LP-07 Pętla zachodnia Lubina

LP-07 Pętla zachodnia Lubina

Pętla zachodnia Lubina.

Długość trasy – 12 km.

Najwyższy punkt 165 m n.p.m., najniższy punkt 119 m n.p.m.

Startujemy ze skrzyżowania ulic Hutniczej i Stary Lubin. Jedziemy ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Stary Lubin. Przeskakujemy przez ulicę Chocianowską i dalej obok kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny. 100 metrów za kościołem skręcamy w prawo (na południe) w ulicę Przemysłową. (Obecnie, w związku z wybudowaniem obwodnicy południowej Lubina, należy skorygować dojazd do ulicy Przemysłowej. Trzeba dojechać ulicą Stary Lubin do torów i przedostać się na drugą stronę obwodnicy pod wiaduktem, a następnie dojechać około 100 metrów w prawo do ulicy Przemysłowej.) Tą ulicą jedziemy aż do alei kasztanowej, która skręca w prawo (na zachód). Jest to nadal ulica Przemysłowa, aczkolwiek ulica pod tą nazwą biegnie także prosto - na południe. Mijamy kościół pod wezwaniem św. Marii Dominiki Mazzarello. W Krzeczynie Wielkim dojeżdżamy do szosy biegnącej z Lubina do Chojnowa. Niewielki kawałek - około 150 metrów - tą szosą. Skręcamy w prawo (na północ) w drogę szutrową. Około 4 kilometry jedziemy do wsi Obora. Tutaj skręcamy w prawo i jedziemy do Lubina ścieżką rowerową, która biegnie po północno-wschodniej stronie tej szosy. Docieramy w ten sposób do miasta i ulicą Jana Pawła II dojeżdżamy do ulicy Hutniczej. W tę ulicę w prawo (na południowy-zachód) i po 200 metrach jesteśmy na miejscu startu.

Zdjęcie - kościół świętego Antoniego w Oborze.

Paweł Niewodniczański - 2011

ċ
LP-07-PetlazachodniaLubina.gpx
(141k)
Paweł Niewodniczański,
13 kwi 2011, 11:53