Home‎ > ‎Video‎ > ‎

Rút xương gà (( Pepin Debone Chicken Galantine Ballotine )


Thưa các chị
Thân gởi để các chị xem và thực tập cuối tuần cho gia đình
được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của các chị.
Nếu thành công xin báo tin cho biết. Chúc thành công!