Trasy rowerowe‎ > ‎Szlak Odry‎ > ‎

OP - Szlak Odry prawobrzeżny z Brzegu Dolnego do Głogowa

Szlak Odry prawobrzeżny Brzeg Dolny - Głogów


Szlak Odry z Brzegu Dolnego do Głogowa prawobrzeżnie. Niebieski szlak rowerowy Odry - prawobrzeżny.

Długość 108 km.

Najwyższy punkt 135 m n.p.m., najniższy 71 m n.p.m.


Trasa biegnie niebieskim szlakiem rowerowym. Znaki nie są odnowione i często można zabłądzić (kwiecień 2011). Dobrze mieć ze sobą mapę: "Dolina środkowej Odry".

Początek trasy proponuję zlokalizować w prawobrzeżnym porcie przeprawy promowej w Brzegu Dolnym. Z miejsca tego kierujemy się wałem przeciwpowodziowym na południowy-zachód. Po drodze mijamy budujący się most nad Odrą (lipiec2013). Po wybudowaniu mostu przeprawa promowa zostanie zlikwidowana. W ten sposób jedziemy do momentu gdy wał przyjmie kierunek na północ, a równocześnie przez wał przeprowadzona jest ścieżka (na południe od wsi Pysząca). Zjeżdżamy z wału w lewo (na północny-zachód) i ścieżkami nad Odrą podążamy do do Pogalewa Małego. Na końcu przekraczamy mały lasek. Wyjeżdżamy na drogę biegnącą z Brzegu Dolnego do Lubiąża. Skręt w lewo (na zachód). W Pogalewie Małym postument św. Nepomucena, park oraz zespół dworski. Szosą w kierunku Pogalewa Wielkiego. Jednak w połowie drogi do tej wsi skręt w lewo z szosy w pola (na wysokości komina cegielni). Jakiś czas na południe, lecz wnet skręcamy w prawo (na zachód) i jedziemy do Pogalewa Wielkiego. Nawigacja jest trudna. Przecinamy tę wieś i jedziemy nadal na zachód. Mijamy staw mając go po prawej ręce. Docieramy do drogi asfaltowej. Na niej w prawo i zaraz w lewo. Polnymi drogami jedziemy do szosy, na którą wjeżdżamy tuż przed Grodzanowem. Na tym odcinku trasy nawigacja jest nadal trudna. Celem jest Grodzanów. Teraz szosą, aż do Prawikowa. W centrum tej miejscowości zmieniamy kierunek jazdy. Skręcamy na południe (w lewo) i drogą zbudowaną z kostki kamiennej jedziemy kilka kilometrów przez las łęgowy. Gdy natrafiamy na ostro skręcającą w prawo (na północny-zachód), także brukowaną drogę, skręcamy właśnie w tę drogę. Gdy skończy się bruk, na krańcu lasu, skręcamy w lewo (na południowy-zachód). Docieramy do byłej stacji kolejowej. Przy niej skręt w prawo na szosę, którą docieramy do klasztoru pocysterskiego w Lubiążu. Przejeżdżamy obok wspaniałego zabytku klasztornego (na zdjęciu). Szosą w prawo kierujemy się do Lubiąża. W pewnym miejscu szlak skręca w lewo i przebiega obok kościoła św. Walentego Męczennika. Na skraju tej miejscowości szlak skręca w lewo (na zachód) i biegnie brzegiem rezerwatu Odrzyska. Po tej stronie Odry szlak jest lepiej oznakowany, lecz trzeba uważać bo wiele drzew wycięto i niekiedy są problemy z odnalezieniem właściwej trasy. Na wysokości Domaszkowa szlak biegnie na północny-wschód, ale nagle kieruje się na południe i wbiega właśnie do Domaszkowa.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Małowicach

W tej wsi jedziemy na wschód, a na skraju skręcamy na północ (w lewo). Trasa wije się drogami leśnymi. Kieruje się bardziej na wschód i wjeżdżam na drogę asfaltową (lewo - na północ). Docieramy do Tarchalic. Dalej drogą asfaltową podążamy do Boraszyna i dalej do Małowic. Wjeżdżamy w Małowice. Przejeżdżamy przez tory kolejowe. Mało uczęszczana prosta ulica przebiegająca przez dwie wsie: Małowice i Iwno. Po lewej stronie mijamy kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (na zdjęciu). Dojeżdżamy do szosy biegnącą ze Ścinawy do Rawicza. Przeskakujemy przez drogę i udajemy się na północ.

Mało ruchliwą szosą jedziemy do Przyborowa. Tutaj na początku wsi skręcamy w lewo (na zachód) i dojeżdżamy do dworku. Przed dworkiem w prawo - na północ, a potem w lewo. Docieramy do wału przeciwpowodziowego, którym jedziemy na północ.Po kilku kilometrach skręt ostro w prawo do Buszkowic Małych.
Barycz w Wyszanowie

Wjeżdżamy na mało ruchliwą szosę w lewo. Dojeżdżamy do mostu nad rzeczką Jezierzycą. Szosą docieramy do Budkowa. Szosa skręca w prawo (na wschód), a my podążamy przez Budków. Za tą wsią wjeżdżamy na wał przeciwpowodziowy i nim jedziemy aż do poprzecznie biegnącej szosy. Jedziemy krótki kawałek szosą na wschód, lecz wnet skręcamy w lewo (na północ) kierując się do Lubowa. Jedziemy wzdłuż wału. Przed tą miejscowością skręcamy w lewo i wjeżdżamy na wał przeciwpowodziowy, którym będziemy podróżować aż do Wyszanowa. Niekiedy tylko zjeżdżamy z wału (jazda obok wału). Znaków szlakowych (niebieskich) nie uświadczy się, ale nawigacja jest prosta: prowadzi nas ten wał.

Parę kilometrów dalej przejeżdżamy skrajem Ciechanowa. Przez Odrę prowadzi tam most do Radoszyc. Od tego miejsca aż do Wyszanowa nie wjeżdżamy do żadnej miejscowości.

Dom z 1907 r. w Wyszanowie

Tuż przed Wyszanowem wskakujemy na szosę (znaki szlakowe pojawią się ponownie) kierując się w lewo (na zachód). Przejeżdżamy mostem przez Barycz (na zdjęciu), która właśnie tam wpływa do Odry. Docieramy do Wyszanowa (na zdjęciu dom z 1907 r. w tej wsi). Na głównym skrzyżowaniu widać ruiny kościoła. Na skrzyżowaniu jazda w prawo mając po prawej ręce ruiny kościoła. Przy wyjeździe ze wsi w drogę w lewo (na zachód). Jedziemy na wprost mając po lewej ręce (na południe) las łęgowy. Wjeżdżamy w las. Po pewnym czasie pojawia się wał przeciwpowodziowy. Nawigacja nie nastręcza problemów, ponieważ prawie aż do Głogowa trzymamy się tego wału jadąc wałem lub drogami przy nim biegnącymi. Docieramy do południowego krańca Wilkowa mijając kościół św. Jana Nepomucena. Dalej wałem. Widzimy w oddali wieś Klucze i Stare Serby. Dojeżdżamy do szosy biegnącej ze Szlichtyngowej do Głogowa. Przejeżdżamy mostem nad Starą Odrą. Tuż za Starą Odrą szlak skręca w lewo (na wschód) i objeżdża zespół małych zakładów. Ponownie wraca na szosę (duży ruch) i dociera do Mostu Tolerancji nad Odrą w Głogowie. Po prawej stronie można zobaczyć odbudowaną kolegiatę pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Po drugiej stronie mostu Zamek Piastowski i zupełnie nową starówkę. Można przejechać przez most i penetrować Szlak Odry po jej lewym brzegu.

Paweł Niewodniczański - 2011-2013