LP-08 Pętla północno-zachodnia Lubina

LP-08 Pętla północno-zachodnia Lubina


Pętla północno-zachodnia Lubina.

Długość trasy – 19 km.

Najwyższy punkt 194 m n.p.m., najniższy punkt 140 m n.p.m.

Wyruszamy ze skrzyżowania ulic Jana Pawła II i Hutniczej. Ulicą Hutniczą kierujemy się do ulicy Stary Lubin.

Wjeżdżamy w tę ulicę i wnet ulicą Bacha kierujemy się ścieżką polna na zachód. (Obecnie, w związku z wybudowaniem obwodnicy południowej Lubina, należy skorygować dojazd do szlaku żółtego. Nie należy skręcać w ulicę Stary Lubin, lecz pojechać ulicą Hutniczą, aż do miejsca gdy ona zmienia radykalnie bieg na  południowo-wschodni {w lewo} i pojechać tak około 100 metrów, aż do miejsca gdy pojawi się ścieżka w pola.) Tą drogą jedziemy aż do Krzeczyna Małego żółtym szlakiem pieszym. Do Krzeczyna Małego docieramy przy jego wschodnim krańcu. Krótki odcinek - niecałe 100 metrów - chodnikiem i pod kątem prostym skręcamy w prawo (na północ). Jedziemy wśród pól, a gdy droga się rozwidla skręcamy w lewo (na zachód). Dojeżdżamy do drogi poprzecznej, którą kierujemy się ponownie na północ (w prawo). Nadal jedziemy żółtym szlakiem, który w pewnym momencie skręca na północny-zachód i wchodzi do lasu. Jadąc przez las osiągamy najwyższy punkt wyprawy (194 m n.p.m.) i docieramy do Brunowa. Skręcamy na drodze głównej w prawo (na północny wschód) kierując się do budynków postpegieerowskich. Ciągle kierując się na północny-wschód wjeżdżamy w pola. Droga prowadzi do wsi Obora. Ostatni odcinek prowadzi lasem. Dawniej szlak biegł brzegiem lasu, ale postawiony płot zmusza do wyboru drogi leśnej. Docieramy do kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego. Skręcamy w prawo (na południowy-wschód) i szosą dojeżdżamy na skraju wsi do ścieżki rowerowej, którą bezpiecznie docieramy do Lubina i miejsca, z którego rozpoczęliśmy wycieczkę.

Na zdjęciu pałac w Krzeczynie Małym.

Paweł Niewodniczański - 2011

ċ
LP-08-Petlapolnocno-zachodniaLubina.gpx
(209k)
Paweł Niewodniczański,
16 kwi 2011, 12:13