Home‎ > ‎Video‎ > ‎

Tree Relocation

Đúng là chỉ có Mỹ mới có thể di chuyển cây cối từ chỗ này sang nơi khác một cách... ngon lành như thế này.