Home‎ > ‎Video‎ > ‎

The Butterfly Circus

Bộ phim đầu tiên có diễn viên không-tay-không-chân Nick Vujicic.
Bộ phim nhận được ít nhất 6 giải thưởng từ các Liên Hoan Phim địa phương, bao gồm:
1. Phim ngắn được khán giả ưa thích nhất tại Liên hoan phim Heartland.
2. Phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim Feel Good Film.
3. Phim ngắn hay nhất và diễn viên xuất sắc nhất tại Liên Hoan phim
    Method Fest.
4. Các giải thưởng hàng đầu tại Liên Hoan phim Doorpost.

Bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi HappyMedia