Home‎ > ‎Thơ‎ > ‎

Mai Mốt Nếu Ta Về Bình Thủy


THƠ: TRẦN MỘNG LÂM

Mai mốt có ai về Bình Thủy
Lấy dùm ta một tí trời xanh
Một con chim hót trên cành
Một đuôi con mắt một vành môi xinh
                   
                    Mai mốt nếu ta về chốn cũ
                    Hỏi chuyện xưa đã đủ phôi pha
                    Ta từ cất bước đi xa
                    Cảm thương ai đã vì ta đợi chờ

Mai mốt ta có về chốn đó
Hỏi giòng sông vẫn có con đò
Có còn những buổi hẹn hò.
Những đêm giá lạnh co ro đứng chờ

                    Mai mốt nếu ta về bên ấy
                    Hỏi bạn xưa có mấy kẻ mừng
                    Hỏi mây, hỏi gió ngập ngừng
                    Hỏi em, em có lưng chừng như xưa

Cuộc đời mưa gió gió mưa
Chuyện xưa nhắc lại cho vừa nhớ thương
Em ơi đời rất vô thường
Mười hai bến nước em vương bến nào

                    Mai mốt nếu ta về Bình Thủy
                    Say cùng ta túy lúy một phen
                    Quên đi những chuyện nhỏ nhen
                    Những năm, những tháng bon chen xứ người