Trasy rowerowe‎ > ‎Szlak Odry‎ > ‎

OP-01 Ścinawa-Chobienia-Ścinawa prawym brzegiem Odry

Ścinawa-Chobienia-Ścinawa prawym brzegiem Odry


Ze Ścinawy do Chobieni prawym brzegiem Odry i z powrotem. Chobienia leży po lewej stronie Odry, więc Chobienię jako  punkt docelowy-powrotny należy traktować umownie.

Długość trasy – 46 km.

Najwyższy punkt 96 m n.p.m., najniższy punkt 73 m n.p.m.

Rozpoczynamy na lewym brzegu Odry, w Ścinawie w pobliżu mostu nad Odrą. Jedziemy niebieskim szlakiem rowerowym łącznikowym, łączącym w tej okolicy Szlaki Odry o tym samym kolorze biegnące po obu stronach Odry. Przejeżdżamy przez most nad Odrą i kierujemy się za mostem w lewo na Rawicz. Uwaga ruchliwa szosa. Dojeżdżamy do Iwna i tutaj kierujemy się na skrzyżowaniu w lewo (na północ) włączając się w niebieski Szlak Odry prawobrzeżny. Mało ruchliwą szosą jedziemy do Przyborowa.

Tutaj na początku wsi skręcamy w lewo (na zachód) i dojeżdżamy do dworku. Przed dworkiem (zdjęcie) w prawo - na północ, a potem w lewo. Docieramy do wału przeciwpowodziowego, którym jedziemy na północ. Po kilku kilometrach skręt ostro w prawo do Buszkowic Małych. Wjeżdżamy na mało ruchliwą szosę w lewo. Dojeżdżamy do mostu nad rzeczką Jezierzycą. Szosą docieramy do Budkowa. Szosa skręca w prawo (na wschód), a my podążamy przez Budków. Za tą wsią wjeżdżamy na wał przeciwpowodziowy i nim jedziemy aż do szosy biegnącej z Chobieni do Jemielna. Tutaj może skierować się w lewo (na zachód) do Odry (przeprawa promowa do Chobieni) - około pół kilometra. Obecnie przeprawa promowa została zlikwidowana w związku z wybudowaniem mostu nad Odrą na linii Radoszyce-Ciechanów. Podjeżdżamy do przeprawy i wracamy. Dalej nasza trasa biegnie na wschód. Szosą o znikomym ruchu samochodowym jedziemy do Majówki. Za tym małym przysiółkiem skręcamy ostro w prawo (na południe) na szutrową drogę, którą jedziemy do Bielszowa. Przejeżdżamy przez Bielszów i podążamy do Smolnego, a następnie kierujemy się do Rajczyna. Tuż przed wioską skręcamy w prawo (na południowy-wschód) na niebieski szlak pieszy. Na rozwidleniu dróg w polu skręcamy w lewo (na południe) widząc w oddali wieś Dąbie. Wjeżdżamy na szosę. Za wsią na ostrym zakręcie podążamy jednak w pola niebieskim szlakiem pieszym. Przed Buszkowicami Małymi włączamy się w niebieski szlak rowerowy, którym już jechaliśmy wcześniej. Za wsią jednak zjeżdżamy z tego szlaku szosą (mały ruch) jedziemy do Przyborowa, gdzie kolejny raz włączamy się w niebieski szlak rowerowy. Jedziemy nim do Iwna. Przeskakujemy przez szosę ze Ścinawy do Rawicza. Przejeżdżamy przez Małowice mając po prawej ręce kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Przejeżdżamy przez tory kolejowe i dojeżdżamy do szosy biegnącej z Wołowa do Ścinawy. Skręt w prawo i szosą (spory ruch samochodowy) jedziemy do Ścinawy po drodze przejeżdżając tunelem pod torami kolejowymi. Do mostu nad Odrą i jesteśmy na miejscu startu.

Paweł Niewodniczański - 2011

ċ
L-16-Scinawa-Chobienia-Scinawa-prawobrzeznie.gpx
(513k)
Paweł Niewodniczański,
12 kwi 2011, 06:56