Home‎ > ‎Video‎ > ‎

Vẽ tranh nhanh và lạ

Mời quý bạn xem màn biểu diễn vẽ tranh nhanh và lạ, không ai hiểu họa sĩ vẽ gì cả, nhưng rồi... kết quả thật bất ngờ. Nào bắt đầu thưởng thức.