L-27 Z Lubina do Mierzowic

L-27 Z Lubina do Mierzowic


Rzeźba z Gromadzynia

Z Lubina do Mierzowic

Długość trasy 44 km.

Trasa przebiegająca szosami i drogami leśnymi. Odcinki przebiegające duktami szutrowymi są przejezdne rowerem przez cały rok.

Rozpoczynamy jadąc od wielkiego ronda ulicą Ścinawską do drogi nr 3 (trasa na Wrocław). Na "światłach" przeskakujemy na drugą stronę. Mały kawałek ścieżką rowerową i drogę biegnącą do Ścinawy przekraczamy poprzecznie. Drogą na północ dojeżdżamy do szosy biegnącej do Księginic. Przejeżdżamy przez tę wieś. Dojeżdżamy do drogi łączącej Lubin ze Ścinawą. Przeskakujemy na drugą stronę (ostrożnie - droga ruchliwa) i jedziemy do Czerńca. Na początku wsi skręcamy w lewo i tuż za kościołem skręcamy w prawo (na południe) kierując się na Niemstów. Droga staje się szutrowa. Przejeżdżamy mostkiem nad Zimnicą. Dojeżdżamy do Niemstowa. Na głównej drodze skręcamy w lewo (na wschód) do Parszowic. Docieramy szosą w bezleśnym terenie. Tutaj, koło kościoła w którym błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko odprawiał mszę prymicyjną, kierujemy się na południe (w prawo). W Wielowsi skręcamy w prawo (na zachód), a następnie w lewo (na południowy-zachód) i wnet jesteśmy w Gromadzynie. Tutaj w lewo (na wschód). Na krańcu wsi drogą skręca na południe i dociera do Mierzowic. Przejeżdżamy bokiem tej wsi i po około kilometrze jesteśmy przy drodze łączącej Lubin z Wrocławiem (uwaga - bardzo ruchliwa). Przeskok na drugą stronę tej szosy i w las. Droga szutrowa dobrej jakości do Miłoradzic. Trasa biegnie początkowo na południowy-zachód, potem na zachód, by skręcić na północny-zachód. W Miłoradziacach skręcamy na zachód i dojeżdżamy do Raszowej (Raszowa Duża) drogą szutrową. Tutaj kierujemy się na północ (w prawo). Jedziemy szosą mijając Pieszków i Osiek. Wjeżdżamy na Przylesie. Ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Piłsudskiego do ulicy Zwierzyckiego. Tą ulicą do Parku Wrocławskiego i potem do wielkiego ronda przy ulicy Paderewskiego. Powrót na miejsce startu.

Ciekawe obiekty na trasie to: pałac w Księginicach, kościół Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Czerńcu, kościół świętego Antoniego Padewskiego w Niemstowie, kościół Świętej Rodziny w Parszowicach, kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wielowsi, kościół świętego Franciszka w Mierzowicach, kościół Świętej Trójcy w Miłoradzicach, kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Pieszkowie i kościół Chrystusa Króla w Osieku, a także drewniane rzeźby w Gromadzynie.

Paweł Niewodniczański - 2012