Różności

Mostek nad Zimnicą koło Miroszowic

Nad Zimnicą, rzeczką przepływającą przez Lubin i dalej płynącą do Ścinawy i do Odry przerzuconych jest wiele mostków. Niektóre są w Lubinie. Te znamy. W pewnej części miasta, od terenów rekreacyjnych przy ulicy Konstytucji 3 Maja, aż do ulicy Mieszka I Zimnica płynie podziemnym kanałem. Mało znany jest mostek przełożony nad tą rzeczką jeszcze przed Lubinem, za ulicą Wójta Henryka, w okolicach szybu Bolesław. Ten mostek znajduje się w biegu ścieżki przyrodniczej "Przez Dolinę Zimnicy", którą prezentujemy jako trasę LP-10. Inne mostki, już za Lubinem, znajdują się za Miroszowicami, na szosie pomiędzy Osiekiem a Kłopotowem i w przebiegu drogi biegnącej z Czerńca do Niemstowa. Tylko nielicznym znane są jeszcze dwa mostki, które usytuowane są w polu pomiędzy Kłopotowem a Niemstowem i pomiędzy przysiółkiem Łazek a Kłopotowem. Te dwa ostatnie mostki straciły swoje znaczenie komunikacyjne i kiedyś pewnie ulegną samolikwidacji. Następne dwa mostki nad naszą rzeczką znajduje się koło Sitna. Turystom rowerowym lubiącym wyprawy w trudnym terenie proponujemy trasę oznaczoną przez nas L-39 "8 mostkami przez Zimnicę". By znaleźć opis i mapę trasy należy kliknąć "tutaj", a zdjęcia można znaleźć "tutaj".


Teren leśny pomiędzy Chróstnikiem, Karczewiskami, Zimną Wodą, Liścem i Gorzycą jest bardzo atrakcyjny dla turystów rowerowych. W ciągu ostatniego roku nadleśnictwa pobudowały lub odbudowały szereg dróg służących do ewentualnych akcji przeciwpożarowych. Drogi te są świetnie przygotowane. Szerokie, z dobrze ubitego podłoża. Nie mogą po nich poruszać się samochody. Czyli są bezpieczne. Wszystkich rowerzystów zachęcamy do wędrówek tymi drogami.

Na mapce prezentujemy kilka takich dróg.

Drogi przeciwpożarowe - Bolanów i okolice


Punktami początkowymi tych dróg są: Karczewiska, miejsce na szosie w połowie drogi pomiędzy Karczowiskami a Chróstnikiem, zachodni kraniec Chróstnika, Zimna Woda, Gorzyca, Ogrodzisko i Lisiec.

Te trasy krzyżują się w okolicy Bolanowa w punkcie o współrzędnych: N51020.819 i E16005.739.