Home‎ > ‎Video‎ > ‎

Bảy Kỳ Quan Thế Giới Phật Giáo

Phim tài liệu tiếng Anh có phụ đề  Việt ngữ, do đài BBC thực hiện rất công phu. Phim do Sử gia Bettany Hughes trực tiếp thăm viếng 7 Kỳ Quan:

1. Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ
2. Bảo tháp Boudhanath,  Kathmandu ,  Nepal
3. Chùa Răng ( Temple  of the Tooth),  Kandy ,
Tích Lan
4.  Wat   Pho   Temple ,  Bangkok ,
Thái Lan
5.  Angkor  Wat,
Campuchia
6. Giant Buddha,  Po  Lin,
Hồng Kông
7.  Hsi   Lai   Temple ,  Los Angeles ,
Hoa Kỳ  

Tường thuật và diễn giải sâu sắc về Cuộc đời Đức Phật, sự hành trì kế thừa suốt 26 thế kỷ, và đưa ra kết luận rất hay...Phụ tá với Sử gia Bettany Hughes, có Giáo sư Robert Thurman dạy Triết lý Phật Giáo đại học Columbia, Tiến sĩ Ulrich Pagal về Ngôn ngữ & Tôn giáo, và Ông Richard Coombrich Đại học Oxford. 

Cần xem, nên xem, học hỏi từng câu từng chữ cũng như cung cách thể hiện (body language) rất tự tin và thuyết phục qua thuyết minh, chúng ta sẽ cảm nhận được trí tuệ quảng bác, sự chân thành, khách quan, và khiêm hạ của tác giả mặc dù bà không nhận mình là Phật tử.

Và trên hết, xin chân thành nói lời biết ơn tới nhà sử học Bettany Hughes, cùng chư vị giáo sư, tiến sĩ phụ tá của bà, và tất cả những bàn tay, khối óc làm ra bộ phim tài liệu giá trị này.