zimnicą na naszej trasie. Nadal jedziemy szosą (w kierunku Ścinawy). Po około 1,5 km natrafiamy, tuż przy lasku, na drogę polną z czerwonym szlakiem, która biegnie w lewo (na zachód). Już nią jechaliśmy, ale w odwrotnym kierunku. Jedziemy do Ręszowa, na którego krańcu zachodnim trafiamy na trakt polny kierujący się na północ (w prawo). Początkowo polami, potem lasem (na północny-zachód) jedziemy do szosy Lubin-Ścinawa. Przekraczamy szosę w poprzek i jedziemy do Dąbrowy Środkowej. Z tej miejscowości nadal szosą jedziemy kolejno przez Dąbrowę Górną (kościół świętego Józefa Oblubieńca), Ustronie do Składowic (pałac doktora Jana Jonstona). Niebieski szlak rowerowy. W Składowicach zjeżdżamy z niebieskiego szlaku i podążamy szosą aż do drogi łączącej Lubin z Rudną. Przeskakujemy szosę zagłębiając się w las i ścieżkami leśnymi docieramy do ulicy Spacerowej. Skręcamy w lewo i dojeżdżamy do mostu nad dwupasmówką kończąc naszą wyprawę.


Paweł Niewodniczański - 2014