ZER DA?

Europako Batzordeak “Hizkuntzen ikaskuntza eta hizkuntza aniztasuna sustatu” komunikazioan adierazi duenez, garrantzitsua da Europar Batasunean gizartearen eta kide bakoitzaren hizkuntza aniztasuna sustatzea. Beste hizkuntza batzuk ikasi eta hitz egiteak jarrera irekiagoak sustatzen ditu. Gainera, hizkuntzen ikaskuntzak ezagutzeko eta ama hizkuntzaren beraren gaitasuna hobetzen du. Komunikazio-egoerak eskola-esparruan lortu ahal izateko, erarik egokiena da hizkuntza hori beste ezagupen batzuk eskuratzeko erabiltzea.

Planteamendu hori martxan jartzeko, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak frantseseko irakaskuntzaren esperimentazioa abiarazi zuen Bigarren Hezkuntzako zenbait ikastetxetan 2006-2007 ikasturtean. Ikastetxe horien artean Antigua-Luberri zegoen eta gure institutuak esperimentazio-proiektuan jarraitu egin du. 

Esperimentazioaren ezaugarriak gar egun honako hauek dira:

- Esperimentazio honek bi parte ditu. Aurrefase bat, lehenengo zikloan, non frantseseko klaseez gain eguerdian mintza praktika ordu extra bat izaten duten. Hemen frantses tailerra egiten dutenak oraindik proiektuan ez daudela azpimarratzea komeni da. Eta Proiektua bera, bigarren zikloan, non gai batzuk frantsesez hautatzeko aukera izango duten. Plastika, Musika eta balore etikoak eskaintzen dira DBH 3n eta balore etikoak DBH4n. Posible da maila batetik bestera frantsesa uztea, baita proiektutik ateratzea ere.

- Aurten ere gurasoak prest agertu dira frantsesa  laguntzaile batekin praktikatzera, horrela ikasleek errefortzu bat izan dezakete etxean, laguntza hau oso preziatua izaten delarik.


DBH3

Musika frantsesez


Gai honetan lantzen diren gaitasunak:

Explications en français: Compréhension orale.

Biographies des musiciens: Compréhension écrite

Examens de théorie : Production écrite


Hauek dira planteatzen ditugun helburuak:

  • Analyser et interpréter les partitions travaillées en classe du point de vue de la forme, le rythme, la mélodie et l'harmonie.

  • Connaître et reconnaître les instruments de musique de l’orchestre.

  • Connaître les périodes de l'histoire de la musique et des compositeurs les plus célèbres.

  • Auditions avec reconnaissance du genre musical et de l´époque musicale.

  • Maîtrisse de l’instrument: de Do3 à La 4. De la ronde à la double croche.


Hauek dira oso laburki lantzen ditugun edukiak:

  • Vocabulaire en français: Notation musicale, les instruments de musique, les genres musicaux…

  • L’histoire de la musique: Le moyen âge, la renaissance, le baroque, le classicisme, le romantisme…

  • Pratique musicale: Jouer des pièces de ces périodes à la flûte.


Ebaluazio sistema:

  • Bi azterketa: Teorikoa eta praktikoa

  • Txirularen azterketan hiru partitura mota eskeintzen dira, zailena joz gero nota bikaina izando dute, errezanak 5 edo 6 balioko du.


Balore etikoak frantsesez


Gai honetan lantzen diren gaitasunak:

DVD sur l’histoire de France (C’est pas sorcier)et quelques documentaires de la chaîne Arte : Compréhension orale.

Répondre aux questions sur les DVDs: Production écrite

Description des tableaux: Production orale.

Petits dialogues en contexte: Production orale

Lectures de livres: Compréhension écrite.

Résumés des livres lus: Production écrite.

Exposés des résumés: Production orale.


Hauek dira planteatzen ditugun helburuak:

  • Apprendre à s’exprimer oralement d’une façon claire et fluide.

  • Enrichir le vocabulaire.

  • Respecter et écouter en silence les interventions des autres.

  • Connaître les événements les plus importants de l’histoire de France, ainsi que quelques informations précises sur la civilisation française.

  • Apprendre et pratiquer les normes de la politesse française.


              Hauek dira bete ditugun ahozko trebeziak:                      

+ Dictée: ulermena, ortografia eta fonetika.

+ Expression orale: hainbat eguneroko egoerak antzeztu.

+ Pratiquer les normes de la politesse française.

+ Hiztegia aberastu.

 

Hauek dira oso laburki landu ditugun kultur gaiak:

+ La Gaule avec le support d’une émission de “C’est pas sorcier”.

+ Le Moyen âge: émission de “C’est pas sorcier” sur les Châteaux forts et les croissades.

+ La Renaissance: Documentaire de “C’est pas sorcier” sur les Châteaux de la Loire.

 

Ebaluazio sistema:

  • Liburuak irakurri, laburpenak egin, ahoz azaldu %80

  • Fitxak bete, jarrera ona, lanak garaiz entregatzea… %20Plastika eta Ikus-Hezkuntzako Memoria


Lantzen ditugun helburuak hauexek dira:

Objectifs dans les Arts Plastiques:

 • Reconnaître et savoir construire polygones.

 • Analyser, interpréter et savoir utiliser les couleurs harmoniques et complémentaires.

 • Apprécier et travailler la perspective comme élément de construction du volume.


Lantzen ditugun edukinak honako hauek dira:

Contenus dans les Arts Plastiques:

 • La droite, élément de construction: bissectrice, médiatrice, perpendicularité...

 • Construction de polygones: triangles, quadrilatères et polygones réguliers.

 • La couleurs: cercle chromatique, mélanges additifs et soustractifs, clarté, complémentarité, harmonie...

 • Le volume: représentation, dessin linéaire, perspective isometrique.


Kalifikazioen balio portzentuala honako hau izan da:


1.go ebaluazioa: 2. eta 3. ebaluazioak:

- Azterketa % 50 - Koadernoa % 75

- Koadernoa % 30 - Jarrera % 25

- Jarrera % 20DBH 4

Balore etikoak frantsesez


Hauek dira ditugun helburuak:

+ Apprendre à s’exprimer oralement d’une façon claire et fluide.

+ Enrichir le vocabulaire.                           

+ Respecter et écouter en silence les interventions des autres.

+ Apprendre et pratiquer les normes de la politesse française.

+ Balioen eta arauen moralen sorrera ulertzea.

+ Gizarte modernetako pluralismo kulturala eta morala modu kritikoan balioestea.

+ Metodo dialogikoa eta eztabaida behar bezala erabiltzea.

+ Nork bere buruari buruzko irudi positiboa suspertzea.

+ Sentimenduak kudeatzen ikastea zoriontasuna lortzeko bidea bezala.

 

Gai honetan ere honako gaitasunak lantzen ditugu: 


Lectures des textes et manuels d’éthique et de philo: Compréhension écrite.

Débats sur les questions abordées dans le texte: Production orale.

Examen en faisant une dissertation sur un sujet travaillé en cours: Production écrite.

En faisant toujours un bon usage du langage soutenu.Hauek dira oso laburki landu  behar ditugun gaiak:

+ Les différents courants éthiques dans l’antiquité: Bouddhisme, Taoïsme, Stoïcisme.

+ Les stéréotypes actuels (Roland Barthes)

+ L’amour romantique. Point de vue critique (Tristan et Iseut - Mme Bovary) .

+ L’amitié.

+ Les sentiments et les émotions.

+ Le bonheur et la sagesse.

+ Les émotions

 Hauek dira aurten ikusiko ditugu filmak, bat ebaluaketero:

 • Entre les murs

 • Et vice-versa (Inside out)

 • Le petit prince


                                Hauetaz aparte hainbat dokumentalak gai horiei buruz eta artikuluak irakurri eta eztabaidatu. Pelikulak txosten batekin lantzen dira